Ciemnienie na zdjęciu rentgenowskim

Anatomiczna konstrukcja płuc, ich zdolność do wypełnienia powietrzem, swobodnie przesyłania rentgenowskie, pozwala uzyskać podczas fluoroskopii, strzał szczegółowo odzwierciedla wszystkie elementy strukturalne płuc. Jednak zaciemnienie w płucach rentgenowskich nie zawsze pokazują zmiany w tkankach płuc, jak inne narządy klatki piersiowej są na poziomie światła i, w konsekwencji, wiązka promieniowania przechodząc przez ciało jest rzutowany na obrazie filmowym nałożony wszystkich narządów i tkanek, spadając w jego zasięgu.

W związku z tym, gdy każdy zaciemnione edukacja na rysunku, przed odpowiedzią na pytanie, może być konieczne, aby dokonać wyraźnego różnicowanie umiejscowienia ogniska (w tkankach piersi, membrany, jamy opłucnej, lub bezpośrednio w płucach).

Podstawowe zespoły na rentgenogramie

W rentgenowskich obraz w przedniej występu, płuc pola płuc postaci zarysie całym obszarze, przez który przechodzi cieni symetrycznie żebra. Duży cień, pomiędzy polami płucnymi, tworzy połączone superpozycja projekcji serca i głównych tętnic. Wewnątrz pętli pól płuc widać korzenie płuc, znajdujące się w jednej płaszczyźnie z czołowymi końcami 2 i 4 krawędzi i lekkim ciemnienia powierzchni spowodowane bogatej naczyniowego, który znajduje się w tkance płuc.

Wszystkie zmiany patologiczne odbite na zdjęciu rentgenowskim można podzielić na trzy grupy.

Ściemniacz

Pojawiają się na zdjęciu, w przypadkach, gdy zdrową część płuc zastępuje się patologiczną formacją lub substancją, powodując przesunięcie części powietrznej przez gęstsze masy. Z reguły obserwuje się je w następujących chorobach:

 • niedrożność oskrzeli (niedodma);
 • nagromadzenie płynu zapalnego (zapalenie płuc);
 • łagodne lub złośliwe zwyrodnienie tkanek (proces nowotworowy).

Zmiana wzorca płucnego

Tę grupę zmian można uznać za najbardziej powszechną. Pomimo ogromnej listy patologii płuc, wszystkie możliwe zmiany w obrazie radiograficznym można przypisać do jednego z 5 zespołów:

 • suma (całkowita) lub suma częściowa (prawie całkowita) blackout;
 • ograniczone zaciemnienie;
 • okrągły (sferyczny) cień;
 • pierścieniowy cień;
 • centralne cieniowanie.

Oświecenie

Oświecenie na obrazie odzwierciedla spadek gęstości i objętości tkanek miękkich. Z reguły podobne zjawisko występuje, gdy tworzy się lekka jama powietrza (odmę opłucnowa). W związku ze szczególnymi wynikiem odbicia promieniowania rentgenowskiego na papierze fotograficznym porcje łatwo promieniowanie przepuszczalna odbicie ciemniejszego koloru ze względu na bardziej intensywne rentgenowskiego jonów srebra znajdujących się w papierze fotograficznym gęstszej części strukturalnego mają jasny kolor. Sformułowanie "ciemnienie" na obrazie jest odzwierciedlone w formie sekcji światła lub ostrości.

Syndrom całkowitego ściemnienia

Całkowite zaciemnienie płuc na zdjęciu rentgenowskim jest całkowitym lub częściowym ciemnieniem (co najmniej 2/3 pola płucnego). W takim przypadku możliwe są prześwity w górnej lub dolnej części płuc. Głównymi przyczynami fizjologicznymi takiego zespołu są: brak powietrza w jamie płuca, wzrost gęstości tkanki na całej powierzchni płuc, utrzymywanie płynów w jamie opłucnej lub jakiekolwiek patologiczne treści.

Następujące choroby można przypisać chorobom, które mogą powodować taki zespół:

 • niedodma;
 • marskość;
 • wysiękowy zapalenie opłucnej;
 • zapalenie płuc.

Aby wdrożyć diagnostykę różnicową chorób, należy polegać na dwóch głównych cechach. Pierwszym sygnałem jest ocena lokalizacji narządów śródpiersia. Może być poprawna lub z przesunięciem, zwykle w kierunku przeciwnym do ognisk ciemnienia. Głównym punktem odniesienia dla określenia osi offsetu jest cieniem serca, usytuowany w przeważającej części po lewej stronie linii środkowej części klatki piersiowej, a po prawej stronie, a żołądek, część najbardziej pouczające których jest pęcherzyk powietrza, zawsze wyraźnie widoczne na zdjęciach.

Drugim znakiem, który pozwala zidentyfikować stan patologiczny, jest ocena jednorodności ciemnienia. Tak więc przy jednorodnym zaciemnieniu można zdiagnozować niedodmę z dużym prawdopodobieństwem, a marskość może zostać zdiagnozowana, jeśli jest niejednolita. Interpretacja wyników uzyskanych metodą rentgenowską polega na kompleksowej ocenie wszystkich wizualnie wykrytych elementów patologicznych w porównaniu z cechami anatomicznymi każdego poszczególnego pacjenta.

Zespół ograniczonego ściemniania

Aby zidentyfikować przyczyny pojawienia się ograniczonego ciemnienia pola płucnego, konieczne jest zrobienie zdjęcia w dwóch kierunkach - w projekcji bezpośredniej i bocznej. Na podstawie uzyskanych zdjęć należy ocenić lokalizację ognisk ciemnienia. Jeśli cień na wszystkich obrazach znajduje się w polu płucnym, a zbiega się w rozmiarze z jego konturami lub ma mniejszą objętość, logiczne jest założenie zmiany w płucach.

W ściemnianiu, przylegającym do szerokiej podstawy do przepony lub narządów śródpiersia, można zdiagnozować patologie pozapłucne (wtrętowe w jamie opłucnej). Innym kryterium oceny ograniczonego ściemniania jest wielkość. W takim przypadku należy rozważyć dwie możliwe opcje:

 • Rozmiar zaciemnienia wyraźnie podąża za konturami dotkniętej części płuca, co może wskazywać na proces zapalny;
 • Rozmiar zaciemnienia jest mniejszy niż normalny rozmiar, dotknięty segment płuc, co wskazuje na marskość tkanki płucnej lub niedrożność oskrzeli.

W szczególności należy podkreślić przypadki, w których występuje ciemnienie normalnych rozmiarów, w strukturze której można prześledzić jasne ogniska (wnęki). Przede wszystkim w tym przypadku konieczne jest wyjaśnienie, czy ciecz jest zawarta w jamie. Aby to zrobić, wykonaj serię ujęć w różnych pozycjach pacjenta (stojących, leżących lub pochylających) i oceń zmiany poziomu, zakładanej górnej granicy zawartości cieczy. Jeśli ciecz jest obecna, zdiagnozowano ropień płuc, a jeśli go nie ma, prawdopodobną diagnozą jest gruźlica.

Syndrom Okrągłego Cienia

Zespół okrągłego cienia jest ustalany, gdy plamka na płucach ma okrągły lub owalny kształt na dwóch obrazach prostopadłych do siebie, to jest od przodu i od strony. Aby rozszyfrować wyniki radiografii po wykryciu okrągłego cienia, bazują one na 4 cechach:

 • forma przyciemniania;
 • lokalizacja ciemności w odniesieniu do pobliskich narządów;
 • klarowność i grubość jego konturów;
 • struktura wewnętrznego pola cienia.

Ponieważ cień odbity w obrazie, w polu płucnym, może faktycznie znajdować się poza nim, ocena postaci ciemnienia może znacznie ułatwić diagnozę. Tak więc zaokrąglony kształt jest charakterystyczny dla formacji dopłucnych (guz, torbiel, naciek wypełniony treściami zapalnymi). Owalny cień w większości przypadków jest wynikiem ściskania okrągłej formacji, ścian płuc.

Wysoka zawartość informacji i struktura wewnętrznego pola cienia. Jeżeli wyniki analizy, widocznego odcienia niejednorodności, na przykład, zapalniczka kieszeni, wtedy z dużym prawdopodobieństwem, można zdiagnozować rozpad tkanki nekrozirovannoy (rak z rozszczepienia albo rozkładu gruźlicze infiltracji) lub powstawania ubytków. Ciemniejsze obszary mogą mówić o częściowym zwapnieniu gruźlicy.

Czysty i gęsty kontur wskazuje na obecność włóknistej kapsułki, charakterystycznej dla torbieli echinokokowej. Do zespołu okrągłego cienia odnoszą się tylko te cienie o średnicy większej niż 1 cm, cienie o mniejszej średnicy są uważane za ogniska.

Syndrom Ring-Shadow

Punkt pierścieniowy na płucach na zdjęciu rentgenowskim jest najprostszy do przeprowadzenia analizy zespołu. Z reguły cienie w kształcie pierścienia pojawiają się na zdjęciu rentgenowskim w wyniku utworzenia wnęki wypełnionej powietrzem. Warunkiem, w którym obserwowane zaciemnienie przypisywane jest syndromowi cienia w kształcie pierścienia, jest zachowanie zamkniętego pierścienia podczas robienia zdjęć we wszystkich projekcjach i w różnych pozycjach ciała pacjenta. Jeśli, przynajmniej na jednej z serii obrazów, pierścień nie ma zamkniętej struktury, cień można uznać za złudzenie optyczne.

Po wykryciu jamy w płucach należy ocenić jednolitość i grubość ścian. Tak więc, przy dużej i jednorodnej grubości konturu, możemy założyć zapalne pochodzenie wnęki, na przykład jaskini gruźliczej. Podobny wzór obserwuje się przy ropniu, gdy ropne stapianie tkanek występuje po usunięciu zawartości przez oskrzela. Jednakże, z ropniem, pozostałości ropy, częściej pozostają w jamie, a ich całkowite usunięcie jest rzadkim zjawiskiem, więc zwykle takie wgłębienie jest jamą gruźliczą.

Nierówno szerokie ściany pierścienia wskazują na proces rozpadu raka płuc. Procesy martwicze w tkance nowotworowej mogą powodować powstawanie wnęki, ale ponieważ martwica rozwija się nierównomiernie, masy guza pozostają na wewnętrznych ścianach wnęki, tworząc efekt "nierówności" pierścienia.

Ogniskowy zespół przyciemniający

Plamy na płucach większych niż 1 mm i mniejszych niż 1 cm są uważane za ogniska. Na zdjęciu rentgenowskim widać od 1 do kilku ognisk znajdujących się w znacznej odległości od siebie lub grupy. Jeżeli dystrybucyjne strefy nie przekracza przestrzeni międzyżebrowej obszaru 2 porażka (rozpowszechnienie) uważa się za ograniczony w centrów dystrybucyjnych większego obszaru - czas dyfuzji.

Głównymi kryteriami oceny zaciemnienia są:

 • obszar dystrybucji i lokalizacji ognisk;
 • zarysy awarii;
 • intensywność blackoutów.

Kiedy jedno lub więcej zaciemnień znajduje się w górnej części płuc - jednoznaczny objaw gruźlicy. Wiele ognisk dystrybucja ograniczona jest znakiem ogniskowych lub wynikowych gruźlicę płuc jaskiń położonych rozpad, zazwyczaj nieco wyższe wykryto ogniska. W tym drugim przypadku na zdjęciu widać okrągły lub pierścieniowy cień.

Jako powód pojawienia się pojedynczego ciemnienia w dowolnej części płuca, przede wszystkim rozważ prawdopodobieństwo raka lub przerzutów nowotworowych. Świadczą o tym precyzyjne kontury cienia. Rozmyte zarysy wskazują na zapalne pochodzenie blackoutów.

Aby ocenić intensywność blackoutów, porównuje się je z obrazem naczyń wizualizowanych na obrazie. Jeśli intensywność ogniska jest gorsza od cienia naczynia - jest to ciemnienie o małej intensywności, charakterystyczne dla ogniskowego zapalenia płuc lub infiltrowanej gruźlicy. Przy średnim i silnym zaciemnieniu ogniska, gdy wyrażenie jest równe lub ciemniejsze niż układ naczyniowy, można ocenić osłabienie procesu gruźlicy.

Ponieważ rozległe rozprzestrzenianie się ognisk może wskazywać na ponad 100 chorób, aby rozróżnić przyczyny, konieczne jest oszacowanie rozmiaru dimmingu. Zatem najmniejsze ogniska obejmujące całą powierzchnię płuc mogą oznaczać pylicę płuc, gruźlicę prosięcą lub ogniskowe zapalenie płuc.

Ważne! Niezależnie od tego, jakie obserwuje się zmiany w świetle promieniowania rentgenowskiego, analiza wyników należy brać pod uwagę obecność normalnych płuc wzoru, który charakteryzuje się obecnością cieni układu naczyniowego.

W przeważającej większości przypadków, w oparciu o radiogram płuc, niemożliwe jest postawienie ostatecznej diagnozy, ponieważ analiza uzyskanego obrazu pozwala nam zidentyfikować tylko syndrom charakterystyczny dla danej choroby. Jeśli rentgenowskie wykazało, przesłaniając żadnego gruntu, a następnie udoskonalić diagnostykę i ocenę dynamiki choroby, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych badań laboratoryjnych i dodatkowych diagnostykę przy użyciu MSCT bronhografii, biopsję, itp D.

Co to może być, jeśli na roentgenografii lub roentgen płuc ujawnia się zaciemnienie lub wzmocnienie obrazu płucnego?

Radiografia we współczesnych realiach medycyny pozostaje informacyjną i nieskomplikowaną metodą. Jest stosowany w diagnostyce chorób płuc, serca i innych narządów. Fluorografia w wykrywaniu patologii płuc jest stosowana częściej. Ta metoda jest uważana za badanie przesiewowe i ogólnie dostępna.

Pacjenci i lekarze często napotykają takie objawy prześwietlenia, jak zaciemnienie płuc w fluorografii. Jaka jest ta sytuacja kliniczna, z czym można ją połączyć? W artykule podkreślono również takie kwestie, jak wzmocnienie wzorca płuc, stwardnienie aorty i jej łuków.

Ciemnienie płuc na fluorografii

Po pierwsze, musisz zrozumieć, że zdjęcie rentgenowskie jest negatywem. Najwygodniej jest je przeanalizować i przeanalizować za pomocą negatoskopu - specjalnego ekranu. Bardziej gęste struktury są lekkie (białe). Im niższa gęstość, tym ciemniejszy będzie obraz.

Płuca to sparowany narząd zawierający powietrze i płyn śródmiąższowy, a także naczynia krwionośne z krwią. Na zdjęciu są to ciemne pola. W obecności lżejszej sekcji, oglądanej na obrazie za pomocą negatoskopu, mówi się o ognisku lub ogniskach ciemnienia, paradoksalnie, jak może się wydawać.

Co to może być?

Spośród wszystkich pojawiających się sytuacji klinicznych i radiologicznych fakt ten jest szczególnie ważny, gdy badanie dotyczące fluorografii wykazało zaciemnienie. Istnieją różne warianty tego zjawiska.

Rozległe ciemnienie w płucach na fluorografii. O tym, że może tak być, można oceniać dopiero po wstępnym badaniu. Taka zmiana w projekcji pól płucnych może powodować nie tylko chorobę płuc, ale także uszkodzenie innych narządów klatki piersiowej: śródpiersia, przepony, przełyku, kolektorów limfatycznych.

Następną możliwą patologią jest zaokrąglenie lub ciemne ognisko. Może przyjmować formę koła, owalnej struktury, elipsy. Ważne jest, aby szczegółowo zrozumieć, jakie światło w płucach oznacza na fluorografii owalnej postaci. Ponownie, kwestia lokalizacji patologicznej edukacji lub procesu jest przed lekarzem.

Przyczyny

Potencjalne czynniki etiologiczne opisanej zmiany radiologicznej są liczne. Możesz dowiedzieć się więcej po dodatkowych badaniach.

Kiedy w płucach występuje ogromne zaciemnienie w fluorografii, przyczynę należy szukać za pomocą wielościeżkowej techniki rentgenowskiej. Kiedy struktury śródpiersia są przesunięte w kierunku ogniskowania cieniowania, podejrzewa się zwiotczenie płuc, jego brak (po pulmonektomii) i marskość tkanki płucnej. Ta druga sytuacja różni się od dwóch pierwszych tym, że samo zaciemnienie jest heterogeniczne (heterogeniczne) w przyrodzie.

Czasami śródpiersie i jego struktury są przesunięte na drugą stronę. Jeśli jednocześnie zostanie wykryte zaciemnienie w fluorografii, prawdopodobne jest, że może to być guz o dużych rozmiarach lub całkowitym wysięku opłucnowym, nagromadzenie powietrza w jamach opłucnowych.

Przyczyny pojawienia się zaokrąglonego zaciemnienia mogą być następujące warunki i choroby:

 • różne warianty gruźlicy;
 • zapalenie płuc: ułamkowe, segmentowe;
 • torbiel pęcherzykowa;
 • nowotwory złośliwe;
 • Łagodne nowotwory (na przykład hamartoma);
 • tętniak naczyń krwionośnych;
 • bąblowicy i innych pasożytów.

W wątpliwych przypadkach badanie diagnostyczne uzupełniają techniki tomograficzne.

Co to znaczy wzmocnić wzór płuc na zdjęciu rentgenowskim?

Płuca mają niejednolitą strukturę. W końcu to cały kompleks struktur:

 • pęcherzyki;
 • drzewo oskrzelowe;
 • żyły;
 • tętnice;
 • węzły chłonne;
 • pnie i końce nerwów.

Możliwe jest zubożenie i wzmocnienie układu płucnego na zdjęciu rentgenowskim. Co to jest na zewnątrz i jakie choroby należy wykluczyć?

Po pierwsze, lekarze myślą o zmianach zapalnych w płucach. Co więcej, w większości przypadków okazuje się, że są to szczątkowe zjawiska w strukturze płucnej po przeniesieniu stanu zapalnego. Dzieje się to po zapaleniu płuc, gruźlicy.

Kiedy mechanizm zapalny pojawienia się wzmożonego wzoru płuc jest wykluczony, konieczne jest poszukiwanie przyczyn sercowych. Funkcjonalny diagnosta myśli w tym przypadku o defektach mitralnych. Są to różne warianty zakłócenia normalnej pracy zaworu, który zapewnia normalny przepływ krwi z lewego przedsionka do lewej komory. Jeśli fluorografia ujawnia wzrost wzorca płucnego od wczesnego wieku, prawdopodobieństwo prawdziwej hipotezy jest dość duże. Taka zmiana w obrazie płucnym może powodować zarówno niewydolność, jak i zwężenie (zwężenie) zastawki mitralnej.

Mniej prawdopodobną przyczyną jest zwiększone ciśnienie w układzie tętnicy płucnej. Nadciśnienie płucne jest eksponowane tylko przez kardiologa, a echokardiografia jest konieczna, aby to potwierdzić.

Co jeszcze widzisz na zdjęciu?

Na zdjęciu rentgenowskim lub fluorograficznym, oprócz ciemnienia, ujawnia się bielenie pola płucnego. Jednak wygląda ciemniej niż zwykła tkanka płuc. Możliwe jest również deformowanie korzeni płuca.

Zdjęcia rentgenowskie są ważne nie tylko z uwagi na patologię płuc. Mogą wykrywać patologiczne zmiany w sercu i dużych naczyniach.

Powiększone serce (poszerzone w lewo)

Przerost lewej komory występuje u prawie każdego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. Podwyższone wartości ciśnienia krwi są z kolei określane na połowę populacji. Dlatego często wykrywa się powiększone serce na obrazie fluorografii.

Cały organ jako całość może również zostać powiększony, jak również dowolne z jego oddzielnych wnęk. To określi konfigurację cienia serca. To ona popchnie specjalistę do właściwego pomysłu i pozwoli na zbudowanie prawidłowej hipotezy klinicznej.

Widoczna jest zmiana w tylnym kącie kardio-przeponowym (między sercem a przeponą). W normalnych warunkach kąt ten jest ostry. Z przerostem lewej komory staje się nudne. Identyfikacja tego zjawiska wskazuje, że serce rozszerza się w lewo. Fluorografia nie dostarcza wyczerpujących informacji, dlatego konieczne jest wykonanie USG w celu dokładniejszego określenia wielkości i objętości komór serca.

Konsolidacja aorty

Cień serca składa się z dwóch konturów - prawego i lewego. Każdy z nich odzwierciedla strukturę jam serca i naczyń krwionośnych. Górna część prawego konturu i większa połowa lewego konturu składa się z aorty i jej gałęzi.

Jest to choroba wymiany, która wyraża się w gromadzeniu nadmiaru tłuszczów w ścianie naczynia. Może powodować udary i zawały serca podczas destabilizacji płytki miażdżycowej. Uszczelnienie łuku aorty za pomocą fluorografii jest okazją do przepisania biochemicznego testu krwi w celu określenia stężenia cholesterolu, jego frakcji. Można go uzupełnić technikami ultradźwiękowymi - ECHO-CG i UZ-Doppler.

* Stwardnienie łuku aorty

To kolejne powszechne zjawisko rentgenowskie. Stwardnienie łuku aorty z fluorografią jest uważane za przejaw układowej miażdżycy.

Jeżeli podczas fluorografii płuc wykryto blaszki cholesterolowe, istnieje duże prawdopodobieństwo zmian naczyniowych w innych lokalizacjach. Przede wszystkim należy wykluczyć zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych i nerkowych.

Potwierdź stwardnienie łuku aorty za pomocą technik ultradźwiękowych. W tym celu stosuje się echokardiografię.

Przydatne wideo

Do tego, co trzeba zrobić, fluorografii - można dowiedzieć się z następującego filmu:

Ciemnienie w płucach fluorografią - demontujemy bardzo szczegółowo

Fluorografia - metoda badań rentgenowskich, polegająca na fotografowaniu obrazu obiektu z ekranu, ciemnieniu płuc na fluorografii - co to jest? To pytanie jest zadawane przez wiele osób, których obrazy fluorograficzne są niejednoznaczne.

Eclipse może jednocześnie rozmawiać o wiele, albo w ogóle o niczym, więc jeśli radiolog dał do takiego wniosku, że nie jest konieczne, aby być nerwowy - bo tacy pacjenci są przepisywane wstępnej kontroli. Ciemnienie na fluorografii może być oznaką patologii lub zwykłej wady obrazu.

Powody pojawienia się zaćmień

Fluorografię zaleca się wykonywać raz w roku (patrz Jak często można wykonać fluorografię: cechy badania). Wykrywanie czarnej plamki na fluorografii umożliwia identyfikację niebezpiecznych chorób i przepisanie leczenia w odpowiednim czasie.

Ciemnienie w płucach może być: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, gruźlica, nowotwór, uraz, ciał obcych, ropnie, gromadzenia płynów i długotrwałego palenia. W medycynie są to najczęstsze przyczyny pojawiania się zaćmień.

Kody cyfrowe stosowane w ocenie fluorogramu

Ciemnienie w obrazie - niekoniecznie patologia

Ciemnienie na zdjęciu niekoniecznie oznacza onkologię czy gruźlicę, choć z pewnością może również mówić o poważnej patologii. Ponadto mogą pojawić się w zaćmienie zdjęć zrobionych z długotrwałym paleniem papierosów (patrz Co płuca photoroentgenography palacza :. czy zmiany są widoczne?).

W związku z tym trudno jest od razu określić, jakie zaciemnienie w prawym lub lewym płucu może oznaczać fluorografia. Może dostał tam obcy obiekt?

To często zdarza się u ciekawskich dzieci. Należy zwrócić uwagę, że typy zaćmień nie są bezpośrednio związane z patologiami, a kształt punktu nie może być natychmiast naprawiony.

Ciemna plama na płucach na fluorografii jest podzielona na liczbę i rozmiar. Pojedyncze plamy wskazują na guz, mogą być złośliwe i łagodne.

Jeśli w fluorografii nie ma ciemnienia w płucach, oznacza to obecność kilku patologii. Ważna jest również lokalizacja plam.

Tak więc, jeśli w świetle ściemniania na fluoroskopii można zobaczyć szczyty narządu, może mówić o gruźlicy, ale lekarz powinien wyznaczyć, oprócz analizy obrazu ponownie.

Dekodowanie obrazu z fluorografii

W przypadku utraty przytomności, lekarz przepisze oczekiwaną diagnozę.

Wzmocnienie układu naczyniowego

Zazwyczaj wzmocnienie układu naczyniowego spowodowane jest cieniem tętnic płucnych lub żył. Jego zwiększony wygląd jest oznaką zapalenia oskrzeli, początkowego etapu raka lub zapalenia płuc. Ponadto może mówić o niedociągnięciach w pracy w układzie sercowo-naczyniowym.

Zagęszczanie i przedłużanie korzeni

Kondensacja i rozszerzenie korzeni są typowe dla: zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli i innych patologii przewlekłych i zapalnych.

Pleinalny sinus

Sinus opłucnowy jest jamą utworzoną przez opłucnowe fałdy. Sinus jest wolny od normalnych płuc i, przeciwnie, jest zapieczętowany patologią płuc.

Tkanka włóknista

Obecność tkanki włóknistej - wskazuje, że pacjent miał już zapalenie płuc.

Spikes

Obecność zrostów sugeruje, że w przeszłości człowiek miał zapalenie opłucnej.

Kalcynuje

Bezpieczne ciasne okrągłe cienie. Mówi się, że osoba miała kontakt z osobą, która zachorowała: gruźlicą lub zapaleniem płuc.

Innymi słowy, infekcja dostała się do płuc, ale zlokalizowała się i nie rozwijała się i została wyizolowana przez złogi soli wapniowych.

Zmiany w przysłonie

Zmiany w przeponie wskazują na anomalię jej arkuszy. Zwykle patologia ta rozwija się ze względu na słabą genetykę, deformacje ze skokami, nadwagę, choroby przeszłe.

Focal Shadows

Cienie ogniskowe są ciemnymi plamkami o wielkości około 1 centymetra. Można powiedzieć, że jest to pierwsza oznaka zapalenia płuc lub gruźlicy.

Przemieszczenie cienia śródpiersia

Pośrednia to miejsce pomiędzy płucami i innymi narządami. Ekspansja dotyczy zwiększonego ciśnienia krwi, zwiększonego rozmiaru serca, zapalenia mięśnia sercowego lub niewydolności serca.

Rodzaje awarii

Ściemnianie z zapaleniem płuc

Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas aeruginosa, charakteryzuje się nagły początek, ciężki stan ogólny, wysoka gorączka, duszność, sinica, tachykardia, objawy zatrucia, centralny apatię trzeszczenie, świszczący oddech. Zapalenie płuc może być komplikowane przez zapalenie opłucnej.

Na fluorografii klatki piersiowej wykryto zmian ogniskowych (zapalny naciek ognisk) w przypadku ropnie - są wyrównane z poziomymi wnęk, a także w obecności wysiękowego opłucnej - intensywne jednorodnej ciemnienia. Z plwociny, zawartość jamy opłucnej, wydaliny z ran są wysiewane za pomocą Pseudomonas aeruginosa.

Ściemnianie z paragonimozą

Początkowy etap paragonimozy postępuje jako ostra choroba alergiczna. Są zmiany w płucach ("latające" infiltry, zapalenie płuc, zapalenie opłucnej).

Dość często występuje alergiczne zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zasadniczo początkowy etap choroby przebiega bezobjawowo. Wraz z przejściem na podostre, a następnie w fazie przewlekłej, przeważają zmiany w płucach: ból w klatce piersiowej, kaszel z plwociną, wysięk opłucnowy, gorączka.

Rozwija się później zmiany zwłóknieniowe w płucach, w celu określenia ogniska fluorogram charakterystycznymi zmętnienia radiarnymi i lekkich wakuoli w częściach środkowych infiltrację tkanki płucnej zwapnienia, czasami - rozproszony zwłóknienia.

Ciemnienie w kandydozie

Przy łagodnym przebiegu choroby kandydoza przypomina obraz kliniczny zapalenia oskrzeli. Na rentgenogramie stwierdza się wzrost wzoru oskrzelowo-oskrzeli. W późnych terminach i w ciężkich przypadkach kandydoza płuc objawia się ogniskowym lub płatowym zapaleniem płuc, możliwe są niestabilne "latające" infiltry.

Na fluorografii pojawi się zaćmienie punktowe, co oznacza małe ogniska płucne, niedodma. Czasem występują cienie miliarskie ("płatki śniegu"). Kandydoza może być komplikowana przez zapalenie opłucnej.

Ściemnianie w przypadku rozlanej miażdżycy

Cechy przebiegu klinicznego rozlanej miażdżycy. Skargi pacjentów kaszel z produkcji plwociny (w wyniku jednoczesnego oskrzeli), duszność, która początkowo występuje podczas wysiłku fizycznego, w spoczynku później i ostatecznie staje się stała, ogólne osłabienie, gorączka czasami pojawia się w przypadku aktywacji procesu zapalnego. Podczas badania wykrywa się sinicę (w wyniku hipowentylacji pęcherzyków płucnych), obrzęk żył szyjnych, duszność (objawy niewydolności serca płuc).

Klatka piersiowa może być zagęszczona, ale częściej obecność patologicznej przewiewności zależy od poszerzonych przestrzeni międzyżebrowych - odstraszająco postaci HA. Wypływ oddechowy płuc i ruchliwość dolnego marginesu płucnego są ograniczone. Podczas perkusji, w wyniku współistniejącej rozedmy płuc, wykrywa się dźwięk w pudełku.

W przypadku osłuchiwania płuc, ciężkiego, czasami osłabionego, pęcherzykowego oddychania (z rozedmą płuc) słyszy się suchy i mokry świszczący oddech. Za pomocą badania rentgenowskiego zwiększona przezroczystość obwodowych pól płucnych jest połączona z nasileniem, ogniskowym ciemnieniem i wzmocnieniem układu naczyniowego, czasami oznakami rozstrzeni oskrzeli.

Cechy przebiegu klinicznego rozlanej miażdżycy

W badaniach biochemicznych krwi zwiększono zawartość alfa-2 i gamma globulin, fibrynogenu; w moczu występuje umiarkowana białkomocz. Radiografia narządów oddechowych pozwala zidentyfikować zaćmienie odpowiedniego segmentu / płata płuca, miejsca infiltracji. W przypadku zgorzeli płuca występują oznaki niewydolności oddechowej i zatrucia.

Ściemnianie z gorączką

Skargi (zwalniającej gorączka typu, ból w klatce piersiowej, duszność, kaszel z ropnej plwociny z zapachami w ilości 200 ml na 1,2 litra dziennie, pocenie się). Rentgenowskie klatki piersiowej (duży Eclipse poszarpane i rozmyte obwody - fazę infiltracji i obecność zespołu jama poziomej poziomu cieczy w drugim okresie).

Blackout z rakiem

Rak płuc występuje częściej u mężczyzn w wieku powyżej 40 lat i palących przez długi czas. Na tle zaćmienia płuc, przeważnie jest oświecenie, które wskazuje na rozpad tkanki płucnej, a także ogniskowe przerzuty do sąsiednich miejsc.

Otyłość opłucnej otyłości

Bardzo często wysięk opłucnowy we wczesnych stadiach wykrywania jest uważany za zapalenie płuc, ponieważ ma wiele identycznych objawów. Niewielka ilość płynu w jamie opłucnej jest często bardzo trudna do określenia na fotografii fluorograficznej.

W takim przypadku powikłania można bardzo łatwo rozwiązać przez badanie ultrasonograficzne płuc, które określa 150-200 ml wysięku w jamie opłucnej. Ponadto, w przypadku wysiękowego zapalenia opłucnej charakterystyczny jest kaszel z wydzieliną śluzowej i ropnej plwociny.

Przyczyny i metody diagnozowania blackoutu w płucach

Termin "ciemność w płucach" jest używany w wykrywaniu jakiejkolwiek patologii płucnej. Co to jest fluorografia jest znane każdej dorosłej osobie. To badanie przesiewowe może ujawnić patologię w płucach, śródpiersiu i ścianie klatki piersiowej. Regularne przechodzenie badań profilaktycznych, w tym badanie to pozwala na wczesne wykrycie chorób. W chwili obecnej, zgodnie z zaleceniami WHO, fluorografia powinna być przeprowadzana raz na dwa lata przez zwykłych ludzi. Zaleca się pracownikom przedszkoli, nauczycieli, lekarzy i pracowników przemysłu spożywczego przeprowadzanie tego badania raz w roku.

Co może oznaczać zaciemnienie i jak się ujawnia?

Patologię klatki piersiowej, wykrytą podczas fluorografii, formułuje lekarz jako "ciemnienie w płucach". W tym samym czasie sformułowanie to ukrywa wszelkie przyczyny, które niekoniecznie mają charakter złośliwy. Cień w płucach może objawiać się dużą liczbą chorób, od banalnych zapalenia płuc i kończących się nowotworami. Aby wykluczyć fałszywe dane w wykrywaniu zmian patologicznych, zaleca się wykonanie radiografii klatki piersiowej.

Jednak nie jest to podstawa w diagnozie. Pozwala jednak wykluczyć błędy w interpretacji danych fluorograficznych, wykluczając obecność różnorodnych artefaktów, defektów samego filmu i technik badawczych.

Najbardziej szczegółowym badaniem narządów klatki piersiowej jest tomografia komputerowa. Pozwala to na wysokie prawdopodobieństwo zdiagnozowania i określenia taktyki dalszego leczenia.

Warto wiedzieć, że każda choroba płuc przejawia się zmianą tkanki płucnej, charakteryzującą się zagęszczeniem, a następnie naruszeniem przewiewności. Właśnie te obszary stanowią patologiczny punkt skupienia. W niektórych przypadkach zmiany te mogą maskować poważniejszą patologię i powodować niekorzystne wyniki. A pojęcie promieniowania rentgenowskiego "blackout" w rzeczywistości objawia się pojawieniem się jasnych obszarów na rentgenogramie.

Co powoduje ciemność w płucach?

Podczas wykonywania prześwietlenia klatki piersiowej konieczne jest określenie lokalizacji ujawnionej patologii (w płucach lub sąsiadujących strukturach). Wyjaśnienie lokalizacji ma ogromne znaczenie dla określenia taktyki dalszego badania i skierowania w leczeniu.

Często lekarze identyfikują następujące przyczyny zamroczenia w płucach:

 • guz (złośliwy, łagodny);
 • gruźlica;
 • zapalenie płuc;
 • pęcherzowe zmiany w tkance płucnej;
 • choroby towarzyszące powstawaniu jamy ropnia;
 • cysty pasożytnicze, wrodzone;
 • skutki urazu (krwiak, torbiel pourazowa);
 • ciała obce;
 • powiększenie węzłów chłonnych płuc;
 • niewydolność płuc jakiejkolwiek natury.

Przyczyny cienia pozapłucnego:

 • wysięk opłucnowy;
 • zapalenie opłucnej, któremu towarzyszy jej zagęszczenie (w tym nowotwory);
 • nowotwór żeber, kręgosłupa, właściwej śródpiersia i jego narządów;
 • tętniak aorty piersiowej;
 • limfadenopatia o różnej lokalizacji;
 • patologia przepony, w tym traumatyczna natura;
 • przeniesienie narządy jamy brzusznej do jamy opłucnowej;
 • Lymoma śródpiersia (źródłem jest luka Morgagniego lub Lorraine).

Zidentyfikowane zaciemnienia są klasyfikowane jako ograniczone i powszechne.

Ograniczeniami są cienie, które nie przekraczają półtora centymetra, są często nazywane węzłowymi formacjami płuc. W tym przypadku są one opisane w kształcie: zaokrąglone lub owalne. Kontury mogą być równe, co jest bardziej typowe dla łagodnej patologii lub wyboistej. Powiększone węzły chłonne w śródpiersiu mają wielopierścieniowe kontury, co jest również istotne w diagnozie.

Najczęstsze są zmiany w tkance płucnej z zapaleniem płuc lub olbrzymim wysiękiem opłucnowym. Ogniska blackout w zapaleniu płuc mogą być tak ogromne, że zajmują całe płuco. Uzupełnienie tego może być obecne i płyn w jamie opłucnej, co tylko komplikuje leczenie i diagnozę.

Dlatego warto zwrócić uwagę na następujące czynniki masowego zaciemnienia:

 • hydrothorax (zapalenie opłucnej, hemothorax, chylothorax);
 • wielosegmentowe zapalenie płuc;
 • gruźlica;
 • obrzęk tkanki płucnej;
 • rak płuca z niedodmyą.

Jednocześnie musimy pamiętać, że wszystkie poprzednio przekazywanych chorób płuc: zapalenie płuc, ropniak, uraz ze złamaniami żeber i obecności powikłań opłucnej - zawsze zostawić charakterystyczne zmiany, które pozostają na całe życie. Dane tych pacjentów powinny być zachowane i nie powinny być mylone z danymi znajdowanymi w danym momencie. Jest to ważniejsze, jeśli problem dotyczy dziecka.

Sposoby leczenia blackoutów

Charakter leczenia zależy wyłącznie od wcześniej ustalonej diagnozy.

Rozważ najczęstsze typy patologii.

Gdy uraz, bez uszkadzania niedodma ościeżnicy lub krwiaki mogą być utworzone w tkance płuc, które mogą powodować zarówno oskrzeli krwiak uderzania i ich pęknięcia. Leczenie będzie się różnić w zależności od obecności lub braku takiego. Leczenie farmakologiczne jest odpowiednie w przypadku krwiaka lub stłuczenia płuc. Jeśli istnieje luka oskrzeli, które mogą być rafinowane z dalszego sposobu postępowania, takie jak bronchoskopia, operacje nie może się obejść.

W połączeniu z urazem płuc ze złamaniem żeber, leczenie będzie obejmować dodatkowe znieczulenie. Konieczne jest również pilne wykluczenie krwawienia. Jeśli takowy istnieje, potrzebna jest operacja awaryjna.

Podczas wykrywania raka płuc wskazane jest leczenie chirurgiczne. Ale podejście do terapii powinno być wyłącznie indywidualne. Istnieje wiele niuansów, od których zależy taktyka działań. Operacji może towarzyszyć wsparcie chemioterapeutyczne, które jest realizowane zarówno na etapie przygotowawczym, jak i podczas operacji. Rak płuc jest poważną patologią, która wymaga zintegrowanego podejścia do leczenia i nie może tu być żadnej standaryzacji.

Taka diagnoza, jak zapalenie płuc, opiera się nie tylko na badaniach radiologicznych, ale również na danych klinicznych. Stopień uszkodzenia zależy od przyczyny początku choroby, od patogenu i od czasu rozpoczęcia leczenia. W zależności od rodzaju choroby, przepisane są antybiotyki o szerokim spektrum działania lub leki przeciwgrzybicze, penicylina i makrolidy. Samo zapalenie płuc stanowi wielkie zagrożenie dla życia ludzkiego. Oprócz tego istnieje wiele komplikacji, które utrudniają lub mogą pojawić się po leczeniu.

Z głównych powikłań można zauważyć zapalenie opłucnej. Przejawia się w gromadzeniu płynu w jamie opłucnej od strony zmiany. Duża ilość wysięku nie w pełni funkcjonuje w tkance płucnej i wywołuje wiele innych patologicznych stanów, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Bardziej przerażającym powikłaniem zapalenia płuc jest ropny proces opłucnej. Ma nazwę empyema. Przejawia się to nagromadzeniem ropy w jamie opłucnej, co prowadzi nie tylko do wzrostu niewydolności oddechowej, ale także do zatrucia organizmu produktami rozkładu. Opłucna, jak wiadomo, ma ogromną powierzchnię, która wysysa wszystkie te substancje. Ropne procesy w płucach i jamie opłucnej mają bardzo wysoki procent śmiertelności. Dlatego ich występowania należy unikać wszystkimi znanymi metodami.

Przyczyny pojawienia się utraty przytomności w płucach są liczne. Dlatego przy najmniejszym podejrzeniu obecności zmian patologicznych należy pilnie skonsultować się z lekarzem.

Co oznacza ciemnienie w płucach?

Radiografia płuc jest bardzo pouczającą metodą diagnozowania patologii organicznej i pomimo pojawienia się bardziej nowoczesnych metod jej wykrywania, wciąż jest szeroko stosowana w instytucjach medycznych. Wykrywanie na zdjęciu RTG klatki piersiowej jest przyczyną poszukiwań diagnostycznych. W niektórych przypadkach nie stwarza trudności, ale czasami trudno jest znaleźć prawdziwą przyczynę pojawienia się patologicznego cienia w płucach. Dlatego wyznaczenie leczenia wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań.

Cień na rentgen klatki piersiowej następuje najczęściej w wyniku gromadzenia się w prześwicie płuc płynu pęcherzykowego: przesięku (Fluid edematous) lub wysięku (zapalnej). Dodatkowo, wykrycie nienormalnych cienie jest możliwe z obturacją oskrzeli i rozwoju niedodma z ucisku, kiedy płuc, parenchymy płuc przez zastąpienie innych tkanek (np sprzęgania).

Czasami zacienienie w projekcji wskazuje na zmiany w otaczających tkankach: w klatce piersiowej, przeponie, śródpiersiu, opłucnej i jamy opłucnej.

Podczas wykrywania cieni na obrazie konieczne jest leczenie patologii organicznych, a nie czynnościowych (astma itp.).

Radiograficzne objawy chorób tkanki płucnej:

 1. 1. Rozległe cieniowanie pola płucnego.
 2. 2. Ograniczone cieniowanie.
 3. 3. Okrągły cień.
 4. 4. Epidemie.
 5. 5. Rozległe rozpowszechnianie ogniskowe.
 6. 6. Rozległe oświecenie.
 7. 7. Ograniczone oświecenie.
 8. 8. Zmień układ płucny.
 9. 9. Zmiana w korzeniach płuc.

W grupie patologicznych cienie wyróżnia się syndromy:

 • rozległe cieniowanie pola płucnego;
 • ograniczone cieniowanie;
 • okrągły cień;
 • ogniska i ograniczone ogniskowe rozpowszechnianie;
 • zespół rozległego rozpowszechniania ogniskowego.

Zespół rozległego cieniowania charakteryzuje się tworzeniem cienia w projekcji całego lub prawie całego płuca. Sednem tego zjawiska jest zagęszczanie i brak powietrza w tkance płucnej. Diagnostyka różnicowa rozległych cieni opiera się na identyfikacji cech charakteru cieniowania, położenia śródpiersia (uprzedzonego lub nie).

Pośrednia przestrzeń jest anatomiczną przestrzenią ograniczoną mostkiem (z przodu), kręgosłupem (z tyłu) i płucami (z boku). Narządy śródpiersia (serce, naczynia, nerwy, grasica, przełyk) otoczone są tkanką tłuszczową.

Cechy możliwej patologii w zespole rozległego cieniowania:

Ograniczone cieniowanie może wskazywać zarówno na patologię płuc, jak i pozapłucną lokalizację procesu patologicznego. Aby ostatecznie ustalić przyczynę, konieczne jest wykonanie radiografii w kilku projekcjach. W lokalizacji śródpłucnej patologiczny cień znajduje się w polu płucnym na wszystkich projekcjach i przesunięciach wraz z elementami tkanki płuc podczas oddychania. Formacje wydobywające się z śródpiersia podczas oddychania nie są przemieszczane, otaczające struktury są ściskane. Kształtowanie ściany klatki piersiowej jest przemieszczane podczas oddychania wraz z żebrami i jest zwykle wyraźnie widoczne na jednym z występów.

Obecność ograniczonego cieniowania, określona za pomocą promieniowania rentgenowskiego lub fluorografii, może wskazywać na takie stany zapalne, jak:

 1. 1. zapalenie płuc (zakaźne, parakancroiczne, zawał-zapalenie płuc z chorobą zakrzepowo-zatorową tętnicy płucnej);
 2. 2. naciekająca gruźlica płuc;
 3. 3. niedodma;
 4. 4. wysięk opłucnowy (zapalenie opłucnej, płyn obrzękowy, wysięk opłucnowy itp.);
 5. 5. Nowotwory ściany klatki piersiowej, przepony i śródpiersia.

Okrągły cień jest ograniczonym cieniowaniem, ale we wszystkich występach zachowuje kształt koła o średnicy 12 mm. Zespół takiego cienia wymaga zróżnicowania lokalizacji procesu (wewnątrz- lub pozapłucnego).

Wśród patologii śródpłucnej, okrągły cień na zdjęciu rentgenowskim może być podany przez gruźlicę (gruźlicę, nacieki kuliste, cysty, nowotwory itp.). Odróżnienie ich od siebie czasami nie jest łatwe, ale pod względem liczby i natury cieni czasami można ustalić przyczynę ich pojawienia się. Pojedynczy cień ze wzrostem węzłów chłonnych w korzeniu płuca wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo pierwotnego raka płuca, wielu okrągłych cieni - o przerzutowym charakterze zmiany, itp.

W centrum uwagi znajduje się cień o dowolnym kształcie, mierzący mniej niż 12 mm (rozmiar pojedynczego płata płucnego). Mogą być zlokalizowane w grupach i same.

Obecność wielu ognisk w obrębie dwóch segmentów płuc nazywa się ograniczonym ogniskowym rozpowszechnianiem. Zespół ten jest najbardziej typowy dla ogniskowej gruźlicy płuc, rzadziej występujących w raku obwodowym, przerzutach, aspiracyjnym zapaleniu płuc.

Jeśli ogniska zajmują więcej niż dwa segmenty płucne, jest to kwestia szerokiego ogniskowego rozpowszechniania. W zależności od rozmiaru plamek, foci są:

Wszystkie informacje na stronie są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Przed zastosowaniem jakichkolwiek zaleceń skonsultuj się z lekarzem.
Pełne lub częściowe kopiowanie informacji z witryny bez wskazania aktywnego linku jest zabronione.

Co oznacza ciemnienie w płucach na fluorografii?

Ciemnienie w płucach na zdjęciu z fluorografii - co to jest? Pytanie to zadawane jest przez wielu pacjentów, których wyniki fluorografii są niejednoznaczne.

Ciemnienie może znaczyć cokolwiek, więc jeśli radiolog wydał taką opinię, nie panikuj - najprawdopodobniej otrzymasz dodatkowy egzamin.

Zaciemnienie na zdjęciu może być oznaką początkującej choroby lub zwykłej wady filmu.

Przyczyny pojawienia się blackoutów

Fluorografia jest zalecana do celów profilaktycznych raz w roku. Wykrywanie przerw energetycznych na fluorografii pomaga zidentyfikować niebezpieczne choroby i rozpocząć leczenie na czas.

Ciemnienie w płucach może być konsekwencją:

 • zapalenie;
 • zapalenie oskrzeli;
 • gruźlica;
 • nowotwory, w tym rak;
 • urazy;
 • uderzyć ciałami obcymi;
 • ropnie;
 • nagromadzenie płynów;
 • palenie.

W praktyce medycznej są to najczęstsze przyczyny pojawiania się blackoutów. Wśród nich są niebezpieczne dla życia pacjenta i jego środowiska choroby.

Dlatego też, jeśli zostanie wykryte zaciemnienie w fluorografii, jest to zawsze pretekst do rozpoczęcia bardziej szczegółowego badania za pomocą innych metod diagnostycznych.

Ciemnienie w płucach, znalezione na fluorografii, mówi o zaburzeniach zarówno w płucach, jak i przyległych obszarach.

Miejsce może wydawać się powiększonym węzłem chłonnym, tworząc się na żebrze, kręgach, rozszerzając przełyk.

Kształt i lokalizacja zaciemnienia

Pojedynczy punkt na zdjęciu wskazuje na guz. Wiele plam - o zapaleniu, gruźlicy, nagromadzeniu płynu i obecności guzów w innych narządach.

Jeśli zaciemnienie znajduje się na górze płuca, wówczas można przyjąć gruźlicę. Miejsce z niewyraźnymi granicami wskazuje na zapalenie płuc, szczególnie jeśli pacjent ma słabość, wysoką gorączkę.

Ale w niektórych przypadkach zapalenie płuc występuje bez gorączki. Pewien geometryczny kształt miejsca może powiedzieć lekarzowi, że pacjent ma łagodny zawał, krwotok.

Płuca palców na fluorografii

Osoby palące są narażone na choroby płuc. W ciągu roku palenia na tkankach tego narządu osadza się szklanka trującej żywicy.

Palacze bardziej niż inni potrzebują corocznego badania fluorograficznego.

Zmiany w tkance płuc u palacza występują szybko, ale z reguły nie są wyświetlane na fluorografii.

Fluorografia pomaga zidentyfikować nie fakt palenia, ale nowe wzrosty, które powstały w wyniku tego szkodliwego nawyku.

Jak palenie wpływa na płuca, wyraźnie pokazuje kolejne badanie - radiograficzne.

Zdjęcie rentgenowskie pokazuje uderzająco, jak różne są organy zdrowej osoby i palacza.

Lekkie osoby niepalące na zdjęciu będą miały lekki jednolity kolor, ponieważ są wypełnione powietrzem, dobrze jest odróżnić rysunek naczyń krwionośnych. Płuca palacza pokryte są ciemnymi plamami.

Jak może pojawić się zaciemnienie na obrazie?

Ciemnienie w płucach może mieć różny rozmiar i kształt, umiejscowione w dowolnym miejscu w płucach. Przyjęto następującą klasyfikację blackoutów.

Ogniskowa utrata przytomności płuc w badaniu fluorograficznym - patrz zdjęcie jako sferoidalne plamy o średnicy mniejszej niż centymetr. Pojawiają się one w wyniku procesów nowotworowych, zaburzeń naczyniowych.

Niewydolność tego typu może być poważną chorobą, ale fluorograf nie daje lekarzowi możliwości postawienia dokładnej diagnozy.

Ogniskowe zamiloty, którym towarzyszy wysoka gorączka, ogólne osłabienie, kaszel, mogą mówić o gruźlicy ogniskowej - w celu jej wykrycia przypisuje się specjalistyczne badania.

Aby wyjaśnić diagnozę, pacjent zostaje wysłany na bardziej szczegółowe badanie: tomografię komputerową.

Konieczne będzie poddanie się badaniom laboratoryjnym: przekazać flegmę, krew, mocz.

Pojawia się cieniowanie ogniskowe i przy tak rzadkiej chorobie, jak zawał płuca, w którym możliwa jest hemoptyza.

Ponadto, zawałowi płuc towarzyszy zapalenie żył nóg, ból serca, ból w boku.

Okrągłe ściemnianie płuc jest okrągłym kształtem pojedynczych plamek, których średnica jest większa niż jeden centymetr. Plamy te można zobaczyć na obrazie jako proces zapalny, a także obecność guzów (zarówno łagodnych, jak i złośliwych).

Z tego powodu, jeśli istnieją jakiekolwiek zaciemnienia w kształcie okrągłym, lekarz przepisze dodatkowe procedury.

Plamki mogą być cystą, wypełnioną powietrzem lub cieczą, zatorami pasożytów płucnych, ropniem. Również te formacje pojawiają się w astmie oskrzelowej.

Segmentalne ciemnienie płuc na fluorografii - w tym przypadku plamy na zdjęciu mają kształt trójkąta, może ich być kilka.

Przyczyną częściowego ściemnienia płuc lub płuc jest guz wewnątrzoskrzelowy, obecność ciała obcego, uraz.

Jeśli ciemne segmenty są nieco podobne, to jest to objaw zapalenia płuc, gruźlicy, raka centralnego, zwężenia oskrzela centralnego, przerzutów.

Bezkształtne ciemnienie płuc na fluorografii - wyglądają jak plamy bez wyraźnych granic, nie mające regularnego kształtu geometrycznego.

Często mówią o gronkowcowym lub zwykłym zapaleniu płuc. Staphylococcus pneumonia ma postać pierwotną i wtórną.
Zdjęcie:


Pierwotny pojawia się z powodu procesów zapalnych w tkankach, drugorzędny - podczas wchodzenia w ropne ognisko w ciele (może to mieć miejsce w przypadku zapalenia kości i szpiku, zapalenia przydatków).

Staphylococcus pneumonia jest ostatnio bardziej powszechna niż zwykle.

Również zaciemnienie w nieokreślonej formie może mówić o wysiękowym zapaleniu opłucnej. We wszystkich tych przypadkach pacjent będzie miał gorączkę, kaszel, osłabienie.

Ciemnienie płata płuc na fluorografii jest wtedy, gdy dotknięta część jest wyraźnie widoczna na obrazie, ma wyraźne kontury.

Zaciemnienie płata płuc jest oznaką każdej "kroniki" w płucach: marskości, ropnych zmian, rozstrzeni oskrzeli.

Ciemnienie płynem na fluorografii - wskazuje na obrzęk płuc, który występuje z niedokrwieniem, zatrucie niektórymi toksynami, chorobami naczyniowymi.

Jeśli po wizycie w biurze rentgenowskie zostałeś drukowania i ze światem, aby wrócić do domu, co oznacza, że ​​żadna choroba nie występuje, gdyż w przeciwnym razie urząd pracownika ma obowiązek poinformować pacjenta lub jego miejscowego lekarza o potrzebie wnikliwej inspekcji.

Dekodowanie fluorogramu i innych metod

Po wizycie w biurze fluorografii pacjent otrzymuje migawkę i jego zapis.

Komentarze do migawki mogą zawierać następujące informacje:

 • wzrost korzeni - oznacza zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc;
 • ciężkie korzenie - zmiany patologiczne wywołane paleniem tytoniu, zapaleniem oskrzeli;
 • dogłębny obraz naczyń krwionośnych - mówi o naruszeniu krążenia krwi w płucach, problemach z sercem i układem sercowo-naczyniowym, zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc, początkowym stadium onkologii;
 • tkanka włóknista - ślady wcześniej przenoszonych chorób, operacji, urazów;
 • ogniskowe cienie - to jest właściwie zaciemnienie. Jeśli cienie towarzyszą wzrostowi układu naczyniowego, oznacza to zapalenie płuc;
 • kalorie - wskazują, że był kontakt z gruźliczym pacjentem, ale zdrowy organizm zakończył różdżkę w "skorupie" wapniowej i nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania się infekcji;
 • zmiany w przeponie - skutki otyłości, zapalenia opłucnej, chorób narządów przewodu pokarmowego;
 • zatok - w zdrowych płucach fałdy opłucnej tworzą wnęki powietrzne, u pacjentów te wgłębienia są wypełnione cieczą lub są w stanie koalescencji.

Plamy na obrazie mogą wskazywać na kilkadziesiąt chorób, dlatego konieczne jest kontynuowanie badania.

W celu dodatkowego zbadania lekarz wysyła pacjenta do pulmonologa i onkologa, gdzie będzie musiał przejść określone procedury.

Diaskintest to metoda diagnozowania gruźlicy. W przeciwieństwie do testu Mantoux, który bardzo często pokazuje błędny wynik, diaskintest nie reaguje na BCG i dokładniej pozwala diagnozować gruźlicę.

Analiza plwociny - badanie laboratoryjne plwociny. Wykrywa bakterie gruźlicy, komórki nowotworowe, różne zanieczyszczenia, charakterystyczne dla określonych stanów patologicznych.

Tomografia komputerowa płuc to dodatkowa, ale informatywna metoda diagnozowania chorób tkanki płucnej, opłucnej i śródpiersia.

Diagnostyczna bronchoskopia płuc lub tracheobronchoskopia jest wykonywana przy użyciu elastycznych endoskopów wstrzykiwanych przez nos.

Przed zabiegiem wykonuje się radiografię klatki piersiowej, aby wykluczyć niedrożność dróg oddechowych.

Badanie pozwala nie tylko zobaczyć płuca, ale także wykonać próbkowanie materiału (jest to absolutnie bezbolesne).

Materiał jest następnie poddawany badaniu histologicznemu, cytologicznemu, bakteryjnemu.

Badanie krwi dla onkarkerów jest pomocniczą metodą do diagnozowania raka, pomaga w identyfikacji specyficznych białek we krwi produkowanych przez złośliwe komórki nowotworowe.

Krew pobierana jest z żyły, na pusty żołądek. Liczba markerów raka wzrasta nie tylko w przypadku raka, ale także w wielu chorobach zakaźnych i zapalnych.

Podczas dekodowania fluorografii występują błędy, ale sama metoda nie może być nazywana nieskuteczną. Przy pomocy fluorografii zdiagnozować tak groźne choroby jak gruźlica i rak płuc.

Jest to szybki i niedrogi sposób, który można wykorzystać do badania medycznego populacji.

Często tylko dzięki niemu może wykryć nowe przypadki infekcji gruźliczej i rozpocząć leczenie pacjenta na czas.