Rozwój powikłań w astmie oskrzelowej

Powikłania astmy oskrzelowej są prawie niemożliwe przy odpowiednim leczeniu. Jest to promowane tylko przez nieodpowiednio prowadzone działania medyczne.

Zazwyczaj układ płucny dostarcza organizmowi tlenu, usuwając niepotrzebne toksyny na zewnątrz. W przypadku jego awarii - gwarantuje to naruszenie wszystkich narządów i układu oddechowego jako całości. W tym przypadku pacjent może znacznie zmniejszyć czas trwania i jakość życia.

Stopnie zaostrzeń astmy oskrzelowej

Powikłania choroby dzielą się na 2 grupy:

1. Grupa płucna

 • obejmują one stan astmatyczny;
 • ostra niewydolność oddechowa u dorosłych pacjentów, a zwłaszcza u dzieci;
 • rozwój zapalenia płuc;
 • występowanie spontanicznej odmy opłucnowej;
 • rozwój niedodmy płucnej;
 • rozedma płuc;
 • pojawienie się przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli.

2. Pozapłucny

 • do tej grupy można przypisać niewydolność serca;
 • metaboliczne zaburzenie metaboliczne;
 • ostre i przewlekłe zaburzenia aktywności mózgu, itp.

Nieodpowiednia terapia przeciw astmie przyczynia się do ograniczenia zdolności oskrzeli do rozszerzania się, co prowadzi do różnych powikłań, wśród których najczęściej obserwuje się obturacyjną chorobę płuc. Natychmiastowe analizowanie charakterystyki przebiegu astmy i jej nasilenia zależy w dużej mierze od pacjenta. Jeśli są ściśle przestrzegane, możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji jest minimalna.

Możliwe powikłania choroby

Najczęstsze powikłania to:

Rozwój stanu astmatycznego

Ta komplikacja jest klasyfikowana jako nagły atak, któremu towarzyszy silne uduszenie i skurcze dróg oddechowych. Objawy te przyczyniają się do wzrostu niewydolności oddechowej. W tym samym czasie atak astmy nie może być niezależnie tłumiony za pomocą zwykłych leków. Status trwa dłużej niż 30 minut i z reguły rośnie stopniowo.

Na początkowym etapie pacjent może kontrolować swój stan, próbując zrekompensować atak zwykłymi lekami. Kolejny etap charakteryzuje się wyczerpaniem emocjonalnym, gdy towarzyszą mu załamania nerwowe i nieodpowiednie zachowanie przy pełnej zachowaniu świadomości. Trzeci etap jest uważany za najcięższy, gdy pacjent może mieć napady padaczkowe i utratę przytomności.

W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe leczenie i często nagła hospitalizacja. W centrum działań ratunkowych jest stosowanie terapii hormonalnej, która wykorzystuje leki kortykosteroidowe, mianowanie diuretyków pętlowych, a także leków Euphyllin i moroconvoszhazhayuschih. W trzecim etapie ataku dodatkowo zalecana jest sztuczna wentylacja.

Rozwój ostrej niewydolności oddechowej

To powikłanie rozwija się ze znacznym brakiem tlenu i objawia się szybkim, powierzchownym oddychaniem, lękiem przed śmiercią, bolesnym kaszlem i rosnącym uduszeniem. Ta komplikacja jest dość niebezpieczna i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta, dlatego konieczna jest pomoc w nagłych wypadkach.

Leczenie w nagłych wypadkach obejmuje szereg następujących działań:

 • przeprowadzanie sztucznej wentylacji płuc;
 • podawanie glukokortykosteroidów;
 • dożylne lub domięśniowe wstrzyknięcie diuretyków;
 • leczenie Eufillinem;
 • doustne podawanie leków rozszerzających oskrzela.

Zazwyczaj podczas ataku obserwuje się określoną postawę: z naciskiem rąk na twardą powierzchnię (tył krzesła, łóżka itp.) W celu zmniejszenia nacisku na narządy oddechowe.

Zapalenie płuc

Zapalenie płuc charakteryzuje się procesem zapalnym układu oddechowego, który jest najcięższy u dzieci. Ponadto choroby astmatyczne przyczyniają się do zaburzeń odpływu surowiczej treści, powodując stagnację w układzie płucnym, komplikując jej przywiązanie do wtórnych infekcji.

W tej chorobotwórczej mikroflory niekorzystnie wpływa na zapalenie tkanki płucnej, wpływając na nią o 50% szybciej niż osoba zdrowa. Leczenie zapalenia płuc wymaga natychmiastowych działań z obowiązkową receptą na antybiotykoterapię, mukolityki i leki rozszerzające oskrzela. Prowadzenie działań terapeutycznych powinno być przeprowadzane tylko w warunkach szpitalnych.

Odma opłucnowa (spontaniczna)

Ten stan występuje, gdy pęknięta tkanka płucna, powodująca różnicę między ciśnieniem w opłucnej, przyczynia się do wnikania powietrza, gromadzenia i ściskania płuc. W tym przypadku pacjent jest zaniepokojony ostrym bólem, poważną dusznością, brakiem tlenu. Odma opłucnowa jest stanem naglącym, którego rozwój wymaga leczenia chirurgicznego z usunięciem nagromadzonych gazów z opłucnej i późniejszego zszycia płuca.

Niedodma

Ta forma komplikacji jest obserwowana podczas zatykania oskrzeli lepkiej i gęstej plwociny. Płuco, w którym znajduje się zatkane oskrzele, gwałtownie spada i może dojść do zapaści. Objawy kliniczne niedodmy szybko rosną: w początkowym okresie obserwuje się częste płytkie oddychanie, a następnie ciężki atak astmy rozwija się z asfiksją. Jeśli nie zapewnisz terminowej opieki o wysokiej jakości, pacjent może umrzeć. Środki terapeutyczne obejmują mianowanie etymizolu, antybiotyków, hormonów, leków rozszerzających oskrzela i bronchokinetyki. Ich powołanie odbywa się wyłącznie przy udziale lekarza prowadzącego. Ponadto ważne jest, aby zapobieganie było przeprowadzane w odpowiednim czasie.

Rozedma płuc

To powikłanie charakteryzuje się rozwojem patologicznego procesu w układzie płucnym, który stopniowo się zwiększa. Rozedma często występuje u pacjentów przewlekle chorych, którzy przez kilka lat otrzymywali częściowe leczenie. W tym przypadku dochodzi do zwiększenia przewiewności płuc, a organizm cierpi z powodu minimalnego spożycia tlenu do dróg oddechowych. W rezultacie pęcherzyki są poddawane nieodwracalnym zmianom w ścianach. Rozedma płuc jest nieuleczalna, ale można ją kontrolować, wspomagając w stanie utajonym, do której może przyczynić się wczesna profilaktyka.

Niewydolność serca

Ta komplikacja w wyniku chorób astmatycznych zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród dorosłych pacjentów i jest dość rzadka u dzieci. Jest to zrozumiałe, ponieważ wszelkie narządy i układy ludzkiego organizmu potrzebują tlenu i jest on znacznie zmniejszony podczas ataku astmy.

W wyniku zmiany zwyrodnieniowe zachodzą w mięśniu sercowym i tworzenia „płuc” serca (powiększeniem serca, w stanie przepompować koniecznej ilości krwi, co prowadzi do gwałtownego spadku ciśnienia krwi). Skutkiem nieprawidłowego działania mięśnia sercowego może być całkowite zatrzymanie czynności serca, arytmie, często atak astmy może prowadzić do zawału serca. Czasami na mięsień sercowy można wpływać w wyniku adrenomimetyki, która pomaga w leczeniu ataków astmatycznych.

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli

To powikłanie rozwija się w wyniku zakłóceń wymiany powietrza, które wywoływały nieodwracalne procesy w błonach oskrzelowych. Z reguły śluzowe ściany oskrzeli są w stanie edematycznym, a po pewnym czasie tworzą zagęszczenie, które uniemożliwia wnikanie powietrza do układu oddechowego. W rezultacie rozwijają się procesy stagnacyjne, które pogłębiają objawy kliniczne. Wraz z rozwojem takich objawów wdrożenie środków terapeutycznych jest nieskuteczne. Występujące zmiany w ciele są uznawane za nieodwracalne, dlatego zaleca się wykonywanie wyłącznie leczenia objawowego.

Inne komplikacje

Na tle rozwoju objawów oskrzelowo-płucnych możliwe są patologiczne zmiany w ciele pacjenta. Należy je starannie rozważyć, gdy przypisane szczególnego traktowania, ponieważ, na przykład, wzrost ciśnienia w jamie brzusznej może wywołać atak astmy (przeponowego przepukliny pachwiny), jak również narządy wewnętrzne pęknięcia.

W wyniku choroby mogą pojawić się powikłania w przewodzie pokarmowym, wywołane bezpośrednio przez działanie glikokortykosteroidów. Ich działanie niepożądane wpływa negatywnie na błony śluzowe, wywołując wrzody i erozyjne zapalenie żołądka. W najcięższych przypadkach możliwe są perforowane owrzodzenia, którym towarzyszy krwawienie wewnętrzne, którego konsekwencje są dość poważne. Dlatego wymaga się przeprowadzenia leczenia wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Negatywne konsekwencje obejmują zaburzenie metaboliczne, które może zaburzyć ciało jako całość. Na przykład, zmniejszenie stężenia potasu może prowadzić do zatrzymania akcji serca w wyniku hiperkapnii (zwiększone stężenie dwutlenku węgla w organizmie).

U dorosłych pacjentów często dochodzi do ONMC (ostre naruszenie krążenia mózgowego), ponieważ komórki mózgu są szczególnie wrażliwe na brak tlenu. Ponadto, u dorosłych, w wyniku zaburzeń mikrokrążenia może rozwinąć encefalopatia dróg oddechowych, a często ataku astmy może towarzyszyć nieodwracalny procesów stanu umysłowego pacjentów.

Należy zauważyć, że astma oskrzelowa wymaga specjalnego podejścia w celu uniknięcia ewentualnych negatywnych powikłań. Ponadto zapobieganie chorobie ma niewielkie znaczenie. Z jego pomocą możliwe jest znaczne ograniczenie możliwych komplikacji.

ARTYKUŁ JEST W RUBRICIE - choroby, astma.

Powikłania astmy oskrzelowej i ich konsekwencje

Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą o charakterze zapalnym i alergicznym. Zaczyna się w większej liczbie przypadków w dzieciństwie i zwykle postępuje i pogarsza stan. Powikłania astmy oskrzelowej mogą być ostre i chroniczne. Długotrwały przebieg choroby z ciężką niewydolnością oddechową prowadzi do patologii płuc i układu sercowo-naczyniowego. To znacznie pogarsza jakość życia pacjentów i ogranicza ich pracę fizyczną i umysłową.

Początkowo sądzono, że astma oskrzelowa jest chorobą wyłącznie alergiczną. Ostatnie badania udowodniły rolę całej grupy czynników przyczyniających się do pojawienia się patologii. Obejmują one:

 • Alergeny najczęściej powodują rozwój choroby - kurz, żywność, pyłki roślin, grzyby, roztocza, sierść zwierząt, włosy ludzkie itp.
 • Niektóre leki farmakologiczne - zwłaszcza grupa niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Skurcz oskrzeli wywołany tymi lekami nazywany jest "astmą aspirynową". Beta-blokery, sulfonamidy i niektóre barwniki mogą również wywoływać początek choroby.
 • Do czynników, które zwiększają wrażliwość drzewa oskrzelowego należą stan środowiska i warunki klimatyczne - zanieczyszczenie powietrza odpadami przemysłowymi, spaliny, zimno.
 • Wiele chemikaliów powoduje również astmę. Należą do nich pył drzewny, sole metali ciężkich (chrom, nikiel, platyna).
 • Infekcje wirusowe - syncytialny wirus oddechowy, grypa i paragrypy są wyzwalane w rozwoju astmy.
 • Stres fizyczny, stresujące sytuacje i palenie.

Mechanizm wystąpienia ataku astmy oskrzelowej

Według czynnika ideologicznego rozróżnia się infekcyjno-zależne i atopowe postaci astmy oskrzelowej. W pierwszym typie główną przyczyną, która spowodowała chorobę, jest infekcja wirusowa, która uszkadza błonę śluzową oskrzeli i uwrażliwia wrażliwe receptory. Działanie bodźców w wdychanym powietrzu prowadzi do zmniejszenia ściany mięśniowej oskrzeli, co powoduje skurcz oskrzeli.

Atopowa postać choroby oznacza wpływ określonego alergenu na organizm, a następnie rozwój objawów choroby.

Pod względem ciężkości wyróżnia się te typy patologii:

 • Przerywana lub epizodyczna astma oskrzelowa. Charakteryzuje się rozwojem krótkoterminowych objawów, które występują mniej niż raz w tygodniu. Nocne ataki pojawiają się mniej niż 2 razy w miesiącu i nie ma oznak zaostrzeń pomiędzy zaostrzeniami.
 • Lekki uporczywy przepływ. Zaostrzenia pojawiają się więcej niż 2 razy w ciągu 7 dni, a ataki w nocy trwają ponad 2 razy w miesiącu.
 • Trwała astma o umiarkowanym nasileniu. Ataki uduszenia występują każdego dnia, istnieje ograniczenie aktywności fizycznej i snu. W nocy napady są obserwowane częściej niż raz w tygodniu. Pacjenci są zmuszani do codziennego przyjmowania leków rozszerzających oskrzela (Salbutamol, Ventolin) w celu powstrzymania ataku.
 • Trwała ciężka astma. Zaostrzenia występują przez cały dzień. Objawy niewydolności oddechowej są obecne cały czas. W ciągu jednego dnia występuje jeden lub więcej napadów padaczkowych. Pacjenci wykazują gwałtowny spadek aktywności fizycznej.

Przebieg astmy oskrzelowej charakteryzuje nasilenie każdego ataku i ich liczba w pewnym okresie czasu. Zaostrzenie nieodłączny następujące objawy:

 • upośledzenie oddychania w postaci duszności wydechowej (duszności);
 • kaszel z twardą do oddzielenia przezroczystą plwociną lub bez niej;
 • grzechotki, które słychać nawet z daleka.

Przymusowa pozycja pacjenta z atakiem astmy oskrzelowej

Większość napadów rozwija się wieczorem lub w nocy. W atopowej astmie oskrzelowej okres prekursorów występuje w postaci alergicznego nieżytu nosa, zapalenia spojówek lub zapalenia gardła. Objawy te pojawiają się po kontakcie ciała z alergenem. Następnie pacjenci zaczynają odczuwać ucisk w klatce piersiowej, pojawia się suchy kaszel. Z powodu trudności w oddychaniu pacjent przyjmuje pozycję siedzącą i opiera ręce na kolanach lub łóżku. Jest to charakterystyczna wymuszona postawa do ataku astmy oskrzelowej. W tej pozycji mięśnie pomocnicze biorą udział w procesie wydechu, ułatwiając pacjentom oddychanie.

Po zakończeniu ataku usuwa się grubą, czystą flegmę. Przebieg astmy oskrzelowej zależy również od wieku, w którym rozpoczęła się patologia. U dzieci chorych w młodym wieku okres nastoletni powoduje spontaniczną remisję. Jednakże, kiedy uprawia się astmę, może powrócić i pofałdować się lub rozwijać.

Występują ostre i przewlekłe powikłania astmy oskrzelowej. Do pierwszych należą astma i zamknięta odma opłucnowa. Stan astmy charakteryzuje się przedłużonym atakiem duszności wydechowej, która nie jest usuwana przez inhalacyjne leki rozszerzające oskrzela. Z powodu silnej niedrożności oskrzeli z gęstym śluzem, niewydolność oddechowa wzrasta, osoba może po prostu się udusić. Atak nie jest usuwany przez beta2-adrenomimetyki ze względu na powstawanie oporności na te leki.

Często w przypadku wystąpienia tego powikłania, sami pacjenci są winni, którzy, nie czekając na efekt pierwszej inhalacji, stosują następujące dawki leku. Cechą metabolizmu beta-adrenomimetyków jest to, że ich produkty pośrednie rozpadu mają odwrotny efekt - zamiast stymulować receptory je blokują. Kolejna dawka leku nie może wpływać na zablokowany receptor, dlatego rozwija się stabilność. Im więcej inhalacji wywołuje pacjent, tym dłużej efekt utrzymuje się i pogarsza się uduszenie.

Jeśli sami pacjenci zrezygnują z podstawowej terapii glikokortykosteroidami wziewnymi, następny kontakt z alergenem spowoduje silniejszy atak wraz z rozwojem stanu astmatycznego.

Podczas patologii, izolowane kilka etapów:

 1. 1. Pierwszy. Jest to etap, na którym ma miejsce powstawanie oporności na leki rozszerzające oskrzela, a ich późniejsze podawanie tylko pogarsza stan pacjenta. Plwocina przestaje działać, atak trwa dłużej niż 12 godzin.
 2. 2. Drugi etap, lub "wyciszenie płuc". Funkcja drenażowa drzewa oskrzelowego jest jeszcze bardziej zakłócona, gruby śluz gromadzi się w oskrzelach, przez co powietrze nie przepływa. Podczas słuchania fonendoskopu odgłosy oddechowe są różne, u pacjenta rozwija się zespół niewydolności oddechowej, zmienia się skład gazu w krwi, a ogólny stan pacjenta jest oceniany jako wyjątkowo poważny. Staje się niebieski, pokryty lepkim potem, jego bicie serca wzrasta do 120 uderzeń na minutę.
 3. 3. Trzeci etap, czyli "śpiączka astmatyczna". Z powodu gwałtownego naruszenia składu gazu, z centralnego układu nerwowego powstają poważne patologie, świadomość cierpi aż do rozwoju śpiączki.

Spontaniczna odma opłucnowa po lewej stronie

Ostre powikłania obejmują spontaniczne odmy opłucnowe, w których powietrze nie może wydostać się z tkanki płucnej z powodu niedrożności oskrzeli, a nadmierne ciśnienie przyczynia się do jej przełomu w jamie opłucnej. Duszność wdechową łączy wdech, pacjent odczuwa ostry ból w klatce piersiowej, objawy niewydolności oddechowej szybko rosną.

Ostre powikłania astmy oskrzelowej wymagają natychmiastowej hospitalizacji pacjentów w placówce medycznej w celu udzielenia pomocy w nagłych wypadkach.

Przewlekłe powikłania płucne obejmują rozedmę płuc. Rozwija się wraz z przedłużającym się postępem choroby z ciężkim zaburzeniem funkcji drenażowej oskrzeli. W tkance płuc występuje duża ilość powietrza, każda kolejna jego część zwiększa ciśnienie w pęcherzykach płucnych i sprzyja ich rozciągnięciu, a ponadto - rozerwaniu przegrody międzypęcherzykowej. W rezultacie płuca ulegają pneumacji i obrzmieniu, nie dochodzi do prawidłowej wymiany gazowej, pacjenci rozwijają przewlekłą niewydolność oddechową. Im więcej części narządu zostanie dotkniętych, tym cięższa jest manifestacja tego powikłania. Szczególnie często rozedma płuc jest rozpoznawana u osób starszych cierpiących na astmę przez całe życie, ponieważ jej opracowanie wymaga długiego czasu.

Pozapłucne powikłania astmy oskrzelowej obejmują tworzenie niewydolności serca z wytworzeniem serca płucnego. Występuje przerost mięśnia sercowego prawej części narządu. Pacjenci martwią się dusznością, bólem w sercu, obrzękiem kończyn dolnych, końcowymi fałdami palców są pogrubione, a płytka paznokcia staje się widokiem szkieł okularowych. U takich pacjentów aktywność fizyczna jest znacznie zmniejszona i obserwuje się wyraźne oznaki niewydolności oddechowej. Pokrycia na skórze są blade lub cyjanotyczne, pacjenci są szczupli, mają obniżone ciśnienie krwi i kołatanie serca.

U dzieci powikłaniem astmy oskrzelowej może być ostra niewydolność serca. Charakteryzuje się szybkim pogorszeniem ogólnego stanu dziecka, pojawieniem się sinicy, obrzękiem, spadkiem ciśnienia krwi, słabym tętnem i tachykardią. Sytuacja wymaga natychmiastowej reanimacji.

Dzieci z ciężkim atakiem astmy oskrzelowej mogą rozwinąć się niedodmy płuc. Powstaje z powodu zatkania oskrzeli o gęstej flegmie i najczęściej objawia się w wieku wczesnym lub przedszkolnym. Dziecko skarży się na mokry kaszel, ból w jamie brzusznej i klatce piersiowej, rozwija sinicę, połowa klatki piersiowej zaczyna pozostawać w tyle z oddechem z drugiej. Tylko badanie rentgenowskie może dostarczyć dokładnej diagnozy.

Dla dzieci w czasie ataku charakterystyczne są pojawienie się zaburzeń neurologicznych w postaci bólu głowy, silnej słabości, a następnie powstawania nerwic, charakteryzujących się lękiem, poczuciem strachu, drażliwością, atakami paniki itp.

U dzieci, u których w młodym wieku zdiagnozowano astmę oskrzelową, może rozwinąć się deformacja klatki piersiowej - przyjmuje ona kształt beczki z powodu nadmiernego wzdęcia tkanki płucnej.

Komplikacje pojawiające się u dorosłych mogą występować również u nieletnich, ale częściej.

Podstawą profilaktyki jest uzyskanie kontroli nad przebiegiem choroby, wyznaczenie odpowiedniej terapii i przestrzeganie zasad dotyczących zażywania narkotyków. Zasady te pozwalają w większości przypadków uniknąć komplikacji.

Ogólna profilaktyka obejmuje:

 • unikać kontaktu z alergenem;
 • odmowa palenia;
 • eliminacja wpływu stresu;
 • przeprowadzanie czyszczenia na mokro w pomieszczeniach w celu wyeliminowania pyłu;
 • brak zwierząt domowych uczulonych na ich wełnę;
 • przestrzeganie zasad zdrowego żywienia;
 • Z wyłączeniem dezodorantów i odświeżaczy powietrza;
 • ograniczenie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (zwłaszcza aspiryna);
 • poprawa sytuacji środowiskowej (jeśli to możliwe, przeprowadzka do nowego miejsca zamieszkania);
 • terminowe leczenie ostrych zakażeń wirusowych układu oddechowego;
 • Przejście zabiegów sanatoryjno-uzdrowiskowych na obszarach górskich lub morskich.

Lekarze starają się przede wszystkim zidentyfikować przyczynę astmy. Jeśli możliwe jest ustalenie alergenu, wówczas okazuje się, że pacjent całkowicie wyklucza z nim kontakt. Tylko w tym przypadku możliwe jest zatrzymanie progresji i wyeliminowanie objawów choroby. Często jednak niemożliwe jest określenie źródła alergii, dlatego pacjenci są przepisywani na leczenie, które wpływa na mechanizm wystąpienia choroby.

Głównym celem terapii lekowej jest osiągnięcie długotrwałej remisji, całkowitej kontroli napadów i poprawy jakości życia pacjentów.

Leczenie uzależnień dzieli się na dwie duże grupy:

Następujące grupy leków są stosowane w podstawowej terapii:

 • Glikokortykosteroidy wziewne. Są one stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej i kontrolowaniu jej. Należy stosować takie leki jak beklametazon, budezonid, flutikazon.
 • Ogólnoustrojowe glikokortykosteroidy stosuje się w ciężkiej astmie oskrzelowej. Przebieg leczenia tymi lekami powinien być ograniczony i krótkotrwały, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane.
 • Beta2-adrenomimetiki - formoterol i fenoterol. Leki te są przedłużonym działaniem, są stosowane jako dodatkowa terapia dla glikokortykosteroidów, gdy nie mają one odpowiedniego działania.
 • Cramons to grupa leków, których działanie ma na celu ograniczenie uwalniania histaminy i wyeliminowanie alergicznego składnika ataku. Przedstawicielem tej grupy jest lek Intal. Jest dostępny w kapsułkach do inhalacji.
 • Metyloksantyny - Theophylline, Euphyllinum, Neofillin. Wywierają działanie rozszerzające oskrzela poprzez rozluźnienie mięśni gładkich ściany oskrzeli. Ze względu na ciężkie działania niepożądane stosuje się go dość rzadko, głównie w celu usunięcia ostrych napadów.

Jako podstawową terapię u dzieci często stosowano leki od antagonistów receptora leukotrienowego. Pochodzą one w postaci tabletek do żucia, mieć dobry efekt, zapobiega rozwojowi ataków astmy, mogą być stosowane w celu osiągnięcia kontroli choroby. Przedstawicielami grupy są Montelukast i Zafirlukast.

Leczenie objawowe obejmuje stosowanie leków, które eliminują napad skurczu oskrzeli:

 • Beta2-adrenomimetiki o krótkim działaniu - Salbutamol, Ventolin.
 • Cholinolytics - wpływają na komórkę mięśniową oskrzeli i eliminują skurcz oskrzeli, często wchodzą w skład preparatów złożonych. Reprezentatywny jest bromek ipratropium.

W leczeniu stanu astmatycznego stosuje się przede wszystkim dożylne podawanie dużych dawek kortykosteroidów, deksametazonu lub prednizolonu. Jeśli efekt jest niewystarczający, dodaj roztwór efedryny lub adrenaliny. Wstrzyknięto również dożylnie strumień Eufillin. W celu normalizacji składu krwi gazowej, kroplami jest roztwór glukozy, wodorowęglanu sodu i reopoliglyukiny. Jeśli terapia jest nieskuteczna i pojawia się drugi etap stanu astmatycznego, rozpoczyna się sztuczna wentylacja.

Leczenie przewlekłych powikłań polega na opanowaniu astmy oskrzelowej i zatrzymaniu postępu choroby. Tylko w ten sposób można uniknąć poważnych konsekwencji i poprawić jakość życia pacjenta.

I trochę o sekretach.

Historia jednej z naszych czytelniczek Irina Volodina:

Szczególnie przygnębiały mi oczy, otoczone dużymi zmarszczkami, a także cienie i obrzęki. Jak całkowicie usunąć zmarszczki i worki pod oczami? Jak radzić sobie z obrzękiem i zaczerwienieniem? Ale nic tak starego czy młodego człowieka, jak jego oczy.

Ale jak je odmłodzić? Chirurgia plastyczna? Uznany - nie mniej niż 5 tysięcy dolarów. Procedury sprzętowe - fotoodmładzanie, pilling gaz-ciecz, radioliftowanie, lifting laserowy? Nieco bardziej dostępny - kurs kosztuje 1,5-2 tys. Dolarów. A kiedy przez cały ten czas znaleźć? Tak, i nadal drogie. Zwłaszcza teraz. Dlatego dla siebie wybrałem inną metodę.

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa Jest przewlekłą, niezakaźną chorobą zapalną dróg oddechowych. Przewlekłe zapalenie dróg oddechowych co prowadzi do ich nadpobudliwość, w wyniku czego w kontakt z alergenami lub substancje drażniące, niedrożność oskrzeli rozwija się natychmiast, co ogranicza przepływ powietrza i powodować uduszenie. Atak astmy często rozwija się po prekursorów i charakteryzuje się krótkim, gwałtownym oddechem i głośnym przedłużonego wydechu. Zwykle towarzyszy temu kaszel z lepką plwociną i głośnym świszczącym oddechem. Astma oskrzelowa może prowadzić do rozedmy płuc i serca, choroby pojawienia się stanu astmatycznego.

Astma oskrzelowa

W ciągu ostatnich dwudziestu lat częstość występowania astmy oskrzelowej wzrosła i do tej pory cierpi na nią około 300 milionów ludzi na świecie. Jest to jedna z najczęstszych chorób przewlekłych, na którą narażone są wszystkie osoby, bez względu na płeć i wiek. Śmiertelność wśród chorych na astmę oskrzelową jest dość wysoka. Fakt, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat zachorowalność na astmę oskrzelową u dzieci stale rośnie, powoduje, że astma oskrzelowa jest nie tylko chorobą, ale problemem społecznym, którego walka skierowana jest na maksymalną siłę.

Astma oskrzelowa Jest przewlekłą, niezakaźną chorobą zapalną dróg oddechowych. Przewlekłe zapalenie dróg oddechowych co prowadzi do ich nadpobudliwość, w wyniku czego w kontakt z alergenami lub substancje drażniące, niedrożność oskrzeli rozwija się natychmiast, co ogranicza przepływ powietrza i powodować uduszenie.

Uderzenia uduszenia są obserwowane z różną częstotliwością, ale nawet na etapie remisji, proces zapalny w drogach oddechowych pozostaje. W sercu naruszenia przepływu powietrza, w astmie oskrzelowej, znajdują się następujące składniki:

 • niedrożność dróg oddechowych spowodowana skurczami mięśni gładkich oskrzeli lub z powodu obrzęku błony śluzowej.
 • niedrożność oskrzeli przez wydzielanie podśluzówkowych gruczołów oddechowych z powodu ich nadczynności.
 • zastąpienie tkanki mięśniowej oskrzeli przez połączenie w długim przebiegu choroby, co powoduje sklerotyczne zmiany w ścianie oskrzeli.

Pomimo złożoności astma oskrzelowa jest dobrze uleczalna, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie trwałej i długotrwałej remisji. Stała kontrola nad ich stanem pozwala pacjentom całkowicie zapobiec wystąpieniu ataków astmy, ograniczyć lub wykluczyć stosowanie leków w celu zatrzymania napadów, a także prowadzić aktywny tryb życia. Pomaga to w utrzymaniu czynności płuc i całkowicie eliminuje ryzyko powikłań.

Najbardziej niebezpiecznym czynnikiem wywołującym rozwój astmy oskrzelowej są egzogenne alergeny, których testy laboratoryjne potwierdzają wysoki poziom czułości u pacjentów z astmą iu osób zagrożonych.

Najczęstszymi alergenami są alergeny kurzu domowego - domu i książka, pasza dla ryb akwariowych i sierść zwierząt domowych, alergenów i alergenów roślin spożywczych, znany również jako odżywcza. U 20-40% pacjentów z astmą wykazały podobny, reakcji na leki, a 2% choroby otrzymanego w wyniku działania na niebezpieczne pracy lub, na przykład, w sklepach perfumeryjnym.

Czynniki zakaźne są również ważnym ogniwem w patogenezie astmy, jak mikroorganizmy, ich produkty przemiany materii mogą działać jak alergeny, co powoduje uczulenia. Ponadto stały kontakt z infekcją wspiera proces zapalny drzewa oskrzelowego w fazie aktywnej, co zmniejsza wrażliwość organizmu na egzogenne alergeny.

Tak zwane alergenami hapten tj alergeny są struktura non-białko, dostając się do organizmu ludzkiego i jego białek wiążących również powodować ataki alergiczne oraz zwiększa ryzyko wystąpienia astmy. Czynniki takie jak hipotermia, waŜona dziedziczność i stresujące warunki równieŜ zajmują jedno z waŜnych miejsc w etiologii astmy oskrzelowej.

Zmiana ta jest oparta na korpusie oskrzeli uczulenia gdy w alergicznymi reakcjami jakie mają miejsce jak anafilaksja, produkowanych przeciwciał i ponownego spotkania z alergenów następuje natychmiastowe uwalnianie histaminy, co prowadzi do obrzęku śluzówki oskrzeli i nadmierne wydzielanie gruczołów. Immunologiczne reakcje alergiczne i opóźnione reakcje nadwrażliwości są podobne, ale mniej ciężkie objawy. Zwiększona ilość wapnia we krwi w ostatnich latach jest również uważane jako czynnikiem predysponującym, a nadmiar wapnia może powodować skurcze, w tym skurcze mięśni oskrzeli.

W pośmiertnym badaniu martwy podczas ataku duszności zauważyć częściowe lub całkowite zatkanie oskrzeli lepkiego śluzu i grubą zgorzelinowego ekspansji płuc z powodu trudności wydechu. tkanka mikroskopia często ma podobny obraz - jest zagęszczonej warstwy mięśni przerośnięte ściany oskrzeli gruczoł naciekowe nabłonek oskrzeli ze złuszczaniem naskórka.

Klasyfikacja astmy oskrzelowej

 • astma oskrzelowa uczulona
 • astma oskrzelowa niealergiczna
 • astma oskrzelowa mieszana
 • astma oskrzelowa, nieokreślona

Według stopnia nasilenia:

 • przerywany, czyli epizodyczny
 • trwałe
 • uporczywy umiarkowany
 • trwałe uporczywe
 • zaostrzenie
 • remisja
 • niestabilna remisja
 • stabilna remisja

Na poziomie kontroli:

 • kontrolowane
 • częściowo kontrolowane
 • niekontrolowany

Oznacza to, że diagnoza pacjenta z astmą oskrzelową obejmuje wszystkie powyższe cechy. Na przykład: "Astma oskrzelowa pochodzenia niealergicznego, przerywana, kontrolowana, w fazie stabilnej remisji".

Objawy astmy oskrzelowej

Atak astmy w astmie oskrzelowej dzieli się na trzy okresy: okres zwiastunów, okres gorąca i okres odwrotnego rozwoju. Prekursory okresu był najbardziej widoczny u pacjentów z natury zakaźnych alergiczna astma, wydaje się reakcji naczynioruchowych narządów nosa (obfity wodnego rozładowywania nieustanne kichanie). Drugi okres (może rozpocząć się nagle) charakteryzuje uczucie ucisku w klatce piersiowej, które nie pozwala na swobodne oddychanie. Oddech staje się ostry i krótki, a wydech jest długi i głośny. Oddychaniu towarzyszy głośny świszczący oddech, kaszel z lepką, trudną do odkrztuszania plwociną, co powoduje, że oddychanie jest arytmiczne.

Podczas ataku pozycja pacjenta jest wymuszona, zwykle próbuje on usiąść z ciałem pochylonym do przodu, znaleźć podparcie lub opiera łokcie na kolanach. Twarz staje się opuchnięta, a podczas wydechu pęcznieją żyły szyjne. W zależności od intensywności ataku można zaobserwować zaangażowanie mięśni, które pomagają pokonać opór przy wydychaniu.

W przypadku dźwięków perkusyjnych dźwięk jest wyraźny z powodu hiper-powietrza w płucach, ruchliwość płuc jest ostro ograniczona, a ich granice przesunięte w dół. Podczas osłuchiwania płuc, pęcherzykowe oddychanie jest osłabione, osłabione długotrwałym wydechem i dużą liczbą suchych świszczących oddechów. Z powodu wzrostu objętości płuc, punkt bezwzględnej otępienia serca zmniejsza się, dźwięki serca są stłumione z akcentem drugiego tonu nad tętnicą płucną.

W okresie odwrotnego rozwoju zaczyna się flegmatyczne wycofywanie flegmy, zmniejsza się liczba świszczącego oddechu, a atak uduszenia stopniowo zanika.

Manifestacje, w których można podejrzewać astmę oskrzelową.

 • o wysokim natężeniu świszczącego oddechu podczas wydechu, szczególnie u dzieci.
 • powtarzające się epizody świszczącego oddechu, duszność, ucisk w klatce piersiowej i kaszel gorzej w nocy.
 • sezonowość pogorszenia stanu zdrowia przez narządy oddechowe
 • obecność egzemy, chorób alergicznych w wywiadzie.
 • pogorszenie lub pojawienie się objawów w kontakcie z alergenami, przyjmowanie leków, w kontakcie z dymem, nagłe zmiany temperatury otoczenia, ostre choroby układu oddechowego, stres fizyczny i stres emocjonalny.
 • częste choroby nieżytowe "schodzące" do dolnych dróg oddechowych.
 • poprawa po przyjęciu leków przeciwhistaminowych i przeciwastmatycznych.

Powikłania astmy oskrzelowej

W zależności od nasilenia i intensywność ataków duszności astmy może być skomplikowane rozedmy płuc i mocowania wtórnej niewydolności krążenia. Przedawkowanie beta-agonistów, albo szybki spadek dawki kortykosteroidów, a także kontakt z ogromną dawką alergenu może prowadzić do stanu astmatycznego kiedy ataki astmy są jedna po drugiej, a są one niemal niemożliwe do zatrzymania. Stan astmy może prowadzić do śmierci.

Rozpoznanie astmy oskrzelowej

Diagnoza jest zwykle postawiona przez pulmonologa na podstawie skarg i obecności charakterystycznych symptomatologii. Wszystkie inne metody badań mają na celu ustalenie ciężkości i etiologii choroby.

Spirometria. Pomaga ocenić stopień niedrożności oskrzeli, wyjaśnić zmienność i odwracalność niedrożności, a także potwierdzić diagnozę. W przypadku BA, wymuszony wydech po inhalacji z lekiem rozszerzającym oskrzela zwiększa się o 12% (200 ml) i więcej przez 1 sekundę. Jednak w celu uzyskania dokładniejszych informacji spirometrię należy wykonać kilka razy.

Pomiar przepływu szczytowego lub pomiar szczytowej aktywności wydechowej (PSV) pozwala na monitorowanie stanu pacjenta, porównywanie wskaźników z tymi uzyskanymi wcześniej. Wzrost PSV po inhalacji środka rozszerzającego oskrzela o 20% lub więcej z PSV przed wdychaniem wyraźnie wskazuje na obecność astmy oskrzelowej.

Dodatkowa diagnostyka obejmuje testowanie za pomocą alergenów, ocenę składu gazów krwi, EKG, bronchoskopię i radiografię płuc.

Laboratoryjne badania krwi mają ogromne znaczenie w potwierdzeniu alergicznego charakteru astmy oskrzelowej, a także w monitorowaniu skuteczności leczenia.

 • ogólne badanie krwi. Eozynofilia i niewielki wzrost ESR podczas zaostrzenia.
 • ogólna analiza plwociny. Gdy mikroskopii plwociny wykrywa dużą liczbę eozynofili kryształy Charcota Leyden (błyszczące przezroczyste kryształy tworzą po zniszczeniu eozynofili i mające postać rombami lub ośmiościanów) Kurshmana helisy (utworzony ze względu na małe spastycznych skurczu oskrzeli i wyglądają jak pleśnie przezroczyste śluzu w postaci spirale). Obojętne leukocyty mogą być wykrywane w chorobach zakaźnych, astmę oskrzelową zależną od mocy czynnej procesu zapalnego. Należy również zauważyć podział komórek Creole podczas ataku - edukacji zaokrąglonym, składający się z komórek nabłonkowych.
 • Biochemiczna analiza krwi nie jest główną metodą diagnozy, ponieważ zmiany są ogólne i podobne badania są przypisane do monitorowania stanu pacjenta podczas zaostrzenia.
 • badanie statusu immunologicznego. W przypadku astmy oskrzelowej ilość i aktywność supresorów T gwałtownie spada, a liczba immunoglobulin we krwi wzrasta. Zastosowanie testów do określenia liczby immunoglobulin E jest ważne w przypadku, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie testów alergologicznych.

Leczenie astmy oskrzelowej

Ponieważ astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą, bez względu na częstotliwość ataków, podstawowym do leczenia jest usunięcie ewentualnego kontaktu z alergenami, przestrzeganie diety eliminacyjnej i racjonalnego zatrudnienia. Jeśli jest to możliwe do identyfikacji alergenu, specyficzna terapia Odczulanie pomaga zmniejszyć reakcję organizmu na nią.

Aby złagodzić ataki astmy, beta-adrenomimetyki są stosowane w postaci aerozolu, w celu szybkiego zwiększenia klirensu oskrzeli i poprawy wypływu plwociny. Ten bromowodorek fenoterola, salbutamol, orcyprenalina. Dawka w każdym przypadku dobierana jest indywidualnie. Preparaty z grupy m-cholinolitów - aerozoli bromkowych ipratropium i ich kombinacji z fenoterolem - również skutecznie powstrzymują ataki.

Pochodne ksantyny są bardzo popularne wśród pacjentów z astmą oskrzelową. Są powołani, aby zapobiegać atakom uduszenia w postaci tabletek o przedłużonym działaniu. W ostatnich latach leki zapobiegające degranulacji komórek tucznych mają pozytywny wpływ na leczenie astmy oskrzelowej. Jest to ketotifen, kromoglikan sodu i antagoniści jonów wapniowych.

W leczeniu ciężkiej astmy połączyć terapię hormonalną, prawie jedna czwarta pacjentów potrzebujących glikokortykosteroidów, prednizolon 15-20 mg przyjmowana rano razem z leków zobojętniających, które chronią błonę śluzową żołądka. W szpitalu leki hormonalne można podawać w postaci zastrzyków.

Specyfika leczenia astmy oskrzelowej polega na tym, że konieczne jest stosowanie leków w minimalnej skutecznej dawce i osiągnięcie jeszcze większej redukcji dawki. W celu lepszego rozdzielenia plwociny pokazano leki wykrztuśne i mukolityczne. Konieczne jest również przeprowadzenie szybkiego leczenia chorób współistniejących - przewlekłego zapalenia oskrzeli, odoskrzelowego zapalenia płuc, wskazane jest przyjmowanie leków przeciwbakteryjnych.

Profilaktyka i rokowanie w astmie oskrzelowej

Na astmę składa się z naprzemiennych zaostrzeń i remisji, gdy wczesne wykrycie może osiągnąć trwały i długoterminowy remisję, rokowanie w dużej mierze zależy, jak ściśle pacjenta o ich zdrowie i przestrzegania zleceń lekarskich.

Ogromne znaczenie ma zapobieganie astmie oskrzelowej, polegającej na łagodzeniu ognisk przewlekłego zakażenia, walce z paleniem tytoniu, a także minimalizowaniu kontaktu z alergenami. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób zagrożonych lub obciążonych dziedzicznie.

Co jest niebezpieczne dla astmy oskrzelowej?

Astma oskrzelowa jest poważną chorobą, której towarzyszą ataki uduszenia. Każda osoba charakteryzuje się indywidualnym rozwojem choroby. Jego objawy są takie same, ale nasilenie objawów jest zawsze inne. Czas podjęcia niezbędnych środków wpływa na rokowanie astmy oskrzelowej. Jeśli patologia została odkryta w czasie i była podatna na właściwe leczenie, to może zniknąć na wiele lat. W takim przypadku pacjent powinien dbać o przestrzeganie odpowiedniej profilaktyki. W przypadku, gdy choroba nie została poświęcona należytej uwagi, czynnie postępuje i powoduje poważne komplikacje.

Jakie niebezpieczeństwo stanowi astma dla osoby?

Często manifestacja choroby wiąże się z reakcją alergiczną, która sama w sobie, bez leczenia, nie ustępuje. Każdy pacjent, który ma problemy z drożnością oskrzeli, powinien przejść pełne, dość długotrwałe leczenie. Należy zauważyć, że nawet po tym nie można leczyć astmy. Terapia pomaga jedynie powstrzymać negatywne objawy, co pozwala poprawić jakość życia. Ogromna liczba ludzi na naszej planecie, niezależnie od wieku, jest zmuszona stale nosić ze sobą specjalne inhalatory, które pomagają zatrzymać atak.

Statystyka wzrostu pacjentów z AD

Są też tacy pacjenci, którzy wiedzą o swojej diagnozie, ale nie stosują się do zaleceń lekarza i nie leczą astmy lub nie poświęcają koniecznej uwagi terapii. Pacjenci ci nie zdają sobie sprawy z niebezpiecznych konsekwencji, jakie ich niedbałość doprowadzi do:

 • Choroba będzie się stale rozwijać. Początkowo ataki uduszenia są nieistotne. Następnie stają się bardziej poważne i długotrwałe, co prowadzi do powstania stanu astmatycznego. Jednocześnie drożność oskrzeli zostaje zakłócona tak bardzo, że człowiek może wpaść w śpiączkę. Inhalator kieszonkowy nie pomaga, będzie musiał przejść długoterminowe leczenie w szpitalu.
 • Wszyscy pacjenci, niezależnie od wieku, są podatni na powikłania ze strony różnych układów ciała. W niektórych przypadkach pojawiają się pewne choroby, które nie są w żaden sposób gorsze od astmy ze względu na ostrość przebiegu.

Choroba o charakterze alergicznym może rozwijać się przez lata bez powodowania powikłań. Odmiana zakaźna bardzo szybko się komplikuje.

Prognozowanie astmy w dzieciństwie i wieku dojrzewania

Układ odpornościowy u małych dzieci znajduje się na etapie formowania, dlatego trudno jest stawić opór różnym chorobom. Często w młodym wieku patologia jest trudna. Jeśli nastąpi terminowe leczenie, objawy astmy oskrzelowej z czasem staną się mniej wyraźne. Korzystna prognoza nie zawsze jest możliwa. Czasami ataki są tak silne, że stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka. Dzieci są w stanie przerodzić się w wiek, w którym objawy choroby są szczególnie ciężkie. W tym celu konieczne jest wykonanie działań zapobiegawczych i leczniczych przed rozpoczęciem okresu dojrzewania.

Konsekwencje astmy dziecięcej są nieprzewidywalne. Objawy dolegliwości mogą zniknąć lub mogą pozostać. Nawet jeśli niepokojące objawy nie przeszkadzają pacjentowi, pozostają zaburzenia układu odpornościowego i problemy z funkcjonowaniem układu oddechowego. Choroba nigdy nie przemija bez śladu.

Prognozy astmy u dorosłych

Przebieg choroby u osób w średnim i starszym wieku jest najczęściej przewidywalny. Pod wieloma względami nasilenie objawów zależy od stylu życia pacjentów. Ważnym czynnikiem jest postać choroby. Na przykład, jeśli w klasycznym astmie pył odgrywa rolę alergenu, ataki uduszenia będą powtarzane częściej niż w postaci "pyłku". Osoby w podeszłym wieku prawie zawsze cierpią z powodu najcięższych objawów choroby. Jest to szczególnie charakterystyczne dla pacjentów z rozpoznaniem astmy aspirynowej.

Konsekwencje choroby

Astma uszkadza drogi oddechowe, co wpływa negatywnie na wiele narządów i układów wymagających pełnego zaopatrzenia w tlen. W przypadku astmy oskrzelowej konsekwencje mogą być najstraszniejsze.

Układ sercowo-naczyniowy

Komórki serca i naczyń krwionośnych stale cierpią z powodu poważnego niedoboru powietrza. Szczególnie ostry głód tlenu wyraża się w momencie ataku uduszenia. Negatywny wpływ na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego mają beta-adrenomimetyki, które służą do zapobiegania i tłumienia drgawek. U astmatyków w momencie zaostrzenia występują:

 • Obniżenie ciśnienia krwi;
 • Naruszenie rytmu serca;
 • W rzadkich przypadkach dochodzi do zatrzymania akcji serca lub zawału mięśnia sercowego.

Innym skutkiem ubocznym przyjmowania beta-adrenomimetyków jest bolesny wzrost częstości akcji serca.

Układ nerwowy

Normalna praca mózgu jest niemożliwa bez niezbędnej ilości tlenu. Układ nerwowy reaguje gwałtownie nawet na nieznaczny spadek jego zawartości we krwi. Niedotlenienie tlenu wraz z nadmiarem dwutlenku węgla prowadzi do zwiększonego ciśnienia wewnątrz czaszki i obrzęku mózgu. W togie pacjent cierpi z powodu dodatkowych konsekwencji:

 • Ciężkie bóle głowy;
 • Upośledzona funkcja mózgu;
 • Zmiany w stanie psychicznym.

Encefalopatia układu oddechowego w dzieciństwie często powoduje spowolnienie rozwoju fizycznego i psychicznego organizmu. Aby uniknąć niebezpiecznych komplikacji, pacjentom udaje się na częste spacery na świeżym powietrzu, ćwiczenia oddechowe.

Układ trawienny

Narządy trawienne cierpią nie na objawy choroby, ale na leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej. Przede wszystkim leki uszkadzają wątrobę. Długotrwałe stosowanie niektórych leków prowadzi do powstawania wrzodów żołądka i dwunastnicy, zapalenia żołądka.

Wymiana procesów

Metabolizm astmatyków ulega znacznym zmianom. Przede wszystkim zmienia się skład krwi, ilość potasu i tlenu jest normalna, ale jest nadmiar dwutlenku węgla. Ta patologia zaburza metabolizm w komórkach, co wpływa na pracę wszystkich narządów i układów organizmu.

Statystyka śmiertelności z powodu astmy na świecie

Dodatkowe komplikacje

Zwiększona presja w astmie, intensywny kaszel może prowadzić do następujących konsekwencji:

 • Krwawienie wewnętrzne;
 • Łzy narządów wewnętrznych;
 • Przepuklina;
 • Wypadanie odbytnicy lub macicy.

Astma oskrzelowa ma poważne konsekwencje. Wszystkie komplikacje są straszne, ale można zapobiec ich pojawieniu się za pomocą odpowiedniego leczenia. Inną konsekwencją dolegliwości jest zmniejszenie odporności, które obserwuje się u prawie wszystkich pacjentów. Z tego powodu są narażone na bakterie, wirusy, infekcje, są bardziej podatne na grypę. Ważne jest wzmocnienie układu odpornościowego w każdy możliwy sposób: przestrzeganie norm higienicznych, uprawianie sportu, prowadzenie zdrowego trybu życia, prawidłowe odżywianie i przyjmowanie witamin.

Powikłania choroby często pojawiają się właśnie z powodu braku leczenia. Nie ignoruj ​​objawów astmy, jeśli zostaną znalezione, skontaktuj się z wykwalifikowanym lekarzem. Tylko w ten sposób możesz uchronić się przed strasznymi konsekwencjami tej choroby.

Jakie komplikacje mogą powodować astmę oskrzelową?

Astma oskrzelowa (BA) jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, która często powoduje skurcze oskrzeli. Dzieje się to pod wpływem negatywnych czynników zewnętrznych.

Prowokują do rozwoju choroby, a także mogą powodować jej nasilenie. Przy takich zaostrzeniach pacjent wykazuje objawy choroby w bardzo agresywnej postaci. Takie zjawiska, nazywane atakami astmatycznymi, są bardzo niebezpieczne i wymagają pilnej opieki medycznej.

Ale niebezpieczeństwo choroby leży nie tylko w ostrych i ostrych atakach. Jeśli nie ma właściwego i skutecznego leczenia, astma oskrzelowa doprowadzi do powikłań, które powstają nie tylko w układzie oddechowym, ale także w całym organizmie.

Główne rodzaje komplikacji

Powikłania astmy oskrzelowej można podzielić na kilka grup, które odnoszą się do różnych narządów.

Wśród nich są:

 • układu oddechowego (typu ostrego lub przewlekłego);
 • serce;
 • Problemy żołądkowo-jelitowe;
 • mózg;
 • inni.

Znajomość tych powikłań jest konieczna dla pacjentów, ponieważ nie wszyscy uważają, że konieczne jest przestrzeganie zaleceń lekarza. Czasami pacjenci myślą, że astmy nie da się wyleczyć, więc nie trzeba nawet próbować. Ale wiedząc o konsekwencjach astmy oskrzelowej, która może być bardzo duża, ludzie stają się bardziej odpowiedzialni za swoje zdrowie.

Rodzaje powikłań oddechowych

Powikłania astmy oskrzelowej, charakterystyczne dla układu oddechowego, mogą być ostre i chroniczne. Wśród ostrych można zidentyfikować:

 1. Status astmy. Ten problem jest ostrym atakiem uduszenia. Atak ten różni się czasem trwania, podczas gdy oskrzeli puchną i gromadzi się w nich plwocina. Nie można pozbyć się tej patologii na własną rękę, potrzebna jest pilna pomoc wykwalifikowanego specjalisty.
 2. Niewydolność oddechowa. W obecności tej patologii w procesie oddychania, tlen prawie nie dostaje się do płuc, co powoduje uduszenie, a także zwiększa obciążenie innych narządów i układów (z powodu głodu tlenu).
 3. Odma opłucnowa typu spontanicznego. Charakteryzuje się pęknięciem tkanki płucnej, co powoduje gromadzenie się powietrza w jamie opłucnej. Ponadto pacjent odczuwa silny ból w klatce piersiowej.
 4. Niedodma. Ten stan charakteryzuje się naruszeniem wentylacji płuc. Wynika to z faktu, że pęcherzyki płucne nie działają prawidłowo, tworząc i gromadząc gęsty śluz w oskrzelach. W jego objawieniach dolegliwość ta jest podobna do ataku astmy, ale trwa zbyt długo, nie można jej powstrzymać za pomocą konwencjonalnych leków.

Główne przewlekłe choroby układu oddechowego wynikające z BA:

 1. Hiperinflacja płuc. Ta diagnoza oznacza tendencję płuca do przepełnienia powietrzem. W tym przypadku pacjent podczas wydechu nie może całkowicie opróżnić płuc, co oznacza wadliwe działanie układu oddechowego.

Rozedma płuc. W tym przypadku oskrzelik rozszerza się i zmieniają się ściany pęcherzyków płucnych. Praca płuc jest zepsuta. Częstymi objawami choroby są kaszel, duszność.

Dysfunkcja serca

W przypadku astmy oskrzelowej organizm pacjenta może doświadczać niedoboru tlenu, który pogarsza aktywność wielu narządów. Przede wszystkim wpływa to na serce, które jest zmuszane do intensywniejszego kontraktowania, aby dostarczyć organizmowi przydatnych substancji.

Jeśli zjawisko to obserwuje się zbyt często, mogą wystąpić nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu serca. Najczęstszym zjawiskiem w tym przypadku jest rozwój serca płucnego u pacjenta. Ta patologia, w której ściany ciała gęstnieją, a on sam powiększa się. Pacjent odczuwa słabość, zmniejsza apetyt, często występują bóle głowy, zmniejsza się zdolność do pracy. Często przy takiej patologii występuje omdlenie.

Innym problemem jest nadmierny nacisk na naczynia, co prowadzi do ich przerzedzania, a także do zwiększonego ciśnienia.

Problemy żołądkowo-jelitowe

Powikłania w pracy przewodu żołądkowo-jelitowego powstają nie z powodu największej astmy oskrzelowej. Choroba jest tylko pośrednim bodźcem. Fakt, że proces leczenia astmy jest różny w czasie trwania, a pacjent jest zmuszony do codziennego przyjmowania leków.

Pomimo faktu, że przy pomocy leków astma oskrzelowa jest neutralizowana, ich częste stosowanie powoduje niekorzystne dla organizmu konsekwencje.

Przejawia się to nie tylko w zaburzeniach trawienia - w niektórych przypadkach może dojść do krwawienia wewnętrznego. Dlatego powinniśmy starać się zapobiec tej komplikacji.

Komplikacje w pracy mózgu

Ten rodzaj konsekwencji jest najcięższy, ponieważ mózg wpływa na pracę wszystkich innych narządów. Powikłania mózgowe astmy oskrzelowej wynikają z faktu, że jakiekolwiek zmiany w składzie i ilości krwi są szkodliwe dla pracy mózgu.

Ponieważ astma często cierpi na niedobór tlenu i wysycenie krwi dwutlenkiem węgla, możliwe jest wystąpienie procesów patologicznych w tkankach mózgu. Jest to przyczyną zakłóceń w pracy pamięci, jest także znacznie trudniejsze dla osoby, aby skoncentrować uwagę. Często zaburzenia świadomości przejawiają się w postaci nadmiernej drażliwości, częstych zmian nastroju, agresywności. Depresyjne myśli, niestabilność emocjonalna są charakterystyczne dla osoby, zmniejsza się zdolność do pracy.

Jedno z powikłań astmy astmy nazywa się bettoneptycznym. Powstaje jako reakcja na nieprawidłowe działanie procesu dopływu krwi do mózgu. Silny kaszel powoduje wzrost ciśnienia w klatce piersiowej, dzięki czemu podczas takiego ataku może na krótko zostać zaburzona świadomość.

Inne konsekwencje

Te powikłania obejmują te związane z chorobami towarzyszącymi astmie. Te konsekwencje są rzadkie, ale trudno je mieć.

Najważniejsze z nich to:

 1. Nietrzymanie moczu i kału. Podczas ataków agresywnego kaszlu ciśnienie w jamie brzusznej może wzrosnąć. Jeśli pacjent charakteryzuje się taką cechą jak słabość zwieraczy, istnieje możliwość wystąpienia tych problemów.
 2. Utrata macicy. Te same przyczyny, co w poprzednim przypadku, w połączeniu ze słabym mięśniem krocza, mogą prowadzić do tego zjawiska. Wypadanie odbytnicy.
 3. Przepukliny różnych typów. Występują podczas ciężkich ataków astmatycznych.
 4. Łzy narządów wewnętrznych, krwawienie wewnętrzne. Ten typ komplikacji występuje rzadko, prowokuje tylko bardzo ciężki przebieg astmy oskrzelowej.
do spisu treści ↑

Przyczyny powikłań i możliwe konsekwencje

Każda z tych konsekwencji ma swoje powody. Można jednak wyróżnić jeden decydujący czynnik. Powikłania astmy oskrzelowej często pojawiają się, gdy pacjenci są nieuważni o swoje zdrowie.

Pacjenci podczas remisji często nie stosują się do zaleceń lekarza - to powoduje pogorszenie najpierw natury astmatycznej, a później pojawiają się problemy, które nie są związane z układem oddechowym. Ciało ludzkie jest układem wzajemnie połączonym, w którym problemy jednego organu wpływają na funkcjonowanie drugiego. Dlatego bardzo ważne jest, aby chronić swoje zdrowie i leczyć choroby, które zostały odkryte.

Unikaj możliwych problemów tylko przy odpowiednim traktowaniu. Pacjent musi bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza, nie przerywać stosowania leków i zgłaszać specjalistom wszelkie odchylenia i działania niepożądane. W przypadku astmy oskrzelowej aktywność amatorska jest niedopuszczalna.

Zapobieganie utracie wartości jest bardzo ważne. Ponieważ mogą powstać z powodu astmy, musisz postarać się zapobiec jej dalszemu rozwojowi. Do tego potrzebujesz:

 • porzucić złe nawyki;
 • zminimalizować kontakt z substancjami drażniącymi;
 • nie zaniedbuj czyszczenia;
 • unikaj stresu i nadmiernego wysiłku fizycznego.

Pacjenci zastanawiają się, czy umrzeć na astmę. Nawet jeśli nie rozważysz możliwych powikłań, obecność takiej choroby może prowadzić do śmierci. Oczywiście, nie każde życie astmatyków kończy się w wyniku choroby - znaczna liczba pacjentów żyje z tą chorobą od bardzo dawna i nie doświadcza znaczących trudności.

Śmierć z powodu astmy jest możliwa w przypadku ciężkiej choroby, kiedy napady występują często i charakteryzują się agresywnością. W tym przypadku potrzebna jest odpowiednia pomoc, której czasami nie można uzyskać. Często pacjenci umierają z powodu faktu, że w czasie zaostrzenia nie mieli odpowiedniego leku lub z powodu błędnych działań podczas udzielania im pierwszej pomocy.

Aby temu zapobiec, musisz zapytać lekarza, jak należy postępować w takich sytuacjach, i zawsze przyjmuj lek, aby powstrzymać atak.

Jeśli pacjent jest podatny na ataki paniki podczas zaostrzenia astmy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie w stanie podjąć żadnych działań w tym czasie. Niepożądane jest, aby tacy ludzie pozostali sami.

Oprócz niebezpieczeństwa, że ​​sama astma oskrzelowa przedstawia się pacjentowi, nie należy zapominać o wpływie komplikacji. Niektóre z nich, w przypadku braku pomocy medycznej, również mogą być śmiertelne.