Jakie są wskaźniki dotyczące krwi i moczu w przypadku zapalenia płuc?

Ogólna analiza krwi (UAC) i moczu (OAM) to standardowe badania wszystkich patologii, w tym. z zapaleniem płuc. Dostarczają podstawowych informacji o procesach zachodzących w organizmie i pozwalają potwierdzić lub wykluczyć podejrzenie zapalenia płuc.

Niewątpliwie nie można diagnozować tylko za pomocą ogólnej analizy. W rozpoznaniu zapalenia płuc kluczową rolę odgrywa badanie rentgenowskie, mikroskopia plwocinowa i analiza biochemiczna. Ale w połączeniu z tymi metodami ogólne badanie krwi na zapalenie płuc uzupełnia ogólny obraz choroby.

Co pokazuje JAB?


Za pomocą tego elementarnego badania łatwo jest określić, czy w ciele występuje proces zapalny i ocenić jego intensywność. Również z odchyleń wzoru leukocytów można z grubsza założyć etiologię choroby (bakteryjnej lub wirusowej).

Krew w zapaleniu płuc bada się co najmniej dwa razy: przy przyjęciu do oddziału chorób zakaźnych i przy wypisie z niego w celu oceny wyniku leczenia. Ale nawet lepiej jest mieć wskaźniki pośrednie na różnych etapach terapii, aby ocenić dynamikę odzyskiwania.

Zmiany we krwi w bakteryjnym zapaleniu płuc

Główne zmiany w ZAK w zapaleniu płuc to:

 • leukocytoza;
 • przyspieszenie ESR;
 • przesunięcie formuły leukocytów w lewo.

Odchylenia wartości OAK dotyczą głównie zarodków leukocytów. Ale aby wytworzyć dekodowanie, ważne jest poznanie norm parametrów komórek krwi.

Liczba leukocytów u zdrowego dorosłego wynosi od 4 do 9 g / l. W przypadku zapalenia płuc wskaźnik ten gaśnie, czasem wzrastając do 40-60, gdy organizm zaczyna opierać się infekcji. Taki wzrost liczby białych krwinek nazywany jest leukocytozą.

Ponadto, ważnym wskaźnikiem UAC w zapaleniu płuc jest szybkość sedymentacji erytrocytów (ESR) lub sedymentacji (ROE), jak to wcześniej nazwano.

Norma ESR nie przekracza 15 mm / h u kobiet i 10 mm / h u mężczyzn. Wyjątkiem są tylko kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze. Podczas zapalenia płuc, podobnie jak w innych procesach zapalnych, ESR wzrasta dramatycznie, co wskazuje na zapalenie tkanki płucnej.

Leukocytowa formuła i jej przesunięcie

Jak wiadomo, leukocyty są tylko pospolitą nazwą pierwiastków krwi, które zwalczają stany zapalne. Wśród nich jest cała gama odmian komórek, z których każda spełnia swoją specyficzną funkcję.

Tak więc, w zależności od koloru leukocytów pod mikroskopem rozróżnia się bezbarwne neutrofile, fioletowe bazofile i różowe eozynofile. W przypadku zapalenia płuc dochodzi do wzrostu liczby komórek neutrofilowych (neutrofilia).

Neutrofile różnią się wiekiem. Młode (komórki nożyczne) stanowią zwykle do 5% wszystkich leukocytów, natomiast przeważają dojrzałe (zarodkowe segmenty), co stanowi około 60%. Ten stosunek jest typowy dla zdrowego organizmu. W przypadku zapalenia płuc jest poważnie upośledzone.

Aby układ odpornościowy był odporny na infekcję, konieczne jest zwiększenie liczby młodych komórek, a liczba elementów pchających nożem zaczyna gwałtownie wzrastać. Zmiany te nazywane są przesunięciem formuły leukocytów w lewo, ponieważ młode komórki w tabeli znajdują się po lewej stronie dojrzałej.

Przyspieszenie ESR w warunkach normalnych i patologicznych

Wzrost ESR można zaobserwować nie tylko przy zmianach zapalnych, ale także być wariantem normy. Na przykład u kobiet w ciąży ESR osiąga czasami wartości 30-40 mm / h, u osób w wieku powyżej 60 lat - 20-30 mm / h. U niemowląt wręcz przeciwnie, wskaźnik ESR jest znacznie zmniejszony. Nawet niewielki jej wzrost należy uznać za oznakę stanu zapalnego.

Przyspieszenie ESR wynika z faktu, że w osoczu krwi z zapaleniem płuc wzrasta stężenie białek ochronnych (fibrynogenu i globulin). Z tego powodu czerwone krwinki, które są zwykle naładowane ujemnie i nie sklejają się, zaczynają sklejać się i szybko osadzają się na dnie probówki. Zidentyfikuj dokładną ilość możliwych białek zapalnych za pomocą analizy biochemicznej.

Zmiany w ZAK w wirusowym zapaleniu płuc

Nie zawsze ogólny wzrost liczby leukocytów w zapaleniu płuc jest spowodowany wzrostem liczby neutrofili. Jeśli choroba jest spowodowana przez czynnik wirusowy, liczba limfocytów (limfocytoza) wzrośnie, ponieważ to one najskuteczniej walczą z wirusami. Na podstawie tej różnicy w analizie klinicznej krwi w zapaleniu płuc (neutrofilia lub leukocytoza) można założyć, że drobnoustrój był przyczyną choroby: bakteria lub wirus.

Krew po chorobie

Po wyzdrowieniu obraz krwi poprawia się, ale zmiany w niej pozostają przez długi czas, co wskazuje na obecność odporności. Całkowita liczba leukocytów prawie osiąga normę (9 G / L), ESR może pozostać na tym samym podwyższonym poziomie.

Formuła leukocytów stopniowo się równoważy: młode komórki dojrzewają, zamieniając się w jądro segmentowe, a przesunięcie płynnie znika. Pewny wzrost liczby eozynofilów wskazuje na okres powrotu do zdrowia, co jest oznaką korzystnego wyniku. I odwrotnie, jeśli powikłania rozwijają się po zapaleniu płuc, eozynofile mogą całkowicie zniknąć.

Funkcje testów u dzieci z zapaleniem płuc

U dzieci obraz krwi zmienia się nieustannie. Na przykład, do 3-4 lat, liczba limfocytów silnie przeważa nad liczbą neutrofili. Jeśli takie odchylenia stwierdzono u osoby dorosłej, można podejrzewać wirusowe zapalenie płuc, ale dla dzieci w tym wieku ten obraz jest normą.

Po 5 latach przeciwnie, dominują neutrofile. I w wieku 14-15 lat dzieci KLA, w tym wskaźnik EER, zbliżają się do standardów dorosłych. Aby nie pomylić się z analizą dziecka, lepiej powierzyć jego pediatrę, który dokładnie porówna wyniki z jego wiekiem i stanem.

Analiza moczu

Aby ocenić obecność procesu zapalnego w organizmie, w tym. w płucach i pracy nerek, która jest wyświetlana w OAM. Gdy zapalenie płuc w moczu często pojawia się niewielka liczba czerwonych krwinek (mikrohematuria), a także białko (białkomocz), co nie jest normalne. Po odzyskaniu te zmiany z zasady natychmiast znikają.

Główne metody zapalenia płuc

Zapalenie płuc ma zewnętrznie podobne cechy z innymi chorobami płuc - zapaleniem oskrzeli, początkowym stadium gruźlicy lub raka.

Dlatego ważne jest, aby prawidłowo rozróżnić chorobę, rozróżnić rodzaj patologii, zmiany chorobowe lub odróżnić ją od innych chorób.

W tym celu stosuje się następujące metody diagnostyczne dla zapalenia płuc:

 • - badania laboratoryjne;
 • - Diagnostyka radiologiczna zapalenia płuc.
 • do

Cel czynności diagnostycznych

 1. Potwierdź, że patologiczne procesy zachodzące w płucach są w rzeczywistości stanem zapalnym;
 2. Określić źródło patologii;
 3. Aby ujawnić nasilenie przebiegu choroby.

Diagnostyka laboratoryjna zapalenia płuc

Uwzględnij:

 • - ogólna analiza krwi i moczu;
 • - rozmaz plwociny;
 • - kultura plwociny, analiza ilościowa flory w niej zawartej i określenie jej odpowiedzi na antybiotyki.
 • do

Diagnostyka radiologiczna zapalenia płuc

 1. Radiografia klatki piersiowej w dwóch projekcjach - przedniej i bocznej;
 2. Tomografia komputerowa, która jest wykonywana, gdy fluoroskopia nie daje pełnego obrazu stanu narządów oddechowych, a diagnoza dyfuzyjna jest konieczna;
 3. Ultradźwięki mogą oceniać stan jam opłucnowych z postępującym parapneumonicznym wysiękowym zapaleniem opłucnej.

Diagnostyka laboratoryjna zapalenia płuc

Badanie krwi na zapalenie płuc

Testy laboratoryjne obejmują kliniczny test krwi.

Gwałtowny wzrost liczby leukocytów, a zwłaszcza neutrofilów kłutych, wskazuje na obecność procesu zapalnego w organizmie i aktywację układu odpornościowego.

Procesy zapalne lub złośliwe formacje są wskazane przez wzrost szybkości sedymentacji erytrocytów (ESR). Analiza laboratoryjna krwi uwzględnia również stosunek wszystkich postaci leukocytów, zwany w medycynie wzorem leukocytów.

W ciężkim zapaleniu płuc analiza wykazuje:

 • Wysoka leukocytoza;
 • - toksynogenna ziarnistość neutrofili;
 • - wysokie stężenie neutrofilów kłutych.
 • do

Jeśli chodzi o ostatni punkt, należy zauważyć, że elementarne zatrucie, w tym opary (gazy), może również stać się przyczynowym przesunięciem formuły leukocytów w lewo.

Dlatego metody hematologiczne rozpoznanie zapalenia płuc przy ich wysokiej skuteczności jest stosowane w złożony sposób z innymi badaniami laboratoryjnymi.

Analiza moczu płuc

Aby określić poziom białek i erytrocytów białkomoczu i czerniaka w moczu, potrzebny jest ogólny test moczu.

Badanie plwociny na zapalenie płuc

Analiza laboratoryjna plwociny, jej kultura pozwala określić etiologię (rodzaj patogenu procesów zapalnych).

W przypadku zapalenia płuc, analizy moczu

Główne metody zapalenia płuc

Testy laboratoryjne obejmują kliniczny test krwi.

Gwałtowny wzrost liczby leukocytów, a zwłaszcza neutrofilów kłutych, wskazuje na obecność procesu zapalnego w organizmie i aktywację układu odpornościowego.

Poziom leukocytozy jest wprost proporcjonalny do nasilenia zapalenia płuc.

Procesy zapalne lub złośliwe formacje są wskazane przez wzrost szybkości sedymentacji erytrocytów (ESR). Analiza laboratoryjna krwi uwzględnia również stosunek wszystkich postaci leukocytów, zwany w medycynie wzorem leukocytów.

W ciężkim zapaleniu płuc analiza wykazuje:

 • Wysoka leukocytoza;
 • - toksynogenna ziarnistość neutrofili;
 • - wysokie stężenie neutrofilów kłutych.
 • do

Jeśli chodzi o ostatni punkt, należy zauważyć, że elementarne zatrucie, w tym opary (gazy), może również stać się przyczynowym przesunięciem formuły leukocytów w lewo.

Ostra postać zapalenia płuc z błędną diagnozą i błędnie zdiagnozowanym leczeniem może doprowadzić do zgonu.

Dlatego metody hematologiczne do diagnozowania zapalenia płuc z ich wysoką skutecznością są stosowane kompleksowo z innymi badaniami laboratoryjnymi.

Analiza moczu płuc

Aby określić poziom białek i erytrocytów białkomoczu i czerniaka w moczu, potrzebny jest ogólny test moczu.

Badanie plwociny na zapalenie płuc

Analiza laboratoryjna plwociny, jej kultura pozwala określić etiologię (rodzaj patogenu procesów zapalnych).

Testy zapalenia płuc

Zapalenie płuc jest ciężką, przejściową chorobą, w której występują zmiany w płucach. Odmiany powodów, które mogą dać impuls do tej choroby jest wiele - obniżona odporność, alergie, słabe krążenie, niedorozwój lub niepełne ujawnienie płuc u małych dzieci i wiele innych. Wszystkie powyższe powody powodują niezdolność organizmu do opierania się infekcjom atmosferycznym, które są wprowadzane do płuc i zaczynają je niszczyć. W początkowych stadiach zapalenia płuc, że jest bardzo podobna do ARI lub ARI (lub ich rozpoczyna), ale szybkiego napełniania płyn jamy płuc, krwi i ropne masy prowadzi do niedotlenienia, i bardzo wysokie temperatury - do śmierci komórek nerwowych, które jeszcze do niedawna wylano do 40% śmiertelność wśród pacjentów, aw przypadkach dziecięcych liczba ta wciąż ma znaczenie.

zapalenie płuc w przeciwieństwie do zwykłych przeziębień - jej sprawczy czynnik, który jest zakażenie gronkowiec z ponad stu odmian i Haemophilus influenzae w mniejszej liczbie przypadków. Ponadto choroba rozwija się sporadycznie pod wpływem grzybów, chlamydii i niektórych wirusów.

Aby odróżnić zwykłe przeziębienie od śmiertelnej choroby, nawet we wczesnym stadium, podaje się pewne testy na zapalenie płuc.

Jakie są warunki wstępne dla testów na zapalenie płuc

 1. Przede wszystkim w ARI i ARVI podejmowane są badania na zapalenie płuc u osób z przewlekłymi chorobami.
 2. Wysoka intensywność objawów przeziębienia.
 3. Wyjątkowo wysoka temperatura 39 i więcej. Chociaż dzieci często doświadczają zapalenia płuc bez gorączki.
 4. Bardzo ciężka duszność lub kaszel z uduszeniem.
 5. Obecność krwi i ropnych mas w plwocinie.
 6. Ból w klatce piersiowej w płucach.

Jakie są testy zapalenia płuc?

Jeśli istnieje podejrzenie zapalenia płuc, przeprowadza się cały zestaw procedur, które są zaprojektowane:

 1. Potwierdź obecność choroby.
 2. Zidentyfikuj patogen.
 3. Aby poznać stopień zaawansowania choroby i stopień uszkodzenia płuc
 4. Kontroluj proces leczenia i odzyskiwania.

Aby wykryć obecność jakiejkolwiek choroby, lekarze biorą głównie ogólny test krwi, ogólny test moczu. W celu zidentyfikowania czynnika przyczynowego choroby jest plwociny i badania krwi vozbuditeley.Dlya celu zwalczania choroby, stopień jej dystrybucji, a kształt i strefa ta jest stosowana jako X-ray płuc, oraz za pomocą tomografii komputerowej i bronchoskopię. Kontroluj proces odzyskiwania częściej za pomocą testów kontrolnych moczu i krwi.

Biochemiczne badanie krwi na zapalenie płuc

Biochemiczne badanie krwi, zapalenia płuc i inne choroby - najważniejsze Analiza odzwierciedlać procesy metaboliczne w organizmie (i narządów wewnętrznych), wirusy lub bakterie i produkty związane z ich warunków życia, co wskazuje na stopień zanieczyszczenia. Prowadzenie szczegółowej biochemii wymaga dużej ilości krwi, więc pobiera się ją z żyły. W mniej poważnych sytuacjach wystarczy i palcem przyjrzeć się ogólnemu obrazowi stanu pacjenta.

Ostatecznym rezultatem UAC w zapaleniu płuc jest papierowa forma, na której znajdują się trzy kolumny. W pierwszym zapisywane są wskaźniki, na których jest napisane badanie, w drugim zaś indeksy normy zostały początkowo określone, a środkowa kolumna - rzeczywiste dane konkretnego pacjenta. Jeśli wyniki są pisane ręcznie, oznacza to, że wskaźniki zostały obliczone ręcznie przez technika laboratoryjnego, jeśli cały formularz jest wydrukowany za pomocą diagramów, a następnie - precyzyjne automatyczne urządzenie do analizy - analizator hemo. Najbardziej idealną opcją jest przeprowadzenie automatycznej analizy z ręczną regulacją w stosunku do stanu indywidualnego pacjenta. Wynika to z faktu, że normalny stosunek parametrów u danej osoby może ulec zmianie pod wpływem zmiany diety, tła hormonalnego lub uzębienia, a także niezdolności hemoanalizatora do wykrycia patogennych mikroorganizmów.

Aby wskaźniki były najdokładniejsze, przed pobraniem krwi należy:

 1. Nie bierz alkoholu, tłustych i pikantnych potraw, wody mineralnej i soków.
 2. Nie pal.
 3. Nie uprawiaj seksu (aby skoki hormonalne nie wpływały na metabolizm).
 4. Odmówić przyjęcia leków hormonalnych i antybiotyków, jeśli to możliwe, po konsultacji z lekarzem.
 5. Wyeliminuj ćwiczenia i nie przeżyj.

Całkowite badanie krwi na zapalenie płuc zawiera następujące wskaźniki:

Hemoglobina jest główną substancją roboczą erytrocytów, bezpośrednio transportujących tlen. Zmniejszona hemoglobina może być nie tylko konsekwencją zapalenia płuc, ale także przyczyną, ponieważ jej spadek zmniejsza ogólne wskaźniki zdrowotne organizmu, a w konsekwencji odporność układu odpornościowego.

Erytrocyty - liczba czerwonych krwinek przenoszących tlen. W zdrowym organizmie liczba czerwonych krwinek na daną objętość powinna mieścić się w prawidłowym zakresie lub nieznacznie zmniejszyć liczbę chorób. Badanie krwi pod kątem zapalenia płuc wykazuje niewielki wzrost ich liczby.

Retikulocyty - wskaźnik aktywności szpiku kostnego. Retikulocyty (retikuliny) to komórki utworzone przez szpik kostny, z którego następnie tworzą się prawdziwe erytrocyty. Powiedzmy, że są to krwinki czerwone - dzieci mogą również przenosić tlen. Zwykle, te komórki z krwi obwodowej spadek w małej ilości, ale aktywny produkcji retikulocytów i zwiększyć ich ilość w krwi wyraźnie świadczy o masowego rażenia czerwonych ciałek krwi w organizmie, jak również zmniejszenie - naruszenia szpiku kostnego. U noworodków wskaźnik ten wynosi około 10%, a u osób starszych 0,2-1%. Gdy zapalenie płuc ich liczba rośnie nie tylko ze względu na niszczenie krwinek czerwonych, ale także z powodu głodu tlenu w organizmie spowodowane złym gazu trawienie dotkniętych płuc. Brak tlenu, organizm próbuje zrekompensować liczbę czerwonych krwinek.

Płytki krwi - liczba płytek krwi wpływa na szybkość krzepnięcia krwi, a ich zmiana prawie nigdy nie jest związana z procesem zapalnym, więc w przypadku zapalenia płuc płytki krwi powinny być prawidłowe.

ESR jest wskaźnikiem szybkości sedymentacji erytrocytów, czasami nazywanej ROE (reakcja sedymentacji erytrocytów). Szybkość proliferacji erytrocytów w osadach zależy od ich nasilenia, co wskazuje na obecność w nich białek, które reagują na proces zapalny, w tym zapalenie płuc. ESR ze stanem zapalnym płuc jest zawsze zwiększony. ESR w zapaleniu płuc i innych chorobach jest jednym z głównych wskaźników, a im wyższy, tym poważniejsza choroba i bardziej rozległy proces zapalny.

Leukocyty - zawartość białych ciałek odpornościowych odpowiedzialnych za wykrywanie i neutralizację komórek chorobowych i ich związków. Podwyższone poziomy leukocytów w zapaleniu płuc wskazują na bakteryjne pochodzenie choroby, na przykład zakażenie pneumokokowe.

Limfocyty - zawartość limfocytów, immunologicznych komórek krwi odpowiedzialnych za rozpoznawanie patogennych wirusów i produkcję przeciwciał. Zwiększona liczba limfocytów wskazuje na wirusowy charakter choroby i jej intensywność.

Monocyty są dużymi komórkami odpornościowymi, które wytwarzają pewną liczbę substancji krwi i przekształcają się w makrofagi i niszczą zarówno faunę znakowaną leukocytami, jak i martwe komórki organizmu. W przypadku zapalenia płuc powstaje duża liczba ropnych mas i uszkodzonych tkanek w płucach, co wymaga utworzenia większej ilości monocytów do oczyszczenia organizmu i zniszczenia bakterii.

Badanie plwociny na zapalenie płuc

Analiza plwociny na zapalenie płuc ma na celu identyfikację przyczyny choroby, a mianowicie bakterii chorobotwórczych. Jeśli badanie krwi ujawniło zwiększoną liczbę białych krwinek, hodowla plwociny jest prowadzona na bakteriach i grzybach, jak również na badanie ich wrażliwości na leki.

U małych dzieci trudno jest podjąć tę analizę, ponieważ są one podatne na natychmiastowe połknięcie plwociny, odkrztuszanie kaszlu, więc czasami pobierany jest śluz z nosa lub w bardzo rzadkich przypadkach wykonywana jest biopsja.

Oprócz patogenu, plwocina może dostarczyć dodatkowych informacji:

 1. Nieczystość krwi w flegmie mówi o ogniskowym lub skąpym zapaleniu płuc. Jeśli plwocina jest brązowa lub zardzewiała, oznacza to, że komórki krwi są już martwe, a zapalenie płuc jest kruche.
 2. Jasnożółty kolor flegmy mówi o eozynofilowym zapaleniu płuc, alergicznej zapalnej chorobie płuc.
 3. Fibrioznye splot i pigmenty żółciowe rozmawiać o śmierci krwinek czerwonych już w jamie płuc, co oznacza bardzo poważne porażki, w którym krew stopniowo zaczął wypełniać wnękę.

Analiza moczu w stanach zapalnych płuc

Analiza moczu pod kątem zapalenia płuc może wykazać niewielką obecność białka, co wskazuje na procesy zapalne w organizmie i resztki czerwonych krwinek, których ilość we krwi w chorobie dramatycznie wzrasta.

Testy radiograficzne na zapalenie płuc

RTG płuc lub RTG klatki piersiowej odbywa się w dwóch kierunkach: widok z przodu i boku, który pokazuje obszar lokalizacji zapalenia, która wyróżnia się na zdjęciach obrazowania ciemny tsvetom.Kompyuternaya dokonywanych w tym samym celu, ale jest bardziej dokładne i wyczerpujące widzenia badania, zauważamy nawet bardzo małe zmiany. Również te metody badania pokazują blizny, w przypadku ich powstania po ciężkim przebiegu choroby.

Każdy z powyższych testów na zapalenie płuc daje tylko ogólne pojęcie, mówiąc, obecność choroby, ale ich kombinacja pozwala na wykonanie bardzo jasny obraz przyczyn, zakresu i wyrządzone szkody dla organizmu, możliwych następstw choroby i przepisać jedynego prawdziwego lekarstwa.

Ogólna analiza moczu z zapaleniem płuc

Zapalenie płuc ma zewnętrznie podobne cechy z innymi chorobami płuc - zapaleniem oskrzeli, początkowym stadium gruźlicy lub raka.

Dlatego ważne jest, aby prawidłowo rozróżnić chorobę, rozróżnić rodzaj patologii, zmiany chorobowe lub odróżnić ją od innych chorób.

Spis treści:

W tym celu stosuje się następujące metody diagnostyczne dla zapalenia płuc:

Cel czynności diagnostycznych

 1. Potwierdź, że patologiczne procesy zachodzące w płucach są w rzeczywistości stanem zapalnym;
 2. Określić źródło patologii;
 3. Aby ujawnić nasilenie przebiegu choroby.

Diagnostyka laboratoryjna zapalenia płuc

Uwzględnij:

 • - ogólna analiza krwi i moczu;
 • - rozmaz plwociny;
 • - kultura plwociny, analiza ilościowa flory w niej zawartej i określenie jej odpowiedzi na antybiotyki.
 • do

Diagnostyka radiologiczna zapalenia płuc

 1. Radiografia klatki piersiowej w dwóch projekcjach - przedniej i bocznej;
 2. Tomografia komputerowa, która jest wykonywana, gdy fluoroskopia nie daje pełnego obrazu stanu narządów oddechowych, a diagnoza dyfuzyjna jest konieczna;
 3. Ultradźwięki mogą oceniać stan jam opłucnowych z postępującym parapneumonicznym wysiękowym zapaleniem opłucnej.

Kompleks wszystkich środków diagnostycznych jest zawarty w standardzie - protokół.

Diagnostyka laboratoryjna zapalenia płuc

Badanie krwi na zapalenie płuc

Testy laboratoryjne obejmują kliniczny test krwi.

Gwałtowny wzrost liczby leukocytów, a zwłaszcza neutrofilów kłutych, wskazuje na obecność procesu zapalnego w organizmie i aktywację układu odpornościowego.

Poziom leukocytozy jest wprost proporcjonalny do nasilenia zapalenia płuc.

Procesy zapalne lub złośliwe formacje są wskazane przez wzrost szybkości sedymentacji erytrocytów (ESR). Analiza laboratoryjna krwi uwzględnia również stosunek wszystkich postaci leukocytów, zwany w medycynie wzorem leukocytów.

W ciężkim zapaleniu płuc analiza wykazuje:

Jeśli chodzi o ostatni punkt, należy zauważyć, że elementarne zatrucie, w tym opary (gazy), może również stać się przyczynowym przesunięciem formuły leukocytów w lewo.

Ostra postać zapalenia płuc z błędną diagnozą i błędnie zdiagnozowanym leczeniem może doprowadzić do zgonu.

Dlatego metody hematologiczne do diagnozowania zapalenia płuc z ich wysoką skutecznością są stosowane kompleksowo z innymi badaniami laboratoryjnymi.

Analiza moczu płuc

Aby określić poziom białek i erytrocytów białkomoczu i czerniaka w moczu, potrzebny jest ogólny test moczu.

Badanie plwociny na zapalenie płuc

Analiza laboratoryjna plwociny, jej kultura pozwala określić etiologię (rodzaj patogenu procesów zapalnych).

Rozpoznanie zapalenia płuc przez patogen

JMedic.ru

Przeprowadzenie badania krwi na zapalenie płuc

Zapalenie płuc jest niebezpieczną chorobą zakaźną związaną z porażką oddziałów dolnych dróg oddechowych i miąższem płuc. Jest on narażony na podstawie danych fizycznych, oceny obiektywnego statusu pacjenta i skarg specyficznych dla tej choroby. Natychmiast konieczne jest rozpoczęcie empirycznej antybiotykoterapii (czyli zastosowanie leków przeciwbakteryjnych o szerokim spektrum działania). Można go przepisać bez dodatkowych metod badawczych. Z pewnością analiza zapalenia płuc jest konieczna, ale w większości przypadków jest retrospektywna. Oznacza to, że tylko potwierdza poprawnie dobrane taktyki zarządzania chorobą. Zdarza się jednak, ze względu na realizację laboratoryjnych technik diagnostycznych (nie narzędzia - to jest ważne), można postawić diagnozę różnicową i zidentyfikować choroby współistniejące lub zidentyfikować choroby współistniejące, które są nie mniej pneumonia niekorzystne prognostycznym planu.

Co należy zrobić koniecznie

A więc, jaka jest lista niezbędnych dodatkowych metod badań laboratoryjnych do rozpoznawania zapalenia płuc u dorosłych? Najczęściej (w standardzie) są przydzielane następujące egzaminy:

 • Badanie krwi na zapalenie płuc. Potrzebujemy ogólnego badania krwi (wdrożonego, a nie "trzech", z wydedukowaniem wzoru leukocytów);
 • Ogólna analiza moczu;
 • Kultura plwociny z definicją wrażliwości na antybiotyki;
 • Rozmaz z gardła i nosa w celu określenia obecności bakterii błonicy.

Są to obowiązkowe badania laboratoryjne, które wykonuje osoba dorosła, gdy dostaje się do leczniczego (lub pediatrycznego) oddziału szpitala. Już teraz, w zależności od tego, jakie wyniki zostaną określone w przeprowadzonych analizach, będzie można mówić (w przybliżeniu) o naturze patogenu i potrzebie dodatkowych metod badania.

Pożądane ankiety

Biochemiczne badanie krwi można przypisać z następującymi wskaźnikami:

 1. Kompleks nerek i wątroby.
 2. Oznaczanie oznaczenia tymolu (wskaźnik można zwiększyć).
 3. Oznaczanie poziomu elektrolitów.

Te badania są zalecane w przypadku ciężkich chorób.

Wskaźniki, których zmiana wskazuje na obecność zapalenia płuc

Przede wszystkim o zapaleniu płuc w etiologii bakteryjnej (które w większości przypadków zdarzają się) powiedzą następujące zmiany:

 1. Mając leukocytoza wzór przesuwnego segmentu jądrowych, wraz ze wzrostem ilości niedojrzałych (pałeczki jądrowych) tworzy się więcej niż pięć procent całkowitej. Leukocyty to komórki odpowiedzialne za odporność. Oznacza to, że istnieją niedojrzałe, pośrednie i dojrzałe formy leukocytów. Obecność dużej liczby młodych form będzie wskazywała na intensyfikację podziału (stymulacji proliferacji) tego zarodka hematopoezy. Proces ten jest spowodowany obecnością stanu zapalnego w ciele. Ponownie, bardzo ważne jest, aby pamiętać, że ten wskaźnik nie wskazuje na lokalizację zapalenia, ale tylko na fakt jego obecności. Leukocyty nie będą wskazywać na skuteczność terapii (jeśli testy nie są prowadzone w dynamice). Ponadto, należy pamiętać, że w ciężkim stanie ogólnym ludzkiego braku wskaźników zmiana w liczbie leukocytów wskazuje na patologię układu odpornościowego i problemy z hematopoezy. Ponadto im wyższy wskaźnik młodych form leukocytów, tym dłużej trwa proces zapalny.

Leukocyt pod mikroskopem.

 • Zwiększona ESR. Z reguły w przypadku zapalenia płuc wskaźnik ESR osiąga wartość w mm / h. ESR może zwiększyć home / h, ale jest to z ciężkim zapaleniem płuc. Jeśli występuje wzrost ESR do 80 mm / h i więcej, warto pomyśleć o obecności choroby o charakterze onkologicznym lub autoimmunologicznym. Te procesy (zwłaszcza onkologia) mogą mieć objawy podobne do zapalenia płuc - wskaźnik ESR pomoże w pewnym stopniu określić działania diagnostyczne. Ponownie, ESR nie jest absolutny i nie jest wskaźnikiem patognomonicznym. U osób stosujących terapię immunosupresyjną ESR można zwiększać bez choroby.
 • Wzrost eozynofili i bazofili. Ten wskaźnik zapalenia płuc jest niezwykle rzadki, co do zasady wskazuje na jakąkolwiek współistniejącą chorobę (na przykład astmę oskrzelową lub naciek eozynofilowy).
 • Obecność limfocytozy. Zwiększenie liczby limfocytów we krwi wskazuje na wirusowy charakter choroby i brak przywiązania do infekcji bakteryjnej. Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem w tym przypadku będzie można powiedzieć, że to przypadek zapalenia płuc spowodowane przez zakażenie charakterze wirusowym (te same wirusy grypy, wirus cytomegalii, wirus Epsteina-Barr w niektórych przypadkach może powodować zapalenie płuc, traktować, że będzie znacznie trudniej, ponieważ nie ma terapii etiologicznej przeciwko tym mikroorganizmom).
 • Zmiany zapalne w ogólnej analizie moczu są bardzo rzadkie, a następnie zupełnie nieistotne. Zmiany w patologicznym charakterze tej analizy mówią w większym stopniu o obecności infekcji dróg moczowych na dowolnym poziomie.
 • analiza plwociny - jest niezwykle ważne z punktu widzenia, co pozwala wykluczyć lub potwierdzić obecność Mycobacterium tuberculosis (Bacillus Kocha) w plwocinie. Istnieje prawdopodobieństwo zachorowania na tle procesów gruźlica płuc, rokowanie do odzysku w tym przypadku jest bardzo słaba ze względu na fakt, że obie te choroby spotęgować nawzajem wpływ na organizm ludzki. wymagane jest również plwocina z definicji wrażliwości na antybiotykoterapię, pomimo faktu, że jest on zazwyczaj tylko wartość retrospektywne (tj plwociny tylko potwierdza słuszność wcześniejszego rozpoznania). Wynika to z faktu, że plwocina „dojrzały” tylko kilka dni, a leczenie antybiotykami należy rozpocząć niezwłocznie po rozpoznaniu procesu zapalnego. Jednakże istnieją przypadki, w których przypisany empiryczny antybiotykoterapia nie zapewnia pożądanego wyniku (tzn organizm jest na nią oporny) - to wymaga wyznaczenia przeciwbakteryjnego preparatu, które określają czułość patologicznego mikroorganizmu zasiane w analizie plwociny.

  Plwocina pod mikroskopem.

 • Odnośnie definicji rodzaju czynnika sprawczego w celu optymalnego leczenia antybiotykiem jest analiza kilka różnych postaci: w ciągu kilku godzin, jest określony przez rodzaj Grama - jest stosowany, do której grupy należy do organizmu powodującego zapalenie płuc, w tym przypadku (Gram + i Gram -). W pewnym stopniu przyczynić się do optymalizacji empirycznie trwającego leczenia antybiotykami, ponieważ nie są antybiotyki, są bardziej odpowiednie dla bakterii Gram-dodatnich (chronione penicyliny, cefalosporyny, pierwszej i drugiej generacji), i są to antybiotyki, które powinny być stosowane wobec bakterii Gram-ujemnych (cefalosporyny, trzeci i czwarty pokolenie).

  Wideo: W jaki sposób można ustalić wirusa lub infekcję bakteryjną dziecka na podstawie badania krwi? - Doktor Komarowski

  analiza moczu na zapalenie płuc

  Widzenia, jeśli analiza moczu i moczu przez Nechiporenko w normalnym zakresie, a mianowicie komunikat w zawartości białka czerwonych krwinek i białych krwinek, a następnie poszukiwania przyczyną długotrwałej wysokiej temperaturze na zewnątrz układu moczowego.

  Powiedz mi, co mam robić. W grudniu wszystkie rozpoczęte z atakami zapalenia pęcherza z dobrą analizie moczu reakcji słabo kwaśnych, gęstość 1013, białko, glukoza nie jest obecny, 2-4 krwinki białe, czerwone krwinki jednostka płaska nabłonka - duża liczba. Propylo Monural, Tsedeks, Phytolysinum, Nephrophyt. Stało się nieco łatwiejsze. Do tej pory nieustannie dręczony przez pieczenie w pochwie, czasami w cewce moczowej. W nocy śpię dobrze, idę do toalety normalnie 6 razy dziennie. Że przepuszcza zbiornik moczu kultury - Klebsiella płuc 10 * 4 bakposev mikroflora (układ moczowo-płciowy) zapalenia płuc Klebsiela * 10 7. Przebite ceftriakson, świece Urosept. Uzi nerki i pęcherza normalne. Std gardenerela, rzeżączki, Mycoplasma (2 gatunki), Trichomonas, Ureaplasma, Chlamydia - stwierdzono. Rozmaz cewki - leukocytów (cewki) 1-3 w dziedzinie ogniw widok nabłonka (cewki moczowej) umiarkowanych ilościach, korzystnie pomiędzy nimi, a także konglomeraty w parapodstawnych nabłonka erytrocytów (cewki) nie jest wykrywany Slime (cewkę moczową) umiarkowaną mikroflory (cewki) w trybie offline Gonokokki (cewkę ), nie znaleziono Trichomonas (cewki) nie jest wykrywany Gardnerella (cewki), nie znajduje się grzybów (cewka moczowa) nie znajduje się z pochwy: leukocyty (tylnego sklepienia) urządzenia w komórkach nabłonka leku (tylnego sklepienia) w dużej ilości, głównie powierzchowne erytrocyty (tylny zestaw) wykrywa SLIME (tylnego sklepienia) wiele mikroflory (tylnego sklepienia) nieaktywny Gonokokki (tylny zestaw) nie występują Trichomonas (tylny zestaw) wykrywa Gardnerella (tylny zestaw) wykrywa grzybów (tylne Set) nie znaleziono również umieścić: IgM gerpes1.2 - ujemny, IgM cytomegalii - ujemny. Teraz piję Vagisan, Lavomax. Powiedz mi, co jeszcze można przekazać? I z tego, co może być dyskomfort i pieczenie.

  22 marca 2012 r

  Tovstolytkina Natalia Pietrowna odpowiada.

  Położnik-ginekolog pierwszej kategorii

  Witaj, Natasha. Nie zawsze procesy zakaźne są przyczyną dyskomfortu w pochwie, a nie można wyobrazić sobie przyczyny, nawet nie wiedząc, ile masz lat. Prawdopodobnie pożądane jest przywrócenie mikroflory jelit i pochwy, zapobieganie zaostrzeniu zapalenia pęcherza moczowego, oddanie krwi do cukru. Aby przypuszczać przyczynę pieczenia, jest to możliwe tylko w badaniu ginekologicznym.

  Dzień dobry. Jest już maj, aw grudniu-styczniu byłem chory na lewe zapalenie płuc, temperatura z zapaleniem płuc nie była duża, do 37,8. Przez ponad 4 miesiące utrzymuje się temperatura podgorączków - do 37,4 po południu, wieczorem spada do 36,7, w nocy 36,3. Od dawna wypisano ze szpitala, długie analizy (krew, mocz, RTG, immunogram) są dobre, nie ma kaszlu. Był w tych miesiącach w konsultacjach z pulmonologiem, phthisiatrist, kardiolog, lora, immunolog, ginekolog, psychoterapeuta, terapeuta, endokrynolog. Nikt nie może powiedzieć - dlaczego temperatura się utrzymuje. Jak się go pozbyć. Czuję się zmęczony temperaturą, ale nie ma oznak astenii. Co powinienem zrobić? A po ilu można zrobić zastrzyk kontrolny po wypisaniu ze szpitala. Dziękuję za uwagę.

  08 lipca 2011 r

  Odpowiada Strizh Vera Alexandrovna.

  Lekarz pulmonolog, alergolog, starszy pracownik naukowy Narodowego Instytutu Fizjologii i Pulmonologii, cms

  Marina! W Internecie nie możemy znaleźć przyczyny temperatury. Jest to trudny proces diagnostyczny. Tylko recepcja w pełnym wymiarze godzin. Kontrolne zdjęcia rentgenowskie są wykonywane w przypadku, gdy lekarz poradził. W tych sprawach nie ma standardów.

  Cześć. Mam 35 lat. Po ORZ doszło do powikłania zapalenia krtani, leczono i po 4 dniach przybył do szpitala z rozpoznaniem lewostronnego zapalenia płuc dolnego płata. Przez 5 dni ściekano antybiotyk z serii azitomycyny i 7 dni cefepiny. Następnego dnia po ostatnim wstrzyknięciu antybiotyku temperatura wzrosła do 37-37,2 (już 10-go dnia), w dniu 12 zrobiono zdjęcie kontrolne. Obraz bez cieni, "bez patologii", badania moczu i krwi są normalne. W dniu 14 został zwolniony, lekarz mówi, że temperatura wynika z osłabienia odporności po chorobie. Czy to prawda i wystarczy na zapalenie płuc tylko 7 dni antybiotyków?

  04 lipca 2011 r

  Odpowiada Strizh Vera Alexandrovna.

  Lekarz pulmonolog, alergolog, starszy pracownik naukowy Narodowego Instytutu Fizjologii i Pulmonologii, cms

  Natalia! Różne zapalenie płuc są traktowane odmiennie i nierównomiernie przez długi czas. Pomóż swojemu ciału. Dzisiaj minął okres ostry, dzięki czemu można rozpocząć miesięczny kurs wywarów ziół przeciwzapalnych, pożytecznych bakterii, przyjemnych emocji, masażu i gimnastyki oddechowej. Wydobądź dużo na świeżym powietrzu, unikaj przeciągów, szczególnie w czasie upałów.

  Witam! Jestem 24 goa, waga 49 kg.Est dziecko 2 goda.Flyugrafiyu przedtem ciąży, wszystko jest normalne! I nedavo propozycję pracy, poszedł przekazać med.kommisiyu! Na Flyurografiya była na miejscu rengen.V rengene wysłanego napisane „naciekający ziemia w prawym płucu w s2 uchastke.Konsultatsiya ftziatra.Analiz plwociny „Went tub.despanser.Vrach oglądanie mnie nie kaszel, temperatura nie! ja wygrałem krew, mocz, plwocina 7 słoików, diaskin test.Analizy wszystko dobrze, wszystko plwociny jest ujemne (jeden będzie gotowe w ciągu 2 miesięcy do BC jak, nie wiem), diaskin testu otritsat elnyy.Sdelala one RenGen opisał „prawo-w zapalenie płuc / płatowe, przepisanych zastrzyków ceftriaksonu 10 dni, a następnie na obrazie kontrolnym. Przyjechałem 10 dni później, ponownie wykonane RenGen, a następnie CT. Radiolodzy pisało ulepszeń net.Ftiziatr stwierdzili, Komisja będzie przydzieli cię do leczenia gruźlicy !! I na pewno w szoku, ze łzami w oczach !! Powiedziała mi, nie martw się, nie jesteś zaraźliwy wszystkie testy są normalne, plwociny negatywne, żyć tak, jak żyć d. Powiedział jeszcze sprawdzić męża, dziecko !! Chociaż Komisja była, mój mąż Flyurografiya wszystko vnorme, diaskin testu jest ujemny, testy są normalne. Na szczęście dziecko w tym samym dniu i musiałem TB specjalisty, co zdecydowali się na przeze mnie. Okazało się, że dziecko delalai RenGen, bolały wszystkie norme.Zashli do detsoku phthisiatrician! Mówi, że przyszedłem tak i tak mi postafili diagnoza tbrz, mówi gdzie pomoc, mówię, że nie dały ani nic. Nie mogę żyć bez niego i co zrobić, przyjdzie zabrać go ze swojego phthisiatrician pomoc diagnazom i przyjść! Ale powierzchownie wyglądało dziecko, wszystko jest normalne. Diaskin jeszcze nie wyznaczył. Poszedłem jeszcze tego samego dnia do TB specjalisty, istnieje komisja zdecydowała. Przyszedł jej powiedzieć, pozwól mi pomóc, dziecko bez niej nie może być odpowiednio przetestowane. Mówi, że komossii wciąż zdecydował, że jest poprawa, ale niewielka, nadal jest to zapalenie płuc! Spojrzała mi, kaszel jak nie było, minęło w tym dniu flegmy ponownie. Azytromycyna wyznaczył 10 dni po przyjść do niej, że dziecko nie jest jeszcze konieczne badania. I rzazie pigułki, poszedł do niej dostać 9 den.Sdala makrotu krwi, RenGen tak! I siedzieć czekając na opisie! Więc idę do niej, ona mówi, że wszystkie takie same stawiamy diagnozę infliltrativny tubrz, MBT (-). Zabieg próby w ciągu 2 miesięcy, aż makrota jest ona traktowana w domu, chodzić codziennie dostać tabletki.Pri nic! byłem zaskoczony, że nie mają otrzymywać tabletkę, aw jego poliklinniki. Nadal jestem zaskoczony mówić także: Dlaczego e cię dispansereA gdzie zdrowych ludzi. Mówi, że nikt nie będzie tub.dispanser niech !! To boli! A podobno masz dopiero początek i nie są zaraźliwe. Dziecko szybko doprowadzi do dziecka! Pomóż ani na rękach nie tylko na liście napisał, że dzieci przechodzą! Na koncie nie jest ustawiona, powiedział, że podczas próby leczenia, wszystko zależy od plwociny to już 2 miesiące przyjść! Mam wiele pytań: Proszę mi powiedzieć, co nibud.pomogite slovom.ya ryk, ja ploho.Ya wszystkim ze stratą

  PS Przez miesiąc to bierze wszystko, czując się zupełnie jak horosho.Kashlya nie! Mierzę temperaturę rano i wieczorem wszyscy norm.Ustalosti nie t.k.rebenok żyjemy samotnie lub którzy nie pomogaet.Ya wszystkie domy zrobić tak dobrze jak ja (I czasami wydaje się, że więcej zrobić strach).Em w porządku, mamy normalnej rodziny obyno, chudy, więc nie może być jeden duży, ja zawsze tak było. Pytania: 1) Czy można zdiagnozować tylko na podstawie zdjęcia rentgenowskiego? Jeśli wszystkie testy są prawidłowe, nie ma kaszlu, test Dyskin jest ujemny, plwocina jest ujemna.

  2) A to oznacza próbę? (I zapytał ich, co by się stało w ciągu 2 miesięcy, a ja prop leków, mówili RenGen przejść, po prostu przyjść na plwociny BK.Esli otrits.znachit nie jest tbrz i coś innego. A jeśli zdjęcie rentgenowskie jest normalne, to pozwolimy ci odejść, ai się nie zarejestrujesz. Czy można zrobić próbny zabieg bez wszystkiego?

  3) Ja w Internecie nachitalas, że jest to konieczne zarówno tabletki dla męża i dziecka, aby teraz pić. (Ale ona nie powiedziała nic o swoim mężu, zapytała, co jej mąż jest dobry... Powiedziałem tak, i wszystko to się skończyło, powiedziałem, że do zobaczenia za 2 miesiące)

  4) Wkrótce poprowadzę dziecko, strasznie się boję. Nie chcę do rzeczy to ja tabletkami.Imeyu wypisać teraz ona daje tabletkę (oczywiście po diaskin test), aż było moje plwociny t.e.cherez 2 miesiące? I czy mogę zabrać ją do przedszkola? (Mój lekarz powiedział phthisiatrician, oczywiście, że możesz, który powiedział ci, że nie możesz.) Wszyscy mogą) Ale teraz boję się iść do dzieci, już się trzęsąc.

  5) Czy mogę być oceniana przez nich to proste do mnie, to jeszcze nie tbrz i zapalenie płuc (powiedzmy)? Podobnie traktowane źle !! (Prosiłem w med.sestry tub.despansere.Chto jak tak pochemu.Ona twierdzi, że rozwiązał te preporaty upiec dwie pieczenie na raz, że podobno jeśli tbrz traktować go już, ale jeśli to chowa zapalenie płuc, t.k.tabletki silny)

  6) Czy to normalne, że zdiagnozowano i nie wpisali tego do rejestru, czy po prostu nie są pewni?

  7) I dlaczego nie dali mi bronchoskopii? Muszę nalegać, żeby to wysłali, czy nie jest to dla mnie obowiązkowe?

  Nie odmawiałem leczenia, wezmę tabletki, martwię się, mówią, że jest bardzo wcześnie na etapie, więc lepiej zacząć wcześniej niż później. Po prostu żyję mocno. Jest możliwe po prostu na rengenom naznacht diagnozy ?! I otrzymywać tabletki w ogóle w oddziale ambulatoryjnym !! Bardzo wiele kontrowersji, z taką chorobą lub chorobą!

  08 sierpnia 2016 r

  Odpowiada na Erbest Agababov Danielovich.

  Lekarz ogólny

  Witaj, odpowiem ci w tej samej kolejności. 1) Mogą. 2) Skuteczność leczenia początkowego nie jest możliwe oszacowanie na raz, 2 miesiące, gdy brak odpowiednich dynamiki lekarzy 2 rzędu. 3) W twoim przypadku możesz obejść się bez niego. 4) Prawo do kursu, ale jeśli dzieci TB lekarz oceni sytuację jako potrzebne w powołaniu terapii lub chemoprewencji zapewniam was, że jest to mniejsze zło niż pozostawić przypadkowi, trudno ocenić, nie widząc was, zaufać lekarzowi. 5) Nie możesz, tak jak twój przypadek, nie jest sam, a wybór taktyki jest najbardziej akceptowalny. 6) Trudno jest ocenić, znowu, nie penetrujące w twojej sytuacji, nie widzę żadnej dokumentacji lub wyników ankiety, to pytanie nikt jednak lekarz nie odpowie. 7) Ta metoda badania nie zawsze jest wyznaczona, ponieważ istnieją wydziały płuc, w których bronchoskopia nie może obiektywnie wizualizować obrazu. Jeśli masz inne pytanie, możesz napisać do poczty

  Zdravstvuyte.Moemu mąż 49y.o., wysokość 182, ves85kg.On nie ma alkoholu w ogóle i nigdy kuril.Atleticheskogo budowa ciała zaangażowany wcześniej tenisom.Rabotaet świetnie w biurze, w pracy, częste stres psycho-emocjonalny charakter intravert.V kwietnia skarżył przerwach serca. Rytmu zatokowego EKG tętna 59 za min.Narushenie śródkomorowe pojedyncze PVC na 5 1min.Metabolicheskie mięśnia zmian. Halter - tętno od 53 do144 średniej dnevnaya- 85, snu 59.Odinochnye politopnye zhelud.ekstrasistoly wszystkich pomiarach 11949.Den-9770, sen-2179.Parnye zhelud.ekstrasistoly dnem.Odinochnaya nadzhelud.ekstrasistoly -1-26 dnem- 15, sen-11.Pauzy powodu zatok arytmia-92.Tsirkadny wskaźnik 144% w ciągu normy.Vtechenii dni HR-vozmozhnoy.Tutbulentnost 83% zmian tętna w ST norme.Ishemicheskie obnaruzheny.Obem nie działać przeprowadzone na próbkach schody 83% tej maksim.dlya vozrasta.Submaks.CHSS osiągnięte na dwa sluchayah.Tolerantnost wysokiej fizich.nagruzke.W czasie dnia korregirovat obserwowano przedłużenie, odstępu QT na 450MS w ciągu 8 minut (1% czasu) na zmiany analizy T dała potencjały rezultatov.Variabelnost przedsionka rytm sohranena.Pozdnie stwierdzono w 10% Analiza sluchayah.Rezultaty otrzymano 46sluch. 142.Pozdnie przedziałów komory uzyskano w 80 sluch.iz 142.Priznakov AV blokady nie. ECHO CG -. Małe mitralnej i trójdzielnej zastawki aortalnej regurgitatsiya.Kaltsinoz 1st Class, jego otwarcie 18mm w norme.Stenki aorty hyperechoic nie prav.predserdie wzrosła prav.zheludochek-26mm.Priznakov z dysfunkcji rozkurczowej lewej metodę zhelud.dopplerovskim net.FV- 67% masowo sercowego LV-177, zawał mass index lev.zhelud. -86g / IVS-m2.Tolschina w diastoluv 10 mm, grubość w diastoluv PWLV mm, 10.W komory w 26-mm. Kardiolog został mianowany: Etatsizin na jednej karcie. 3 razy dziennie, jeden miesiąc, Panangin, Qudesan, magnez B6 i Panangin Mildronat vnutrivenno.Na leczenie dolegliwości obl.serdtsa przekazywane 3 den.Holter na tle lecheniya- tętno od 47 do 133.Odinochnye politopnye zhelud.ekstrasistoly wszystko pomiarach 223.Den-213, indeks snu 10..Odinochnaya nadzhelud.ekstrasistoly-11.Pauzy powodu zatok arytmii-26.Tsirkadny 135%, w prawidłowym zakresie. Tutbulentnost zmiana tętna w ST norme.Ishemicheskie nie obnaruzheny.Tolerantnost do fizich.nagruzke vysokaya.V ciągu dnia korregirovat obserwowanego przedłużenie, odstępu QT na 450MS w ciągu 8 minut (1% w czasie).Polozhitelny techenii4min.10 spowodować zmiany w T sekund. -2% z 2 godzin 49min.20 s. Maksymalny czas trwania obiektów z pozytywną zmianą 1min. 10 sek..srednee -1 potencjały min..Variabelnost przedsionka rytm sohranena.Pozdnie stwierdzono w 32% Analiza sluchayah.Rezultaty otrzymano 37sluch.iz odstępach 140.Pozdnie komorowych uzyskuje się 77 sluch.iz 140.Tranzitornaya AV blokada 1 Klasa całkowity czas trwania 9 godzin, 28 minut. Po 3nedeli po anulowanie etatsizina rezultatyHoltera -.- tętno od 48 do145.Odinochnye politopnye zhelud.ekstrasistoly wszystkich pomiarach 11949.Den-9941, sen-2981.Parnye zhelud.ekstrasistoly dnem.Odinochnaya nadzhelud.ekstrasistoly -2-24. Sparowany nadzhelud-2.Poyavilsya paroksyzm nadzhelud.tahikardii-1. Wstrzymać powodu zatok wskaźnika arytmii-52.Tsirkadny 138%, w prawidłowym zakresie. Turbulencja rytmu serca zmienia norme.Ishemicheskie ST obnaruzheny.Obem nie działać przeprowadzone na próbkach drabiny 86% tej maksim.dlya vozrasta.Submaks.CHSS osiągnąć na dwa sluchayah.Tolerantnost do fizich.nagruzke vysokaya.V wydłużenie obserwowany w ciągu dnia korregirovat odstępu QT odstęp nad 450MS jest w ciągu 10 minut (do 1%) w czasie dodatniej zmiany T w 1min.10 sek.Maksimalnaya części długości dodatniej z przebudową 1min. 10 sek.Variabelnost sohranenaPozdnie przedziały rytmu komorowego uzyskano w 75 sluch.iz 158.Priznakov AV blokady nie. Po ostatnim Holter kardiolog re wyposażone nam Etatsizin razy 1t.3 den.skazav że będzie musiała potrwać kilka miesięcy, a może na stałe. A może trzeba wydać RCHA.V obecny czas mój mąż nie bespokoit.Prochitali o AARP, strach nadal podejmować etatsizin ponownie i tym więcej dlitelno.Seychas zaakceptować novopassid, Motherwort, magnerot, badanie kudesan.Proshli :. witryn Schit.zhelezy USA i udział cieśń. Wynik przebijania cytogramme torbielowate zoba.TTG-0,56-T4sv. 16,3 endocrinologist, że leczenie nie jest wskazane tylko oglądanie, hormony skontrolem iUZI.Analizy krew, mocz normalne, EGD -HR.gastrit remissiya.UZI vnutr.organov bez patologii.Holetsistektomiya v2011g.K Ca-4,7-magnezowy 2,62 1,05 11,5 15,3 nA cynku miedzi 142mmol / l Prostatspetsif. Antygen 0,3.Lipidogramma triglicerydy cholesterolu 1,4-5,7-HSLNVP1,45 HSLPNV 3,68 HSLPONP-0,64-miażdżycy wskaźnik 3,0.KT narządów piersiowej lokalny zwłóknienie prawy górny płat 2S leneyny zwłóknienie sporadyczne skoki cierpiał na zapalenie płuc w konfiguracji 2011g.Serdtseobychnoy normalne razmerov.So ręczne mięśniowo objawy osteohondroza.Obratilis do innego kardiologa, powiedział, że nie potrzebujemy AAP zaleca się w dalszym ciągu otrzymywać sedacji, monitorowanie EKG, Holter 3 miesiące, a badanie wstępne - VEM i wykluczenie przywr gt; Diagnoza: idiopatyczna arytmia, częste ekstrasistoliya.Posovetuyte komory pozhalusta ktokolwiek słuchać? Nie niebezpieczne do przeprowadzenia vem w tak częstym arytmii? Zabierz nas etatsizin lub ograniczone terapię uspokajające z bacznej obserwacji? Teraz stan zdrowia jest dobry, nic bespokoit.AD zawsze konsekwentnie 120/80 mmHg Wieczorem czuć puls 9 do 5 przedwczesnych uderzeń na minutę! Jak ciężko nasza sytuacja i życie jest niebezpieczne, ponieważ przedwczesne skurcze są tak wielu, dzień elektronicznej.? Nie spać słucham go w nocy, a dzień wymyślić powodów do niego zadzwonić, ale ukryć emocje od niego. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  25 czerwca 2014 r

  Odpowiedz Bugayov Mikhail Valentinovich.

  Lekarz kardiochirurg najwyższej kategorii

  Po co i w jaki sposób badanie krwi wykonuje się przy zapaleniu płuc?

  Badanie krwi na zapalenie płuc jest wykonywane natychmiast, jeśli istnieje podejrzenie zapalenia w płucach. Zapalenie płuc diagnozuje się w kompleksie: pacjentowi przepisano rentgen, kompleks analityczny, w tym ogólne badanie krwi.

  Obraz kliniczny

  Po zbadaniu pacjenta, przeprowadzeniu badania radiograficznego, lekarzom przepisuje się zestaw testów, w tym pobieranie krwi. Obraz uzyskanych danych pomoże w odpowiednim prognozowaniu przebiegu patologii płuc.

  Pierwszym procesem zapalnym w płucach są białe krwinki. Znaczny nadmiar dopuszczalnej normy liczby leukocytów we krwi wskazuje na rozwój zapalenia płuc, podczas gdy doświadczony lekarz na tych krwinkach określa stan i skupienie zapalenia.

  Normalnie liczba leukocytów jest dozwolona w zakresie 4-9 g / l. Odchylenia od tego wskaźnika mogą wskazywać na takie naruszenia:

  • wzrost liczby leukocytów psa / l wskazuje na zapalenie płuc;
  • normalne wartości leukocytozy na tle widocznych obszarów zapalnych na klatce piersiowej Rentgen wskazuje na bakteryjny charakter procesu zapalnego;
  • przesunięcie formuły leukocytów w kierunku zwiększenia liczby mielocytów i metamielocytów sugeruje ostre ogniskowe zapalenie płuc;
  • Przesunięcie formuły w kierunku mielocytów z dodatkiem toksyczności neutrofilów wskazuje na rozwój zapalenia płata w płucach.

  Drugim ważnym wskaźnikiem stanu krwi, wskazującym na obecność patologii zapalnej w płucach, jest ESR.

  Ten wskaźnik wskazuje nie tylko na obecność ogniska patologicznego w ciele, ale jest również wariantem normy wieku. W normie ESR waha się od 1 do 10 u mężczyzn i od 2 do 15 w żeńskiej połowie populacji. U pacjentów w podeszłym wieku maksymalna dopuszczalna wartość to 20-30, a u kobiet w czasie ciąży.

  Gdy szybkość sedymentacji erytrocytów wykazuje gwałtowny wzrost (w niektórych przypadkach do 80 mm / h), oznacza to rozwijające się zapalenie płuc. Należy jednak pamiętać, że w obecności niektórych chorób towarzyszących, takich jak zwiększenie lepkości i zagęszczony do krwi, szybkości sedymentacji erytrocytów oczywistych objawów i radiologicznie potwierdzono zapalenie pozostają normalne.

  Odpowiednio do odcyfrowania analizy krwi u dziecka, lekarz-pediatra może tylko. W rosnącym ciele dziecka obraz krwi często się zmienia.

  Obraz krwi dorosłego pacjenta, którego białe krwinki wskazują na wirusowe zapalenie płuc, jest uważany za prawidłowy u dzieci. Po 5 latach obraz zmienia się diametralnie, więc aby prawidłowo określić diagnozę dziecka, należy porównać wiek małego pacjenta z uzyskanymi danymi.

  Biochemiczne badanie krwi

  Oprócz ogólnej analizy klinicznej krwi, często przypisuje się pacjentom z zapaleniem płuc i analizą biochemiczną. Ten test kliniczny pomoże zidentyfikować możliwe rozwijające się powikłania i odpowiedni obraz przebiegu stanu zapalnego.

  Głównym celem takiego badania jest stosunek gazów tlenu i dwutlenku węgla do krwi pacjenta. Wraz z rozwojem powikłań w postaci depresji oddechowej, niewydolności oddechowej, pacjent ma przeszkadzające oznaki uduszenia. Taki niebezpieczny stan prowadzi do głodzenia tlenu w tkankach, w tym w mózgu i płucach, co powoduje zapalenie płuc. Z czasem ujawniona patologia pomaga zablokować i zatrzymać dalszy rozwój powikłań.

  Zasady dawstwa krwi

  Aby analiza była obiektywna, bez wpływu na obraz towarzyszących czynników, należy odpowiednio przygotować dopływ krwi:

  1. Pomiędzy ostatnim posiłkiem a procesem pobierania krwi powinna upłynąć co najmniej jedna trzecia dnia.
  2. W dniu poprzedzającym badanie krwi powinno być możliwe wykluczenie stosowania leków, ponieważ obraz wskaźników zmienia się znacznie w stosunku do ich tła.
  3. W dniu poprzedzającym procedurę pobierania krwi, napoje alkoholowe i tłuste pokarmy powinny zostać wyłączone z diety.

  Kliniczne badanie krwi powinno być wykonane z równoczesnym gromadzeniem wydalin z oskrzeli. Analiza plwociny zapewni kompleksowy obraz natury choroby i pomoże wybrać, na które antybiotyki powinien mieć wpływ.

  Analiza po terapii

  Z reguły obraz krwi zmienia się nieco na tle efektów terapeutycznych, ale proces ten jest powolny. Analiza plwociny, przeprowadzona jednocześnie z analizą krwi, pomaga prawidłowo poprawić leczenie i przyspieszyć proces gojenia.

  Po wyzdrowieniu od pacjenta obrazy radiograficzne przestają wykazywać ogniskowe zapalne zanikanie, inne objawy choroby również zanikają:

  • normalna temperatura ciała;
  • znika kaszel, duszność, świszczący oddech w płucach;
  • zwiększa ogólny ton ciała;
  • objaw mdłości, ból w jamie brzusznej;
  • ból w klatce piersiowej znika.

  Jednak na tle pozytywnej dynamiki obraz krwi nadal pozostaje patologiczny przez pewien czas.

  Ogólne wskaźniki mogą ulec poprawie, ale zmiany w obrazie krwi utrzymają się przez pewien czas, wskazując na odpowiednią odpowiedź immunologiczną.

  Charakterystyczne dla okresu zdrowienia jest wzrost liczby eozynofilów, co wskazuje na korzystne rokowanie dla powrotu do zdrowia. W przeciwnym razie, gdy eozynofile znikną z klinicznej liczby krwinek, lekarze mogą podejrzewać rozwój powikłań choroby.

  Rozpoznanie zapalenia płuc jest złożonym procesem. Do prawidłowego i szybkiego diagnozowania lekarza należą wszystkie dostępne metody diagnostyczne, w tym kliniczna i biochemiczna analiza krwi.

  Przeprowadzanie i rozszyfrowywanie testu krwi na zapalenie płuc

  Grupa chorób zakaźnych płuc obejmuje zapalenie płuc, zapalenie płuc. Badanie krwi na zapalenie płuc jest wyznaczane przez lekarza natychmiast po rozpoznaniu choroby. Zapalenie płuc rozpoznawane jest najczęściej przez RTG klatki piersiowej. Przeprowadza się go w projekcji bocznej i bezpośredniej. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie najbardziej wiarygodnego wyniku dotyczącego stanu płuc i obecności w nich ognisk zapalnych. Dzięki wynikom możliwe jest zdefiniowanie charakteru procesu zapalnego, miejsca w centrum zapalenia. Wszystkie zdjęcia są koniecznie wykonane w dynamice. Pomaga to ocenić ostrość zmiany i obecność możliwych powikłań. Po ustaleniu rozpoznania "zapalenia płuc" i wykonaniu środków terapeutycznych, nie jest konieczne wykonywanie nowych zdjęć rentgenowskich u pacjentów, u których występują objawy poprawy i zniknięcia objawów. Analizy, które lekarze przepisują do rozpoznania zapalenia płuc, nie kończą się na badaniu krwi. Zapalenie płuc w ciele ujawnia się podczas ogólnej analizy moczu.

  Przyczyny choroby

  Katalizator zapalenia płuc może być:

  • długi pobyt w zimnie;
  • niedożywienie;
  • niedobór witamin, minerałów i mikroelementów w organizmie;
  • palenie wyrobów tytoniowych;
  • częsty stres i silne zmęczenie.

  Osoby w podeszłym wieku są narażone na ryzyko ze względu na możliwe stagnacyjne zjawiska w tkance płucnej. Lekarze na całym świecie twierdzą, że główną przyczyną zapalenia płuc są bakterie, gronkowce i pneumokoki. Ostre infekcje wirusowe mogą powodować powikłania w postaci zapalenia płuc. Wirusy, które namnażają się w górnych partiach narządów oddechowych, stwarzają komfortowe warunki do reprodukcji patogennych mikroorganizmów.

  Badania w zapaleniu płuc

  Zapalenie płuc jest bardzo groźną chorobą, która wymaga terminowej diagnozy. Metody badawcze powinny obejmować następujące elementy:

  • biochemiczne badanie krwi;
  • analiza moczu;
  • analiza plwociny;
  • fluorografia.

  Najważniejszą i obowiązkową analizą jest ogólne badanie krwi. W rzadkich przypadkach liczba krwinek mieści się w normalnych granicach, chociaż proces zapalny obecny jest w organizmie. Oznacza to, że układ odpornościowy osłabł i nie jest w stanie zareagować na tę chorobę.

  Zmiany w testach zapalenia w płucach

  Zapalenie w ciężkiej postaci jest wyrażone przez wysoką leukocytozę, zmniejszoną ilość eozynofili, formuła leukocytów gwałtownie przesuwa się w lewo. Wskaźnik ESR spada poza skalę. W przypadku długotrwałego zatrucia organizmu może rozwinąć się niedokrwistość. Korzystny przebieg zapalenia płuc nie jest widoczny w analizach. Tylko w przypadku zbliżającego się kryzysu może zwiększyć się liczba eozynofilów.

  Jeśli leukocytoza nie zostanie wykryta w analizie, jest to niekorzystny sygnał prognostyczny dla dorosłych. Po dostarczeniu morfologii w wykres wyników jest zawsze obecny indeks czasu opadania krwinek czerwonych, które nie powinny być większe niż dane: 15 mM w żeńskiej pół godziny i 10 - u mężczyzn. Zwiększone tempo prędkości zawsze wskazuje na procesy zapalne i zaburzenia zachodzące w ludzkim ciele. Wskaźniki zapalenia płuc u dziecka:

  • liczba erytrocytów mieści się w granicach normy lub jest nieznacznie obniżona. Ciężka postać choroby powoduje znaczny wzrost czerwonych krwinek we krwi;
  • zwiększona zawartość leukocytów w chorobie bakteryjnej u dziecka;
  • pojawia się duża liczba różnych postaci neutrofilów;
  • bakteryjne zapalenie płuc prowadzi do zmniejszenia liczby limfocytów;
  • ESR znacznie przekracza normę.

  Pokazuje pracę nerek, które są bardzo wrażliwe na wszelkie procesy zapalne w ciele. Zapalenie płuc działa jak katalizator dla pojawienia się białka w moczu, a także erytrocytach.Po odzyskaniu przytomności wskaźniki mikroematurii i białkomoczu natychmiast znikają.

  Zasady przyznawania ogólnego badania krwi na zapalenie płuc

  Aby wynik badania był jak najbardziej dokładny i prawidłowo wyświetlał obraz kliniczny choroby, należy odpowiednio przygotować się do analizy:

  1. Pierwsza zasada mówi, że krew do analizy powinna być pobierana wyłącznie na pusty żołądek, a najlepiej rano. Możesz pić tylko świeżą wodę bez gazów.
  2. Kolacja powinna wynosić co najmniej 8 godzin przed szacowanym czasem oddania krwi. Tylko taka sytuacja gwarantuje wiarygodny wynik testów.
  3. Kilka dni przed proponowanymi badaniami należy zaprzestać przyjmowania jakichkolwiek leków. Niektóre z nich mogą silnie wpływać na skład krwi. Może to prowadzić do fałszywych wyników badań.
  4. Dzień przed zmianą powinno być lekko zmienione menu, nie spożywać tłustych potraw i napojów zawierających alkohol, nie należy wykonywać żadnych ćwiczeń fizycznych.

  Jakie badania są dodatkowo wyznaczane?

  Zapalenie płuc charakteryzuje się silnym wydzielaniem plwociny. Wskaźniki wskazujące na obecność zapalenia płuc:

  • odcień flegmy. Ogniskowe lub grypowe zapalenie płuc mają rdzawy odcień. Eozynofilowy - jasnożółty;
  • nie ma nieprzyjemnego zapachu wyładowania;
  • różne proporcje ropy i śluzu w plwocinie;
  • reakcja próbek z zapaleniem płuc może być neutralna lub zasadowa.

  Badania z wykorzystaniem metod rentgenowskich są kluczowym sposobem diagnozowania zapalenia płuc. Obejmują one:

  Jednak radiografia nie zawsze pomaga w diagnozowaniu. Jeśli jego zastosowanie było nieskuteczne, należy wykonać tomografię komputerową płuc. Jest mianowany w następujących przypadkach:

  • jeśli pacjent wyraźnie wykazuje wszystkie oznaki ostrego zapalenia, ale badanie rentgenowskie nie ujawniło ognisk zapalnych;
  • nawrotu choroby (ponad 4 razy), jednak skupienie się na zapaleniu powinno znajdować się w tym samym miejscu;
  • gdy wyniki radiologiczne są sprzeczne z objawami objawowymi.

  Biochemiczna analiza krwi nie jest bezpośrednio wykorzystywana w diagnostyce choroby, takiej jak zapalenie płuc, ale umożliwia wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu ważnych narządów.

  Wszystkie egzaminy umożliwiają dokładne określenie patologii oraz przepisanie i przeprowadzenie najbardziej skutecznego leczenia.

  Czy badanie krwi może wykazać zapalenie płuc?

  Analiza krwi w zapaleniu płuc, jeśli wszystkie wstępne zalecenia zostały spełnione, jest w stanie wykazać obecność choroby z wysoką wiarygodnością.

  W przypadku jakichkolwiek objawów ogólne badanie krwi jest obowiązkowe zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci.

  Wskaźniki, które ocenia się za pomocą ogólnego badania krwi, pozwalają określić obecność zapalenia płuc, w tym również dziecka.

  Funkcje definicji

  Przy każdej skardze pacjenta na złe samopoczucie lekarz bezzwłocznie wyznacza ogólną analizę krwi. Takie badanie przeprowadza się również z podejrzeniem zapalenia płuc.

  Za jego pomocą można uzyskać wszystkie główne wskaźniki krwi dorosłych i dzieci, na podstawie których ustalana jest ta lub inna patologia.

  Oczywiście, dla dokładniejszej diagnozy, najprawdopodobniej wymagane będą dodatkowe rodzaje diagnostyki, ale wstępne wnioski dotyczące obecności patologii można już wykonać.

  Tak więc, z podejrzeniem zapalenia płuc, oprócz badania krwi, diagnoza może być również przeprowadzona za pomocą rentgenografii i mikroskopii plwociny.

  Najlepiej jest, jeśli konieczne jest ustalenie tak dokładnie, jak to możliwe, zapalenia płuc, a następnie wykorzystać wszystkie te badania w kompleksie.

  Badanie krwi jest najbardziej wiarygodnym sposobem wykazania obecności procesu zapalnego w ciele, dodatkowo umożliwia ocenę jego intensywności i charakteru z dużym prawdopodobieństwem.

  Badanie krwi w celu wykrycia zapalenia płuc wykonuje się na receptę w dowolnej placówce medycznej posiadającej własne laboratorium.

  W tym przypadku, badając próbkę krwi, pracownik laboratorium dokładnie bada swoją recepturę leukocytów, aby najdokładniej przyjąć etiologię choroby, która może być zarówno wirusowa, jak i bakteryjna.

  Należy zauważyć, że badanie krwi w celu wykrycia zapalenia płuc pacjenta jest przypisany co najmniej dwa razy: bezpośrednio przed rozpoczęciem leczenia, gdy jest to konieczne w celu potwierdzenia choroby, jak również jego koniec, w celu potwierdzenia skuteczności terapii.

  W niektórych przypadkach badanie krwi jest przeprowadzane i podczas aktywnej fazy leczenia. To pozwala lekarzowi ocenić dynamikę leczenia.

  Taka analiza jest obowiązkowa nie tylko u dorosłych, ale także u dzieci z zapaleniem płuc.

  Gdy zapalenie płuc rozwija się aktywnie w ciele dorosłych i dzieci, w płynie krwi pojawiają się pewne zmiany.

  Przede wszystkim w tym przypadku dorosłym i dziecku można zaobserwować leukocytozę, a także zauważalne przyspieszenie ESR.

  Ponadto wyniki badania mogą wskazywać na przesunięcie formuły leukocytów w lewo.

  Aby prawidłowo rozszyfrować wyniki badania, konieczne jest poznanie norm wszystkich głównych wskaźników.

  Ponadto, podczas wykonywania analizy w celu wykrycia zapalenia płuc, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie cechy fizjologiczne każdej osoby.

  Warto zauważyć, że u dorosłych iu dziecka w stanie normalnym liczba leukocytów waha się między 4 a 9 g / l.

  Zapalenie płuc zwiększa tę liczbę do 60 g / l, zarówno u dorosłych, jak iu dzieci. To samo dotyczy wskaźnika ESR, który wzrasta dramatycznie w przypadku zapalenia płuc.

  Pierwsze objawy zapalenia płuc umożliwiają określenie ogólnego badania krwi, zgodnie z którym można zalecić dodatkową diagnostykę.

  Kolejność deszyfrowania

  Główną funkcję ochronną w organizmie z różnego rodzaju stanów zapalnych spełniają leukocyty, które są jednym z najważniejszych elementów w płynie krwi.

  W tym przypadku należy zauważyć, że wśród tych elementów znajduje się kilka typów komórek, z których każda spełnia swoją specyficzną funkcję.

  W medycynie leukocyty zazwyczaj dzielą się na bezbarwne, fioletowe i różowe. Kolor elementu jest wyraźnie widoczny pod mikroskopem.

  Kiedy dorosły lub dziecko aktywnie rozwija się zapalenie płuc, widać dramatyczny wzrost bezbarwnych komórek. Ta patologia nazywa się neutrofilią.

  Neutrofile, które są komórkami bezbarwnymi, różnią się między sobą według kryteriów wiekowych.

  Tak więc, dla zdrowego organizmu, stosunek jest typowy, w którym liczba młodych komórek wynosi w granicach 5%, z kolei około 60%.

  Gdy pacjent, w tym dziecko, w organizmie rozwija się zapalenie płuc, stosunek ten jest poważnie upośledzony.

  Aby zapewnić odporność systemu immunologicznego na infekcję, która spowodowała zapalenie płuc, niezbędny jest gwałtowny wzrost młodych komórek.

  Również w przypadku zapalenia płuc można zaobserwować pewną destabilizację w odniesieniu do wskaźnika ESR.

  Z reguły obserwuje się wzrost wskaźnika ESR w różnych rodzajach patologii zapalnych.

  Tymczasem wartość ta może nieznacznie wzrosnąć zarówno w przypadku ciąży, jak i osób starszych.

  Mocno od normy po mniejszej stronie wskaźnik ten różni się od niemowląt. Aby jednoznacznie ocenić, że zmiana wartości ESR w ciele dorosłego lub dziecka powoduje zapalenie płuc, jest to niemożliwe.

  W takim przypadku wymagana jest dodatkowa diagnostyka, na przykład analiza biochemiczna.

  W przypadku zapalenia płuc o charakterze wirusowym zauważalne są również zmiany o wartości OAK. Należy zauważyć, że wzrost liczby neutrofilów nie zawsze jest przyczyną wzrostu liczby leukocytów.

  W takim przypadku, gdy zapalenie płuc wywołane przez wirusa, to będzie widać gwałtowny wzrost ogólnej liczby limfocytów, ponieważ odgrywają one rolę do czynienia z różnego rodzaju wirusami.

  Zasada dekodowania

  Analiza krwi w zapaleniu płuc jest najbardziej dostępnym sposobem określenia obecności tej patologii w ciele, w tym również dziecku.

  Pierwszą oznaką tego, że dorośli i dzieci mają naprawdę aktywne zapalenie płuc, jest gwałtowny wzrost liczby leukocytów w płynie krwi.

  Jakie parametry są badane we krwi z poważnymi podejrzeniami zapalenia płuc, lekarz prowadzący będzie w stanie dokładnie odpowiedzieć.

  W badaniach laboratoryjnych z krwi pacjenta jest dokładnie badane WBC, co wskazuje nieprawidłowe zmiany procentowego różne grupy leukocytów.

  Po rozpoznaniu ostrego zapalenia płuc u pacjenta można zaobserwować przesunięcie tej formuły w lewo.

  Najbardziej wiarygodne badanie krwi pod kątem określenia zapalenia płuc jest biochemiczne. W tym przypadku laboratorium zwraca uwagę na obecność fibrynogenu, a także białka C-reaktywnego.

  Jeśli oba te wskaźniki mają podwyższone wartości, oznacza to w pełni obecność w ciele procesu zapalnego.

  Ponadto, badanie płynu krwi i spojrzeć na obecność kwasów sialowych.

  U tych pacjentów, u których zdiagnozowano przewlekłe zapalenie płuc, badanie krwi wykazuje zmianę we wszystkich głównych wskaźnikach.

  Gdy choroba jest w remisji, analiza krwi może pokazać wyniki, które odpowiadają normie, bo w tej chwili proces zapalny w organizmie jest nieobecny.

  Przy najcięższym podejrzeniu zapalenia płuc u dorosłych i dzieci zaleca się wykonanie badania krwi tak szybko, jak to możliwe.

  Analiza moczu na zapalenie płuc

  Zapalenie płuc to zapalenie tkanki płucnej. Czynnikiem powodującym zapalenie płuc są bakterie, wirusy, mikoplazma, chlamydie, grzyby itp.

  O testach na zapalenie płuc u dzieci jest tutaj napisane. i o zapaleniu płuc u dzieci - tutaj.

  Ogólny test krwi pomaga określić ciężkość i fazę procesu zapalenia płuc.

  Zmiany w ogólnym badaniu krwi na zapalenie płuc:

  - o średniej ciężkości - oznaczone leukocytozę z przesunięciem w lewo młodych postaciach podwyższonej szybkości sedymentacji erytrocytów;

  - z ciężkim przebiegiem analizy wysoka leukocytoza, toksyczna ziarnistość neutrofili. ostre przesunięcie formuły leukocytów w lewo, aż do mielocytów, zmniejszenie liczby eozynofilów. limfocyty, bardzo wysokie ESR. We krwi, niedokrwistość jest również możliwa z długotrwałym zatruciem; wzrost liczby eozynofilów o ponad 5% jest wczesnym i charakterystycznym objawem alergii i alergii. Przeczytaj o diagnozie niedokrwistości w artykule "Diagnoza anemii. Jakie testy powinienem wykonać? ".

  - przy korzystnym przebiegu zapalenia płuc (zapalenie płuc) w analizie krwi przed kryzysem wzrasta liczba eozynofili i monocytów;

  - brak leukocytozy w analizie krwi obserwuje się u pacjentów z osłabieniem i w podeszłym wieku i jest rokowniczo niekorzystny.

  Zwiększone białko C-reaktywne. fibrynogen (nawet więcej niż 10 g / lw ciężkich przypadkach), całkowity LDH (dehydrogenaza mleczanowa), zwłaszcza LDH3, AST. ALT.

  Analizując kompozycję krwioobiegowej na zapalenie płuc, wykrywa się hipoksemię w koagulogramie - zespół DVS, w analizie mikroelementów krwi - hiponatremii.

  Zaleca się analizę bakteriologiczną plwociny i płukania.

  Analizy immunologiczne charakteryzują się zmniejszeniem liczby limfocytów T. immunoglobuliny G. A i M (Ig G, Ig A, Ig M). W przypadku długotrwałego zapalenia płuc analiza zmniejszyła liczbę limfocytów T i B, immunoglobulin M (IgM).

  Badanie krwi na zapalenie płuc

  Badanie krwi na zapalenie płuc u dziecka i osoby dorosłej daje podstawowe informacje o procesach zachodzących w organizmie. Oczywiście, aby potwierdzić diagnozę, potrzebne są inne metody, w szczególności rentgenografia i mikroskopia plwociny. W połączeniu z nimi ogólne badanie krwi pozwala lekarzowi uzyskać obiektywny obraz stanu pacjenta.

  W przypadku zapalenia płuc krew bada się co najmniej 2 razy. Odbywa się to, gdy chory wchodzi do szpitala i jest zwolniony. Pożądane jest uzyskanie wyników pośrednich na różnych etapach. Poprzez regularne monitorowanie wskaźników leukocytozy i przyspieszenie ESR w zapaleniu płuc u dorosłych i dzieci, lekarz może w pełni ocenić dynamikę wyzdrowienia.

  Przesunięcie formuły leukocytów

  Leukocyty nazywane są krwinkami, które walczą ze stanem zapalnym. W rzeczywistości istnieje wiele odmian, z których każda w organizmie odpowiada za określony zestaw określonych funkcji. W zależności od koloru białej krwinki pod mikroskopem,

  • bezbarwne neutrofile;
  • różowe eozynofile;
  • fioletowe bazofile.

  Analiza krwi w zapaleniu płuc u dorosłych pozwala wykryć neutrofilię, czyli wzrost zawartości komórek neutrofilów. Neutrofile różnią się wiekiem. Zwykle młode komórki stanowią do 5% białych krwinek, a dojrzałe komórki - około 60%. W przypadku zapalenia płuc stosunek ten jest poważnie osłabiony.

  Aby układ odpornościowy pacjenta mógł wytrzymać infekcję, liczba młodych komórek powinna wzrosnąć. Termin "przesunięcie wzoru leukocytów w lewo" jest akceptowany, ponieważ młode komórki w tabeli znajdują się po lewej stronie dojrzałych komórek.

  U dzieci obraz krwi stale się zmienia. W pierwszych 3-4 latach życia limfocyty przeważnie przeważają nad neutrofilami. U osoby dorosłej taki obraz dałby podstawy do podejrzenia zapalenia płuc o etiologii wirusowej, ale dla dziecka jest to normą.

  W przypadku dzieci w wieku powyżej 5 lat stan, w którym przeważają neutrofile, jest prawidłowy. Dopiero w wieku 14-15 lat dane dotyczące ogólnej analizy krwi u dziecka są zbliżone do norm charakterystycznych dla wieku dorosłego. Dlatego też w analizie pediatrycznej powinny brać udział pediatrzy, którzy potrafią dokładnie porównać wyniki uzyskane w laboratorium z wiekiem i stanem pacjenta.

  ESR w zapaleniu płuc

  Ważnym wskaźnikiem zapalenia płuc jest tempo sedymentacji erytrocytów, które nazywa się ESR. Normalnie opisany wskaźnik nie powinien przekraczać u kobiet 15 mm / h, a u mężczyzn - 10 mm / h. Wyjątkiem są osoby starsze, a także kobiety w ciąży. U osób w wieku powyżej 60 lat ESR - 20-30 mm / h, u przyszłych matek osiąga czasem 30-40 mm / h. W tym samym czasie u niemowląt ten wskaźnik jest znacznie zmniejszony. ESR w zapaleniu płuc u dziecka może osiągnąć 50 mm / h, podczas gdy norma - 1-15 mm / h.

  Wzrost tego wskaźnika jest związany z akumulacją grubo zdyspergowanych frakcji globulin, fibrynogenu i innych białek ostrej fazy zapalenia. Można zaobserwować pewną korelację stopnia zapalenia i wzrostu szybkości sedymentacji erytrocytów.

  Chociaż ESR w zapaleniu płuc u dorosłych i dzieci wzrasta, istnieją wyjątki. W szczególności wskaźnik ten pozostaje nieistotny przy równoczesnym zagęszczaniu krwi lub zmniejszaniu pH (zjawiska te powodują zmniejszenie aglomeracji erytrocytów).

  Biochemiczne badanie krwi

  Oszacowanie biochemicznych danych z badań krwi ma wielką wartość prognostyczną. Wskaźniki biochemiczne są w większości niespecyficzne, ale pozwalają lekarzowi na poznanie natury i nasilenia zaburzeń metabolicznych.

  Aby określić proces zapalny, ważne jest określenie frakcji białka i białka. U osoby o zdrowym zdrowiu stężenie białek w osoczu utrzymuje się na poziomie 65-85 g / l. Około 90% całkowitego białka to albuminy, globuliny i fibrynogen.

  Najbardziej jednorodną frakcją prostych białek są albuminy. Są syntetyzowane głównie w wątrobie. Około 60% albuminy znajduje się w płynie międzykomórkowym, a 40% w osoczu. Białka te wspomagają koloidalne ciśnienie osmotyczne, uczestniczą w transporcie bilirubiny, wolnych kwasów tłuszczowych, jonów wapnia i magnezu, hormonów steroidowych.

  Globuliny są reprezentowane przez 4 frakcje, z których każda zawiera kilka białek o różnych funkcjach. Fibrynogen jest składnikiem istotnego układu krzepnięcia krwi. Dzięki temu powstaje podstawa skrzepu, w którym zatrzymywane są komórki krwi.

  U zdrowej osoby całkowita zawartość białka wynosi 65-85 g / l, a albumina 35-50 g / l. Do procesów zapalnych (w tym związanych z zapaleniem płuc) charakteryzuje się zmiana we frakcjach globulin. Najczęściej zwiększają się frakcje a1 i a2 globulin. Wynika to z faktu, że a-globulina składa się z białek fazy ostrej. W naturalny sposób zwiększają się wraz z dowolnym stanem zapalnym. Zbadaliśmy więc, jakie badania krwi wykazują zapalenie płuc u dorosłych i dzieci, a teraz zwracamy się do wskaźników po chorobie.

  Wyniki po zapaleniu płuc

  Obraz krwi po regeneracji poprawia się, ale zmiany nadal utrzymują się przez długi czas. Prawie normalna jest całkowita liczba leukocytów, wskaźnik ROE może pozostać na podwyższonym poziomie.

  Stopniowo forma leukocytów jest zrównoważona. Młode komórki, dojrzewające, są przekształcane w segmentowane jądra, ścinanie gładko zanika. Okres rekonwalescencji charakteryzuje się niewielkim wzrostem liczby eozynofilów - jest to wyraźną oznaką korzystnego wyniku. Jeśli w wyniku zapalenia płuc wystąpią powikłania, eozynofile mogą całkowicie zniknąć.

  Oceń artykuł:

  Zapalenie płuc u dzieci

  Zapalenie płuc - jest ostrą proces zapalny, zakaźny głównie wpływu na tkanki płucnej Departament płuc, zwykle powodowane przez bakterie i przejawia objawów o różnym nasileniu:

  • oznaki zatrucia - pogorszenie stanu ogólnego, apetyt, gorączka itp.;
  • lokalne zmiany w płucach podczas badania dziecka (skrócenie dźwięku perkusji, osłabienie oddychania, świszczący oddech);
  • ciemnienie infiltracyjne na zdjęciach radiologicznych;
  • kaszel;
  • niewydolność oddechowa (duszność, zajęcie mięśni pomocniczych w trakcie oddychania itp.).

  W różnych grupach wiekowych dzieci patogeny zapalenia płuc różnią się. Na przykład u dzieci w pierwszych sześciu miesiącach najczęściej proces zapalny w płucach jest spowodowany takimi patogenami jak:

  • E. coli;
  • gronkowce;
  • pneumokoki.

  U dzieci w wieku od 6 miesięcy do około piątego roku życia zapalenie płuc może wywoływać:

  • E. coli;
  • staphylococcus aureus;
  • pneumokok;
  • mykoplazmę;
  • chlamydia zapalenie płuc.

  To właśnie zapalenie płuc wywołane przez chlamydie i mykoplazmę, lekarze nazywają nietypowymi. Ich przebieg i leczenie postępują inaczej niż w przypadku zwykłego zapalenia płuc.

  Chlamydie i mykoplazmalne zapalenie płuc objawiają się jako objawy podobne do zwykłej choroby układu oddechowego. Dziecko ma obfite zapalenie błony śluzowej nosa, ból gardła, kichanie. Dziecko cierpi na suchy, wyniszczający kaszel, bardziej typowy dla ostrego zapalenia oskrzeli, a nie na zapalenie płuc, co bardzo często bardzo utrudnia diagnozę choroby. Typowe dla zapalenia płuc o wysokiej temperaturze może nie być, a wszystkie parametry badania krwi pozostają niezmienione.

  W okresach epidemicznych (od sierpnia do listopada) znaczenie mykoplazmy wzrasta jako czynnik wywołujący zapalenie płuc u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Młodzież powinna rozważyć możliwą rolę chlamydii zapalenia płuc jako czynnika sprawczego w chorobie.

  Wirusy są ważne w rozwoju zapalenia płuc głównie u dzieci w pierwszym roku życia.

  Osłabione dzieci częściej przyczyną zapalenia płuc są E. coli, Staphylococcus aureus.

  Osobno wyodrębnia się dużą grupę szpitalnych zapalenia płuc, które rozwijają się u dzieci podczas hospitalizacji z powodu innych chorób. Takie szczepy patogeny szpitalne zapalenie płuc spowodowane zwykle wysoce opornych na antybiotyki (Staphylococcus Klebsiella, Pseudomonas - Pseudomonas aeruginosa, Proteus).

  W wyniku rozwoju hipotermii lub z powodu zmniejszenia obrony organizmu z jakiegokolwiek innego powodu, aktywna penetracja drobnoustrojów lub wirusów do tkanki płucnej, aktywnie się namnaża i powoduje reakcję organizmu w postaci zapalenia. Ponadto infekcja może zejść z górnych partii układu oddechowego - gardła, nosa lub oskrzeli. Najczęściej drobnoustroje chorobotwórcze przedostają się do płuc przez wdychane powietrze - przez środki aerogeniczne.

  Predysponuje do sedymentacji drobnoustrojów na błonie śluzowej oskrzeli poprzedzającej ostre wirusowe infekcje i choroby dróg oddechowych, co prowadzi do osłabienia mechanizmów odpornościowych dziecka. ARVI u dzieci odgrywa ważną rolę w rozwoju bakteryjnego zapalenia płuc. Infekcja wirusowa zmniejsza lokalną obronę immunologiczną, ułatwiając w ten sposób wejście flory bakteryjnej do dolnych dróg oddechowych i przyczyniając się do rozwoju zmian zapalnych w płucach.

  Po zakażeniu, wraz z rozwojem patogennej mikroflory w płucach rozpoczyna się stan zapalny, towarzyszy mu wzrost temperatury ciała. W przeciwieństwie do zwykłych chorób układu oddechowego, w których gorączka spada już w drugim dniu, przy zapaleniu płuc, temperatura utrzymuje się przez ponad trzy dni, na poziomie około 37-38 stopni.

  Dokładna diagnoza pozwala wykonać prześwietlenie płuc dziecka. ale są też zewnętrzne oznaki choroby:

  • bladość i sinica trójkąta nosowo-wargowego;
  • Nadmuchiwanie skrzydeł nosa;
  • szybki oddech (60 / min u dzieci w pierwszych miesiącach życia, 50 / min u dzieci 2-12 miesięcy 40 / min u dzieci 1-4 lat);
  • bardzo szybkie zmęczenie;
  • nierozsądne pocenie się;
  • odmowa jedzenia dziecka.

  Nie ma charakterystycznego kaszlu. może być lekki, powierzchowny, może być całkowicie nieobecny i może być silny, napadowy, jak w krztusieniu.

  Do objawów pozapłucnych zapalenia płuc należą:

  • tachykardia (szybkie bicie serca);
  • żółtaczka;
  • biegunka;
  • ból mięśni;
  • wysypki skórne;
  • zamęt świadomości.

  U dzieci w młodym wieku na tle wysokiej temperatury ciała czasami pojawiają się drgawki.

  Osłuchiwanie (słuchania płuc) lekarz wykrywa charakterystyczne zmiany zapalenie płuc - rodzaj świszczącego oddechu w wysokości inhalacji (trzeszczenie) lub mieszanych wilgotnych rzężenie. Bardzo często pierwszym objawem osłuchową zapalenie płuc może być osłabienie układu oddechowego w obszarze zagrożonym, a nie obecność świszczącego oddechu.

  Metoda rentgenowska jest szczególnie ważna w diagnostyce chorób układu oddechowego u dzieci. Dlatego też, jeśli po badaniu dziecka lekarz podejrzewa o ostre zapalenie płuc, to oprócz innych badań laboratoryjnych, z pewnością przepisuje zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.

  W badaniach krwi dziecka z zapaleniem płuc stwierdza się:

  • wzrost liczby leukocytów z przesunięciem formuły w lewo (objawy stanu zapalnego);
  • toksyczna ziarnistość neutrofili;
  • przyspieszenie ESR.

  Jednak brak zmian zapalnych w morfologii krwi nie wyklucza obecności zapalenia płuc u dziecka.

  Zapalenie płuc - choroba jest podstępna i wymaga ciągłego monitorowania, w każdej chwili stan dziecka może się pogorszyć. więc nie ryzykuj zdrowia dziecka. Dzieci poniżej trzeciego roku życia najczęściej hospitalizowane są w celu stałego monitorowania stanu i uniknięcia rozwoju powikłań. Starsze dzieci mogą być pozostawione w domu, pod warunkiem, że rodzice ściśle przestrzegają wszystkich zaleceń.

  Czas trwania leczenia zapalenia płuc zależy od bardzo wielu indywidualnych cech organizmu dziecka, w tym wieku, rodzaju zapalenia płuc i nasilenia przebiegu choroby. Z reguły w niepowikłanych przypadkach zapalenia płuc leczenie antybiotykami trwa średnio 7-10 dni.

  Jeśli zapalenie płuc występuje w ciężkiej postaci, w towarzystwie różnych powikłań lub atypowego zapalenia płuc, leczenie może trwać dość długo. Może to być dwa tygodnie, a nawet miesiąc - czas trwania leczenia może być określony tylko przez lekarza, który leczy twoje dziecko.

  Dzięki terminowemu stosowaniu opieki medycznej, nieskomplikowanemu przebiegowi choroby i odpowiedniemu leczeniu rokowanie na zapalenie płuc jest ogólnie korzystne. Całkowite odzyskiwanie zwykle następuje w ciągu miesiąca. Ale jeśli pomoc medyczna nie zostanie dostarczona w odpowiednim czasie, konsekwencje zapalenia płuc u dzieci mogą być dość poważne.

  Po wystąpieniu zapalenia płuc dzieci wymagają nadzoru pediatry i pediatry pulmonologa w ciągu roku.