Wirusowe zapalenie płuc

Wirusowe zapalenie płuc - zakażenia dolnych dróg oddechowych, spowodowanych przez wirusy oddechowe (grypy, grypy rzekomej, adenowirusem, enterowirus, wirus syncytium nabłonka oddechowego, etc.). Wirusowe zapalenie występują ostro nagłym gorączka, dreszcze, syndromu alkoholowego, mokry kaszel, wysięk bólu, niewydolności oddychania. Diagnoza bierze pod uwagę dane fizyczne, radiologiczne i laboratoryjne, skojarzenie zapalenia płuc z infekcją wirusową. Terapia opiera się na wyznaczeniu czynników antywirusowych i objawowych.

Wirusowe zapalenie płuc

Wirusowe zapalenie płuc - ostre zapalenie dróg działów płuc wywołane przez patogeny wirusowe występujące z zespołem zatrucia i zaburzeń dróg oddechowych. W dzieciństwie wirusowe zapalenie płuc stanowi około 90% wszystkich przypadków zapalenia płuc. W dorosłym strukturze zachorowalności jest zdominowany przez zapalenie bakteryjne i wirusowe tworzą 4-39% sumy (częściej u osób starszych niż 65 lat). Częstość występowania wirusowego zapalenia płuc jest ściśle związana z ognisk epidemiologicznych SARS - ich wzrost w okresie jesienno-zimowym. W pulmonologii odróżnić pierwotne zapalenie wirusowe (śródmiąższowe łagodny przebieg z krwotoczny i oczywiście złośliwy) i wtórne (wirusowe zapalenie płuc-bakteryjne - wczesne i późne).

Przyczyny wirusowego zapalenia płuc

Spektrum patogenów wirusowego zapalenia płuc jest niezwykle szerokie. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi są grypa A i B, paragrypy, adenowirusy. Osoby z niedoborem odporności są bardziej narażone na wirusowe zapalenie płuc wywołane wirusem opryszczki i wirusem cytomegalii. Mniej powszechne są zapalenie płuc, inicjowane przez enterowirusy, hantawirusy, metapneumowirusy, wirus Epsteina-Barr. Sarawirus związany z SARS jest czynnikiem wywołującym ciężki zespół ostrej niewydolności oddechowej, bardziej znany jako atypowe zapalenie płuc. U małych dzieci wirusowe zapalenie płuc jest często powodowane przez wirus syncytialny dróg oddechowych, jak również wirusy odry i ospy wietrznej.

Podstawowym wirusowe zapalenie płuc objawia się w ciągu pierwszych 3 dni po zakażeniu i po upływie 3-5 dni przyłączone florę bakteryjną i zapalenie się mieszany - wirusowe i bakteryjne. Wśród osób, które mają zwiększone ryzyko wirusowego zapalenia płuc obejmują małych dzieci, pacjentów powyżej 65 roku życia, osoby z osłabionym układem odpornościowym, choroby serca i płuc (choroby serca, ciężkie nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma, rozedma płuc), oraz inne współistniejące choroby przewlekłe.

Przekazywanie wirusów przenoszonych przez kropelki podczas oddychania, mówienia, kichanie, kaszel; można skontaktować się z domowym sposobem zakażenia poprzez skażone artykuły gospodarstwa domowego. Wirusowe cząstki przenikają do dróg oddechowych, gdzie komórki są adsorbowane na nabłonku oskrzeli i pęcherzyków płucnych, powodują ich proliferację, infiltrację i zgrubienie interalveolar przegród, komórka okrągły infiltrację tkanki okołooskrzelowego. W ciężkich postaciach wirusowego zapalenia płuc, krwotoczny wysięk znajduje się w pęcherzykach płucnych. Nadkażenie bakteryjne znacznie zwiększa nasilenie wirusowego zapalenia płuc.

Objawy wirusowego zapalenia płuc

W zależności od czynnika etiologicznego może wystąpić wirusowe zapalenie płuc o różnym nasileniu, powikłaniach i wynikach. Zapalenie płuc jest zwykle związane z pierwszymi dniami ostrych infekcji dróg oddechowych.

Tak więc klęska dróg oddechowych jest częstym towarzyszem infekcji adenowirusem. Początek zapalenia płuc jest w większości przypadków ostry, z wysoką gorączką (38-39 ° C), kaszlem, wyraźnym zapaleniem gardła, zapaleniem spojówek, zapaleniem błony śluzowej nosa i bolesną limfadenopatią. Temperatura z zapaleniem płuc adenowirusa utrzymuje się przez długi czas (do 10-15 dni), różni się dużymi codziennymi wahaniami. Typowy jest częsty, krótki kaszel, duszność, akrocyjanoza, różne wilgotne rzęski w płucach. Ogólnie rzecz biorąc, adenowirusowe zapalenie płuc charakteryzuje się długotrwałym zachowaniem zmian klinicznych i radiologicznych, tendencją do nawracających przebiegów i powikłań (zapalenie opłucnej, zapalenie środkowego ucha środkowego).

Częstość występowania wirusa płuc, tło grypy znacznie wzrasta podczas okresów epidemii zakażenia dróg oddechowych. W tym przypadku, na tle typowych objawów SARS (gorączka, osłabienie, bóle mięśni ciężkiej, zjawiska katar) odczuwalnej duszność, kaszel, sinica rozproszonym rdzawe, świszczący oddech w płucach, ból w klatce piersiowej podczas wdechu. Dzieci mają ogólne objawy zatrucia, lęki, wymioty, konwulsje, mogą wystąpić objawy oponowe. Grypa zazwyczaj obustronne zapalenie płuc jest w przyrodzie, o czym świadczą dane Osłuchiwanie i wzór rentgenowskiej (niejednolity ciemniejącej w obu płucach).

Łagodne przypadki wirusowego zapalenia płuc wywołane wirusem grypy charakteryzują się łagodną symptomatologią i prowadzą do wyzdrowienia. Ciężkie postacie występują ze stałą wysoką gorączką, niewydolnością oddechową, zapaścią. Pośród powikłań są często grypowe zapalenie mózgu i zapalenie opon mózgowych, zapalenie ucha środkowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek. Przystąpienie do wtórnej infekcji bakteryjnej często prowadzi do rozwoju ropni płucnych lub ropniaka opłucnej. Możliwe śmiertelne skutki podczas pierwszego tygodnia choroby.

Parainfluenza pneumonia często dotyka noworodków i małe dzieci. Jest małoogniskowy (mniej drenujący) i postępuje na tle zjawisk katarralnych. Zaburzenia oddechowe i zespół zatrucia są umiarkowanie wyrażane, temperatura ciała zwykle nie przekracza wartości podgorączkowych. Ciężkie postaci wirusowego zapalenia płuc w paragrypie u dzieci występują z ciężką hipertermią, drgawkami, anoreksją, biegunką, zespołem krwotocznym.

Cechą zapalenia płuc wywołanego przez układ oddechowy jest rozwój ciężkiego obturacyjnego zapalenia oskrzelików. Klęska dolnych partii dróg oddechowych charakteryzuje się wzrostem temperatury ciała do 38-39 ° C, pogorszeniem stanu ogólnego. Z powodu skurczu i zablokowania małego śluzu oskrzelowego i złuszczonego nabłonka, oddychanie staje się utrudnione i gwałtowne, rozwija się sinica obszaru nosowo-wargowego i okołowialnego. Kaszel jest częsty, wilgotny, ale ze względu na zwiększoną lepkość flegmy - nieproduktywny. W przypadku tego typu wirusowego zapalenia płuc zwraca się uwagę na niekonsekwencje zatrucia (wyrażanego umiarkowanie) stopnia niewydolności oddechowej (skrajnie wyraźne).

Enterowirusowe zapalenie płuc, wywołane przez wirusy Coxsackie i ECHO, występuje z niewielkimi danymi fizycznymi i radiologicznymi. W obrazie klinicznym na pierwszy plan wysuwają się współistniejące zmiany oponowe, jelitowe i sercowo-naczyniowe, które komplikują diagnozę.

Rozpoznanie i leczenie wirusowego zapalenia płuc

Prawidłowe rozpoznanie etiologicznej postaci zapalenia płuc i identyfikacja patogenu pomoże dokładnie przestudiować historię, sytuację epidemiologiczną, ocenę danych fizycznych i laboratoryjno-radiograficznych. Wirusowe zapalenie płuc zwykle rozwija się w okresach wybuchów epidemii ostrych zakażeń wirusowych układu oddechowego, występuje na tle zespołu nieżytowego, któremu towarzyszą objawy niewydolności oddechowej o różnym nasileniu. Osłuchiwanie w płucach słyszy małe bulgoczące rzęsy.

W badaniu radiologicznym płuc obserwuje się wzrost wzoru śródmiąższowego, a obecność małych ogniskowych jest częstsza w dolnych płatach. Potwierdź, że wirusowa etiologia zapalenia płuc jest wspomagana przez badanie plwociny, aspiracji tchawicy lub przemywania oskrzeli przez przeciwciała fluorescencyjne. We krwi w ostrym okresie występuje czterokrotny wzrost miana AT do czynnika wirusowego. Kompleksowa ocena obiektywnych danych przez pulmonologa pozwoli na wykluczenie nietypowego, aspiracyjnego zapalenia płuc, zatarcia zapalenia oskrzelików, zawału, zapalenia płuc, raka oskrzeli itp.

Hospitalizacja z wirusowego zapalenia płuc pokazuje tylko dla dzieci do 1 roku, u starszej grupie wiekowej (65 lat), jak również o ciężkich chorób współistniejących (POChP, niewydolność serca, cukrzyca). Pacjentów przypisano leżenia w łóżku, pić dużo płynów, obronny, posiłki wysokokaloryczne.

Przyczynowego leczenia opisane jest w zależności od patogenu wirusowego: rimantadyna, zanamiwir, oseltamiwir - zapalenie płuc grypy, acyklowir - wirusem opryszczki wirusowe zapalenie płuc, zakażenia wirusem cytomegalii - gancyklowir, rybawiryna - z syncytium nabłonka oddechowego, płuc i zmian hantawirus środki przeciwbakteryjne itd.. Dodawane są tylko w mieszanym charakterze zapalenia płuc lub rozwoju ropnych powikłań. Jako leczenie objawowe stosuje się środki wykrztuśne, przeciwgorączkowe. W celu ułatwienia usuwania plwociny, inhalacje lecznicze, masaż odwadniający są przeprowadzane. W przypadku ciężkiej zatrucia wykonuje się dożylny wlew roztworów; z rozwojem niewydolności oddechowej - tlenoterapia.

Rokowanie i profilaktyka wirusowego zapalenia płuc

W większości przypadków wirusowe zapalenie płuc powoduje wyleczenie w ciągu 14 dni. U 30-40% pacjentów występuje przedłużony przebieg choroby z zachowaniem zmian klinicznych i radiologicznych przez 3-4 tygodnie, a następnie rozwój przewlekłego zapalenia oskrzeli lub przewlekłego zapalenia płuc. Częstość występowania i umieralność z powodu wirusowego zapalenia płuc jest wyższa wśród niemowląt i pacjentów w podeszłym wieku.

Profilaktyka wirusowego zapalenia płuc jest ściśle związana z uodpornienia populacji, przede wszystkim szczepienia ochronne przeciw grypie sezonowej i najbardziej niebezpieczne infekcje dzieciństwa. Niespecyficzne działania wzmacniające odporność obejmują stwardnienie, terapię witaminową. W okresach epidvspyshek SARS należy przestrzegać środków osobista:.. jak najdalej Unikać kontaktu z pacjentów z zakażeniami dróg oddechowych, myj ręce często wietrzyć pomieszczenie, itp Zwłaszcza, zalecenia te dotyczą warunkowej zwiększonym ryzykiem rozwoju i skomplikowanym przebiegu wirusowego zapalenia płuc.

Wirusowe zapalenie płuc - objawy, leczenie, zapobieganie

Zapalenie płuc (zapalenie płuc) jest dość groźną chorobą, która według statystyk najczęściej powoduje śmierć w dzieciństwie. W medycynie istnieją trzy rodzaje rozważanej choroby - bakteryjne, grzybicze i wirusowe. W tym artykule będziemy mówić o wirusowym zapaleniu płuc, które lekarze uważają za najpoważniejszy typ choroby.

Przyczyny wirusowego zapalenia płuc

Wirusy są główną przyczyną zapalenia płuc u dzieci i osób w wieku powyżej 65 lat. Wynika to z faktu, że ich odporność jest słaba, a organizm jest podatny na jakąkolwiek infekcję. Z tego samego powodu, wirusowe zapalenie płuc jest niebezpieczne dla kobiet w ciąży, zwłaszcza, że ​​rozwój tej choroby może prowadzić do poronienia na wczesnym etapie i do przedwczesnych porodów w późniejszym terminie.

W większości przypadków wirusowe zapalenie płuc przebiega w łagodnej postaci, a jego leczenie trwa tylko trzy tygodnie, ale ta sama choroba może występować w ciężkiej postaci i prowadzić do śmierci.

Ta choroba może powodować wiele wirusów. Należą do nich:

Nadal nie jest jasne, w jaki sposób wirusy zaczynają swoją "aktywność" w płucach, ale jest oczywiste, że po zakażeniu płuca zaczynają opierać się patologii, która prowokuje rozwój procesu zapalnego w sparowanym organie. Proces zapalny wywołuje zablokowanie dopływu tlenu do płuc - powoduje to wyraźne objawy choroby.

Uwaga: Wirusy przenoszone są z człowieka na człowieka poprzez kichanie, kaszel lub kontakt z powierzchnią kontaktu.

Wirusowe zapalenie płuc jest konsekwencją grypy

Jedną z głównych przyczyn rozwoju wirusowego zapalenia płuc jest grypa typu A i B. Szczególnie niebezpieczna jest grypa A H1N1 - tak zwana świńska grypa. Nazwa ma swoją chorobę nie dlatego, że ludzie zarazią się świniami, ale dlatego, że przedstawiciele tej fauny również chorują na taką chorobę.

Objawy świńskiej grypy (typ A H1N1):

 • ostry początek choroby - rano osoba czuje się dobrze, wieczorem - kładzie się spać;
 • wzrost temperatury ciała do krytycznych poziomów - 38, 5 i więcej stopni;
 • silny ból głowy;
 • ciężkie postrzeganie wszelkiego hałasu i ruchu, nieodpowiednia reakcja na światło;
 • suchy kaszel - "szczekanie";
 • uczucie ściskania w płucach - intensywny ból za mostkiem;
 • silne osłabienie, bóle całego ciała.

Uwaga: wraz z rozwojem świńskiej grypy, na tle ciężkiego zatrucia, pacjent może zacząć wymiotować. Ale bardzo rzadko zdarza się, że A (H1N1) towarzyszy katar i zapalenie spojówek.

Wirusowe zapalenie płuc na tle świńskiej grypy jest powikłaniem, gdy wirusy przenikają do dróg oddechowych i powodują gwałtownie postępujący proces zapalny. To właśnie choroba powoduje śmierć pacjentów, a nie grypę, jak większość ludzi myśli.

Objawy wirusowego zapalenia płuc w tle świńskiej grypy:

 • kaszel - w pierwszych godzinach choroby suchy, następnie przechodzi w napad i wypluwa;
 • gorączka i dreszcze wśród wysokiej temperatury ciała;
 • ból w głowie - silny, uciskany, może mieć napadowy charakter;
 • ogólne osłabienie - niektórzy pacjenci nie mają siły, aby nawet wstać z łóżka i dotrzeć do toalety.

Uwaga: wirusowe zapalenie płuc na tle świńskiej grypy rozwija się bardzo szybko i jeśli pomoc medyczna nie zostanie dostarczona na czas, śmierć pacjenta może nastąpić w ciągu pierwszych kilku godzin choroby.

Leczenie wirusowego zapalenia płuc w tle świńskiej grypy

Ważne: co najważniejsze - nie leczyć siebie! Przy pojawieniu się pierwszych objawów (gorączka i nagłe osłabienie) natychmiast udaj się do lekarza - wskazane jest skontaktowanie się ze specjalistą w domu.

Żadne antybiotyki (leki przeciwbakteryjne), które poradzą sobie z daną chorobą, nie pomogą - lekarz musi wybrać konkretne leki przeciwwirusowe. Najczęściej mianowany:

 • amantadyna i / lub remantadyna - eti-tyropowe środki przeciwwirusowe;
 • zanamiwir;
 • oseltamiwir.

Uwaga: leczenie wirusowego zapalenia płuc środków ludowej na tle świńskiej grypy - to niemożliwe. Nie ryzykuj własnego życia i staraj się być traktowany z herbatą z limonki, malinami, propolisem, rumiankiem i innymi dobrze znanymi środkami. W wyniku tego samoleczenia pacjenci docierają do specjalistów już w ciężkim stanie, kiedy właściwe jest stosowanie wyłącznie środków resuscytacyjnych. I taka frywolność może się skończyć smutno - śmierć z wirusowego zapalenia płuc na tle świńskiej grypy może nastąpić w ciągu kilku godzin po wystąpieniu choroby.

Aby szybko odróżnić ostrą chorobę układu oddechowego od grypy, warto poznać specyficzne objawy objawów. Pomoże to zrozumieć poniższą tabelę:

Wirusowe zapalenie płuc w tle paragrypy

Według statystyk paragrypa jest drugą najczęstszą przyczyną rozwoju omawianej choroby. Warto zauważyć, że zapalenie płuc o etiologii wirusowej przeciwko paragrypie ma bardzo mały okres inkubacji - od 1 do 5 dni, a u dzieci poniżej 5 lat może wynosić tylko 24 godziny.

Największym niebezpieczeństwem jest paragrypy typu 3. Objawy są wyraźne, co pozwala na wczesną diagnozę. Pierwsze objawy grypopodobnej typu 3 to:

 • kaszel;
 • coryza;
 • oddychanie "z gwizdkiem";
 • świszczący oddech w tle duszności.

A te wszystkie objawy manifestują się na tle wysokiej temperatury! A gdy pojawiają się oznaki wirusowego zapalenia płuc, są to objawy przeziębienia - u pacjentów występuje silny nieżyt nosa (zapalenie błony śluzowej nosa) i zapalenie spojówek.

Cytomegalowirusowe zapalenie płuc

Zapalenie płuc może rozwijać się na tle zakażenia wirusem cytomegalii, ale nie u każdej osoby. W tym celu konieczne jest, aby kilka czynników "złączyło się" - na przykład pacjent ze zdiagnozowanym cytomegalowirusem ma AIDS lub przeszczepiony narząd, chemioterapię.

Uwaga: większość osób zakażenie wirusem cytomegalii przebiega bezobjawowo i bez powikłań. Jednak ryzyko rozwoju wirusowego zapalenia płuc pozostaje bardzo wysokie, dlatego należy podjąć środki zapobiegawcze, aby zapobiec temu wynikowi.

Leczenie zapalenia płuc wywołane wirusem cytomegalii polega na wyznaczeniu określonych leków przeciwwirusowych, ale tylko pod nadzorem lekarza.

Ogólne zasady leczenia wirusowego zapalenia płuc

Celem leczenia rozważanej choroby jest zwalczenie objawów infekcji, zwiększenie i wzmocnienie odporności oraz uwolnienie organizmu z infekcji. Z reguły lekarze przepisują określone leki przeciwwirusowe:

 • rybawiryna;
 • remantadyna;
 • Acyklowir (lek przeciwwirusowy). Pochodne tego leku mogą być również skuteczne - na przykład foskarnet, gancyklowir i cydofowir.

Koniecznie przeprowadzaj pacjenta i leczenie objawowe w diagnostyce wirusowego zapalenia płuc. W ramach tego rodzaju leczenia zaleca się:

 1. Przebieg preparatów kortykosteroidów.
 2. Preparaty lecznicze na kaszel - są wybierane z uwzględnieniem ich charakteru i istniejących przeciwwskazań u pacjenta.
 3. Środki przeciwgorączkowe - może to być kwas acetylosalicylowy, ibuprofen (niesteroidowy lek przeciwzapalny) lub acetaminofen.
 4. Pełne odżywianie i jakość odpoczynku (pożądane jest przestrzeganie ścisłego leżenia w łóżku) - pomoże to organizmowi zgromadzić siłę i szybko poradzić sobie z infekcją.
 5. Obfity napój - pomoże to w rozrzedzeniu plwociny i przyspieszeniu jej uwalniania z dróg oddechowych.
 6. Terapia tlenowa - zapobiegnie rozwojowi sinicy i pomoże ciału poradzić sobie z chwilowym głodem tlenowym.

Uwaga: jeśli zwrócisz się o pomoc lekarską na czas, wyraźnie postępuj zgodnie ze wszystkimi zaleceniami i spotkaniami specjalistów, wówczas wirusowe zapalenie płuc zostanie wyleczone w ciągu 10-20 dni (dokładny czas zależy od ogólnego stanu zdrowia pacjenta i zaawansowania choroby). Jeśli wirusowe zapalenie płuc nie zostało natychmiast zdiagnozowane, leczenie zostało przepisane niepoprawnie, a następnie możliwe jest rozwinięcie niewydolności serca i układu oddechowego.

Środki zapobiegawcze

Ponieważ wirusowe zapalenie płuc jest najczęściej powikłaniem chorób zakaźnych, powinieneś wiedzieć, jak zapobiegać głównej patologii.

Zapobieganie grypie podczas aktywacji wirusa:

 • unikać bycia w zatłoczonych miejscach;
 • po odwiedzeniu ulic i różnych instytucji należy zawsze myć ręce mydłem i płukać przewody nosowe roztworem soli;
 • Nie stój na ulicy iw miejscach publicznych nie dotykając twarzy (usta / oczy / nos), nie przerywaj gryzienia ołówków / długopisów, wymyj gadżety okresowo z dezynfekującymi serwetkami - na wszystkich powierzchniach wirusy mogą się osadzać.

Żadne immunomodulatory i inne leki stosowane w zapobieganiu grypie nie mogą być przyjmowane niezależnie - powinny być przepisywane przez lekarza.

Uwaga: Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania zakażeniu wirusem grypy, który pociąga za sobą rozwój wirusowego zapalenia płuc, jest szczepienie. Ale powinno to być zrobione, zanim zacznie się masowe zakażenie.

Wielu wierzy, że maska ​​medyczna uratuje wirusa przed wirusem grypy - jest to tylko częściowo prawdziwe, ponieważ wirusy są tak małe, że mogą przeniknąć nawet przez pory. Lekarze zalecają noszenie maski medycznej w instytucjach, ale na ulicy lepiej ją usunąć - szansa na złapanie grypy na świeżym powietrzu jest minimalna.

We wszystkich innych przypadkach zapobieganie rozwojowi wirusowego zapalenia płuc będzie zgodne z podstawowymi zasadami:

 • terminowe leczenie wszystkich procesów infekcyjnych i zapalnych w organizmie;
 • okresowe przyjmowanie immunomodulatorów i kompleksów witaminowych;
 • regularne wizyty u lekarza i badanie profilaktyczne;
 • terminowy dostęp do opieki medycznej, gdy pojawią się pierwsze objawy.

Wirusowe zapalenie płuc jest chorobą podstępną, która rozpoczyna się zbyt łagodnie i z niezamierzonymi objawami, ale po kilku godzinach stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. Tylko terminowe odwołanie się do lekarzy, wdrożenie wszystkich zaleceń i zaleceń pomoże chorobie zaatakować bez żadnych komplikacji.

Tsygankova Yana Alexandrovna, recenzent medyczny, terapeuta o najwyższej kategorii kwalifikacji.

9 711 wszystkich wyświetleń, 8 wyświetleń dzisiaj

Wirusowe zapalenie płuc u dorosłych: objawy i leczenie

Fizjologiczne cechy perkolacji

Okres inkubacji wirusowego zapalenia płuc u dorosłych zależy od różnorodności choroby, zdarza się:

 • Podstawowa, gdy porażka układu oddechowego została spowodowana przez wirusa bez warunków wstępnych. Działa błyskawicznie - w ciągu pierwszych trzech dni po zakażeniu występują objawy wirusowej etiologii, a od 4 do 5 dnia dodawane są oznaki bakterii.
 • Wtórne, w przypadku długiej choroby i jej przelewu do zapalenia płuc. Często występuje u dzieci i dorosłych, którzy nie są leczeni, żołnierzy i pracowników, którzy są w stanie ciągłego przeziębienia. Okres utajony, jako taki, nie, ponieważ objawy są zamazane - jest wzbogacony o wprowadzeniu wirusa, ale nie wiele różni się jakościowo od poprzednich manifestacji choroby.

Statystyki infekcji

 • hipotermia, zwłaszcza zamarznięte stopy;
 • mała ilość witamin i pierwiastków śladowych pochodzących z żywności;
 • częste przeziębienia.

Średnio terapia trwa 2-3 tygodnie, ale brak leczenia może prowadzić do poważnych konsekwencji - powikłań, przewlekłej postaci lub śmierci.

Przyczyny wirusowego zapalenia płuc

 • mieszkać w tym samym pokoju co pacjent;
 • często w kontakcie z pacjentem;
 • pracować w ambulatorium lub z innych powodów regularnie odwiedzać szpital;
 • są w zatłoczonych miejscach podczas epidemii - w szkole, w dużym centrum handlowym.

Możesz się zarazić:
 • jeśli pacjent kichnął lub kaszlał;
 • w pocałunku;
 • ze względu na stosowanie środków higieny osobistej, ręczniki.

Infekcja żyje przez kilka godzin. Dlatego lekarze zalecają regularne wietrzenie w pokoju, a także kwarcowe ultrafioletowe.

Zapalenie wirusa może być spowodowane przez wirusy:

 • grypa, szczepy A i B, paragrypy;
 • adenowirus;
 • opryszczka;
 • wirus cytomegalii;
 • enterovirus;
 • hantawirus;
 • metapneumovirus;
 • Epstein-Barr;
 • koronawirus;
 • odra;
 • ospa wietrzna.

Patogen przedostaje się przez górne ścieżki, następnie schodzi poniżej i atakuje komórki nabłonka płucnego. Tkanki ulegają stanom zapalnym, rozwija się wysięk - zaczyna się śluz. Wypełnia on płuca, pacjentowi trudno oddychać. Najtrudniejsze przypadki są wynikiem infekcji bakteryjnej z góry efektu infekcji wirusowej. To prowadzi do ropienia.
 • choroby układu sercowo-naczyniowego;
 • osłabiona odporność, stan niedoboru odporności;
 • przewlekła patologia dróg oddechowych;
 • nowotwory, łagodne lub złośliwe nowotwory;
 • wiek powyżej 60 lat i poniżej 16 lat.

Objawy wirusowego zapalenia płuc u dorosłych - w jaki sposób manifestuje się zapalenie płuc

 • zapalenie gardła;
 • zapalenie krtani;
 • zapalenie zatok;
 • zapalenie zatok.

Wpływa to na fakt, że nie każdy pacjent zaczyna podejrzewać dolegliwość. Objawia się takimi objawami:
 • Ból w okolicy klatki piersiowej - uczucie, że żebra pękają od wewnątrz, trudno jest wziąć głęboki oddech. Szczególnie przejawia się w stanie podatnym.
 • Kaszel z świszczącym oddechem, ale bez oddzielenia flegmy. To nie jest suchy pot, ale desperackie pragnienie, które może trwać minutę lub dwie, w towarzystwie uczucia uduszenia, braku powietrza.
 • Wysoka temperatura ciała z wirusowym zapaleniem płuc może przekroczyć 39 stopni i pozostać przez cały okres leczenia. Słabo podatne na działanie przeciwgorączkowe. Towarzyszy mu ból w ciele, złe samopoczucie, gorączka lub gorączka, w szczególnych przypadkach - stan urojeniowy.
 • Bolesne odczucia w gardle mogą mieć różny charakter w zależności od współistniejących chorób. Może to być zapalenie strun głosowych, migdałków gardłowych lub gruczołów z ropnym wydzieliną lub dotyk na języku i niebie. Węzły chłonne szyjne mogą również ulegać stanom zapalnym. Zaczerwienienie i stan zapalny w jamie ustnej można usunąć za pomocą leków miejscowych - aerozoli, pastylek do resorpcji, płukania i inhalacji.
 • W przypadku patogenów rotawirusa lub wirusa ARVI może rozpocząć się wydzielina z nosa, zapalenie zatok, zapalenie błony śluzowej nosa lub zapalenie zatok. Następnie wirusowemu zapaleniu płuc u dorosłych będą towarzyszyć następujące objawy: przekrwienie nosa; aktywne wydzielanie śluzu; skurcze w obszarze zatok; ropne wyładowanie.
 • Ból we wszystkich mięśniach ciała.
 • Ból głowy, w tym może znajdować się w różnych częściach swego - w przedniej części, czy przyczyną jest na zimno w szyję i szczęki, jeśli stan zapalny węzłów chłonnych.
 • Trudności z oddychaniem są głównym objawem, który intensywnie manifestuje się, gdy ciało leży w nocy i rano podczas przebudzenia ze snu. Trudności wynikają z gromadzenia płynu w płucach, a w związku z chorobami układu oddechowego, - zapalenie gardła, zapalenie migdałków, adenoiditis ograniczających łatwe przedostawanie się powietrza. W niebezpiecznych przypadkach, gdy istnieje ryzyko uduszenia, pacjentowi pomaga się mechanicznie - wstrzyknąć rurkę oddechową do krtani. Dla dziecka trudności z oddychaniem są pierwszą przyczyną hospitalizacji.
 • Brak apetytu z powodu trudności w połykaniu.
 • Wymioty - pojawiają się po 5-6 dniach, gdy pojawiają się oznaki zatrucia.
 • Ciśnienie lub dzwonienie w uszach.
 • Zadyszka podczas chodzenia.

Przy pierwszych objawach skontaktuj się ze szpitalem. Pamiętaj, że samoleczenie może prowadzić do komplikacji. Nieterminowe leczenie przekształci formularz ostry w chroniczny, który będzie znacznie trudniejszy do wykorzenienia. W niektórych przypadkach konieczna jest hospitalizacja. Niektóre przyczyny, na przykład nowotwory, nie mogą być rozpoznane bez dokładnego badania lekarskiego. Ich leczenie - chirurgia, a bez odpowiednich procedur łagodny guz może prowadzić do raka, więc zwracać uwagę na swoje zdrowie, a przy pierwszych oznakach kontaktu w zakładzie opieki zdrowotnej.

Wirusowe zapalenie płuc: objawy i leczenie

Wirusowe zapalenie płuc jest ostrą chorobą zapalną, która atakuje dolne partie układu oddechowego wywołane przez wirusy. Zakażenie przenoszone jest przez unoszące się w powietrzu kropelki. Do 90% przypadków wirusowego zapalenia płuc jest zarejestrowanych u dzieci.

Najczęściej choroba jest spowodowana przez wirusy grypy A i B, paragrypy, syncytialnego wirusa oddechowego i adenowirusa. Szczepionka, odra, wirus Epsteina-Barr, wirus cytomegalii i niektóre inne wirusy mogą również wywoływać początek choroby. Przede wszystkim wirusowe zapalenie płuc rozwija się w ciągu pierwszych kilku dni po zakażeniu, a od 3-5 dni zwykle ma miejsce infekcja bakteryjna, a zapalenie płuc staje się wirusowo-bakteryjne.

Objawy wirusowego zapalenia płuc

Zwykle początek wirusowego zapalenia płuc jest poprzedzony ostrą chorobą układu oddechowego, najczęściej grypą. Początkowi choroby towarzyszy ciężkie zatrucie. Pacjenci martwią się wysoką gorączką, złym samopoczuciem, dreszczami, nudnościami, wymiotami, bólem i bólem stawów i mięśni, bólem gałek ocznych. Szybko pojawia się katar, zatkany nos, suchy kaszel, stopniowo zamieniają się w mokre z oddzieleniem śluzu plwociny. Pojawienie się ropy w plwocinie wskazuje na przywiązanie do infekcji bakteryjnej.

Podczas ciężkiej choroby pojawiają się miejscowe objawy, takie jak ból w klatce piersiowej (z wirusowym zapaleniem płuc, zwykle obustronnym). Ponadto pacjenci mogą mieć duszność, niebieskie opuszki palców i nos.

Rozpoznanie wirusowego zapalenia płuc opiera się na skargach pacjenta, historii i badaniu fizykalnym, a także na wynikach radiografii płucnej i badaniach krwi.

Leczenie wirusowego zapalenia płuc

Dzieci w wieku poniżej 4 miesięcy, osoby w wieku powyżej 65 lat oraz pacjenci cierpiący na ciężkie choroby układu krążenia i płuc są obowiązkowo hospitalizowani w szpitalu. Możliwe leczenie w szpitalu i wskazania społeczne.

Wszystkim pacjentom z wirusowym zapaleniem płuc towarzyszy odpoczynek w łóżku, niedopuszczalne jest noszenie choroby na nogach. Odżywianie pacjentów powinno zawierać dużo kalorii, zawierać białko i witaminy.

przeciwwirusowe działanie zastosowania bezpośredniego (Ingavirin) oraz neuraminidazy (inhibitory Tamiflu Relenzę) skutecznie, zapalenie płuc wywołane przez wirusy grypy typu A i B. Środki przeciwwirusowe może mieć działanie terapeutyczne, jeśli tylko nie podjęte w ciągu 48 godzin po pierwszej objawy choroby. Jeśli zapalenie płuc jest spowodowane przez wirus ospy wietrznej-półpaśca, lek Accyklowir stosuje się w leczeniu.

Aby zmniejszyć objawy zespołu zatrucia, pacjenci są zachęcani do picia dużej ilości ciepłej wody. W ciężkich przypadkach pacjenci wymagają dożylnego wlewu roztworów, takich jak roztwór soli lub 5% roztwór glukozy.

Aby zmniejszyć temperaturę ciała, pacjentom przepisuje się leki przeciwgorączkowe (Paracetamol, Nurofen). Należy zauważyć, że wirusy umierają w wysokiej temperaturze ciała (powyżej 38 ° C), więc przyjmują leki przeciwgorączkowe tylko wtedy, gdy gorączka jest źle tolerowana.

Lekarz może przepisać leki przeciwkaszlowe tylko w pierwszych dniach choroby, gdy kaszel pacjenta jest suchy, bolesny, zakłóca normalny sen. Poważny kaszel jest niebezpieczny, ponieważ może wystąpić powikłanie w postaci spontanicznej odmy opłucnowej. Przyjmowanie leków przeciwkaszlowych należy natychmiast przerwać, rozpoczynając zrzucanie plwociny.

Środki wykrztuśne (Bronchicum, Lazolvan, Ambrobene) są przeznaczone do ułatwienia usuwania plwociny z dróg oddechowych. W tym samym celu zaleca się pacjentom wdychanie tych leków lub olejków eterycznych oraz masaż drenujący.

Witamina jest potrzebna, aby wzmocnić obronę organizmu. Pacjenci otrzymują multiwitaminy (Biomax, Vitrum, Complivit) i kwas askorbinowy.

Przy dołączaniu infekcji bakteryjnych należy przepisywać antybiotyki. W zależności od ciężkości stanu pacjenta, wieku i innych indywidualnych cech, lekarz wybiera konkretny lek przeciwbakteryjny i drogę jego podawania (doustną, domięśniową lub dożylną).

Zapobieganie wirusowemu zapaleniu płuc

Do którego lekarza się zgłosić

Jeśli podejrzewasz zapalenie płuc, powinieneś skonsultować się z pediatrą lub terapeutą i wykonać zdjęcie radiologiczne płuc. Jeśli to konieczne, leczenie przeprowadza się w szpitalu płucnym.

Wirusowe zapalenie płuc u dzieci i dorosłych. Objawy i objawy, leczenie i przebieg wirusowego zapalenia płuc

Jeśli zapalenie tkanki płucnej jest spowodowane zwiększoną aktywnością wirusów, zapalenie płuc uważa się za wirusowe. Wyrażana symptomatologia często dominuje w dzieciństwie, u dorosłych ma charakter mieszany - wirusowo-bakteryjne zapalenie płuc. W przypadku braku terminowej terapii jest to śmiertelna choroba, dlatego ważne jest, aby działać szybko.

W jaki sposób przekazywane jest wirusowe zapalenie płuc?

Flora chorobotwórcza jest przenoszona głównie przez kropelki znajdujące się w powietrzu, tj. Niebezpieczne wirusy, które człowiek wdycha ze środowiska. Wśród czynników lekarze strącanie emitują szkodliwych mikroorganizmów, takich jak wirus paragrypy i wirus grypy, wirusa oddechowego, adenowirus, wirus ospy wietrznej metapneumowirus, półpasiec, wirus cytomegalii, wirus odry, a nawet opryszczki. Istnieją inne sposoby przenoszenia wirusowego zapalenia płuc, na przykład kontakt z rodziną, co jest szczególnie ważne w dzieciństwie.

Wirusowe zapalenie płuc - okres inkubacji

Od czasu zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów powinno upłynąć trochę czasu. Jest to okres, w którym szkodliwe mikroorganizmy przystosowują się do zasobów organicznych, zaczynają wytwarzać produkty intoksykacji, które są szkodliwe dla narządów wewnętrznych i systemów. Okres inkubacji wirusowego zapalenia płuc trwa kilka dni, ale jest to sprawa indywidualna. Czynnikiem determinującym jest stan układu odpornościowego potencjalnego pacjenta, nie bez powodu, że małe dzieci po raz pierwszy trafiły do ​​grupy ryzyka.

Wirusowe zapalenie płuc - objawy

Pierwsze oznaki choroby są przykute do łóżka, ponieważ choroba zaczyna się w ostrym stadium. Na wczesnym etapie bardzo trudno jest rozróżnić uszkodzenia płucne postaci wirusowej, ponieważ ma ona podobne objawy do przeziębienia, ostrej infekcji wirusowej dróg oddechowych i grypy. Jednak główny wpływ nadal występuje na drogi oddechowe, w których skoncentrowane jest duże stężenie infekcji adenowirusowej. Charakterystyczne objawy wirusowego zapalenia płuc przedstawiono poniżej, wykazując działanie ogólnoustrojowe w zaatakowanym organizmie:

 • nawracające bóle głowy;
 • ból w okolicy klatki piersiowej podczas kaszlu i odpoczynku;
 • wyraźne objawy bradykardii, tachykardia;
 • kaszel bez flegmy;
 • niestrawność, biegunka;
 • dreszcze, gorączka, inne objawy gorączki;
 • bóle całego ciała, bóle mięśni;
 • duszność i tachypnea;
 • przekrwienie nosa, katar;
 • nudności, wymioty, inne oznaki zatrucia organizmu;
 • mokre rzęsy;
 • Prześladowanie w gardle;
 • ogólne osłabienie;
 • krwotoczna wysypka na ciele;
 • całkowity brak apetytu.

Podejrzewać i określić czas, że wirusowe zapalenie płuc postępuje, należy zwrócić uwagę na te specyficzne objawy, takie jak świszczący oddech lub gwizdy dźwięku podczas rozmowy, wzrost temperatury o więcej niż 40 stopni, wyraźne oznaki toksyczności. Konieczne jest pilne skonsultowanie się z lekarzem w celu postawienia diagnozy, a następnie rozpoczęcie leczenia zachowawczego na czas.

Objawy wirusowego zapalenia płuc u dorosłych

Objawy starszego pokolenia są umiarkowanie wyrażane, ponieważ wirus zapalenia płuc tłumi ludzką odporność. Jeśli organizm już cierpi na choroby przewlekłe, okres inkubacji ulega kilkukrotnemu skróceniu. Objawy wirusowego zapalenia płuc u dorosłych rozpoczynają się od ostrej niewydolności oddechowej, którą trudno jest rozróżnić niezależnie w domu. Lepiej jest natychmiast wezwać lekarza, inaczej grypa może wywołać zagrażające życiu i komplikacje zdrowotne.

Objawy wirusowego zapalenia płuc u dzieci

Jeśli dziecko jest chore, rodzice na początku są pewni, że jest to przeziębienie. Na niepokojące myśli zaczynają wykazywać oznaki bólu mięśni, który narzeka na słabe dziecko. Zaniepokojenie wysoką temperaturą ciała i ustabilizowanie reżimu temperatury jest problematyczne z medycznego punktu widzenia. Inne objawy wirusowego zapalenia płuc u dzieci obejmują takie zmiany w ogólnym samopoczuciu:

 • zaczerwienienie gałek ocznych;
 • zaczerwienienie kończyn na tle ataków kaszlu, sinicy;
 • bezsenność, chroniczne zmęczenie;
 • zwiększona nerwowość;
 • wyraźnie słyszalne grzechotanie (świszczący oddech podczas oddychania).

Rozpoznanie wirusowego zapalenia płuc

Określić charakterystyczną dolegliwość postaci wirusowej może być lekarz, natomiast wzrokowa kontrola i słuchanie potencjalnego pacjenta nie wystarczą do ustalenia rzeczywistego obrazu klinicznego. Egzamin odbywa się w szpitalu. Rozpoznanie wirusowego zapalenia płuc obejmuje następujące środki medyczne konieczne do ustalenia ostatecznej diagnozy:

 1. RTG. Jest to badanie obowiązkowe, które może wizualnie wykazać wszelkie zmiany w płucach, przeważające ogniska nekrozy.
 2. Badanie krwi. Badania laboratoryjne są ważne dla określenia natury flory bakteryjnej organizmu. Podwyższone leukocyty, ESR, wskazują na proces zapalny.
 3. Badanie śluzu (plwociny) na skład chemiczny. W ten sposób można określić stadium patologii, przewidzieć wynik kliniczny.
 4. Słuchanie dróg niższych części układu oddechowego. Na myśl o rozwoju zapalenia płuc forma wirusowa popycha obecność szumu podczas tarcia opłucnej, tępy dźwięk z uderzeniami płuc.

Wirusowe zapalenie płuc - leczenie

Przed leczeniem charakterystycznej dolegliwości ważne jest określenie natury flory bakteryjnej. To znacznie ułatwia wybór antybiotyków, które są szczególnie wrażliwe na niektóre wirusy. Podstawą intensywnej terapii jest stosowanie antybiotyków i leków antywirusowych do szybkiego niszczenia szkodliwych mikroorganizmów. Ponadto, leczenie wirusowego zapalenia płuc obejmuje wzmocnienie odporności, częściowe lub całkowite przywrócenie uszkodzonej tkanki płucnej. Nie ma znaczenia - dorosły lub dziecko, w leczeniu patologii jest dozwolone tylko na zalecenia lekarza.

Leczenie wirusowego zapalenia płuc u dorosłych

Wybór leków jest przeprowadzany indywidualnie przez lekarza prowadzącego, ponieważ powierzchowne samoleczenie może tylko zaostrzyć przebieg choroby. Podejście do problemu jest wyjątkowo złożone, w tym odpoczynek w łóżku, przyjmowanie leków przeciwgorączkowych i wykrztuśnych. W każdym przypadku zalecana jest terapia etiotropowa, przy czym odpowiednie leki są przepisywane na podstawie specyfiki patogennej flory. A więc:

 1. W przypadku wirusa grypy przepisywane są leki takie jak Remantadyna, Tamiflu, Relenza.
 2. W przypadku infekcji wirusem opryszczki lekarze zalecają picie leku przeciwwirusowego zawierającego acyklowir.
 3. W przypadku zakażenia syncytialnego dróg oddechowych konieczne jest przyjmowanie rybawiryny.
 4. W przypadku infekcji wirusem cytomegalii będzie to lek medyczny Gancyklowir.

Ogólnoustrojowe antybiotyki są przepisywane przy wystąpieniu takich niebezpiecznych powikłań, jak uwolnienie ropnej treści z płuc, nieustanny odruch kaszlowy. Masaż drenarski i inhalacje lecznicze przyspieszają wydalanie flegmy, dodatkowo konieczne jest wzmocnienie odporności, przestrzeganie leczenia objawowego. Dodatkowo, skuteczne leczenie wirusowego zapalenia płuc u dorosłych może wymagać terapii tlenowej. Odżywianie i przyjmowanie witamin są obowiązkowe.

Leczenie wirusowego zapalenia płuc u dzieci

Jeśli dziecko jest chore, zadania przypisane pediatrom mają tę samą treść. Konieczne jest zabicie infekcji, zmniejszenie ognisk martwicy tkanki płucnej, zmniejszenie i całkowite wyeliminowanie alarmujących objawów, wzmocnienie układu odpornościowego małego pacjenta. Leczenie wirusowego zapalenia płuc u dzieci obejmuje zintegrowane podejście, które obejmuje następujące środki terapeutyczne:

 1. Reszta łóżka, minimalna aktywność fizyczna.
 2. Dieta terapeutyczna z lekkostrawnymi produktami, bogaty reżim picia.
 3. Przyjmowanie środków przeciwgorączkowych: Panadol, Ibuprom, Nurofen.
 4. Procedury fizjoterapeutyczne: rozgrzewanie płuc, inhalacja.
 5. Ćwiczenia oddechowe w miłej atmosferze.
 6. Przyjmowanie leków przeciwwirusowych (acyklowir, zanamiwir, gancyklowir), rzadko - antybiotyków (Flemoksin Soljutab, Augmentin, Amoxiclav).
 7. Przyjmowanie leków rozszerzających oskrzela, mukolitów, leków przeciwhistaminowych do tłumienia kaszlu, innych objawów zapalenia płuc postaci wirusowej.

Zapobieganie wirusowemu zapaleniu płuc

Aby wykluczyć ryzyko infekcji, podczas sezonowej kwarantanny należy unikać miejsc o zwiększonym natężeniu ruchu, zwłaszcza dzieci. Skuteczna profilaktyka wirusowego zapalenia płuc obejmuje:

 • mycie rąk po wyjściu z ulicy;
 • systematyczna wentylacja pomieszczenia;
 • utrzymywanie odpowiedniej wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych;
 • używaj wyłącznie wstępnie pranej żywności;
 • intensywna terapia witaminowa.

Wideo: objawy wirusowego zapalenia płuc

Informacje przedstawione w tym artykule mają jedynie charakter informacyjny. Materiały artykułu nie wymagają niezależnego leczenia. Tylko wykwalifikowany lekarz może zdiagnozować i udzielić porady dotyczącej leczenia w oparciu o indywidualne cechy danego pacjenta.

Wirusowe zapalenie płuc: objawy i leczenie. Wirusowe zapalenie płuc: objawy u dzieci

Wirusowe zapalenie płuc jest dość powszechną chorobą, której towarzyszy zapalenie zapalne dolnych dróg oddechowych. Oczywiście w tym przypadku rolą patogenów są wirusy. Należy zauważyć, że choroba dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci, a obraz kliniczny w tym przypadku jest dość typowy. Więc jaka jest choroba? Jakie metody leczenia są stosowane we współczesnej medycynie?

Główne przyczyny choroby: odmiany patogenów

Na początek należy zauważyć, że wirusowe zapalenie płuc występuje najczęściej u pacjentów w dzieciństwie. Według statystyk około 90% przypadków tej choroby jest zarejestrowanych na oddziale pediatrycznym.

Różne wirusy mogą działać jako czynniki sprawcze. W szczególności mogą to być wirusy grypy A i B, a także adenowirusy, wirusy chroniące drogi oddechowe, wirus paragrypy itp. Z reguły infekcja jest przenoszona przez zawieszone w powietrzu kropelki. Nawiasem mówiąc, w większości przypadków po kilku dniach do wirusa dołącza się również infekcja bakteryjna.

Wirusowe zapalenie płuc: objawy choroby u dorosłych

Okres inkubacji takiej choroby trwa zwykle około 3-5 dni. Pod koniec tego okresu zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki choroby zwanej "wirusowym zapaleniem płuc". Objawy w tym przypadku zależą od wielu czynników, w tym od wieku pacjenta, rodzaju infekcji, ogólnego stanu organizmu itp.

Zapalenie płuc jest często poprzedzone ostrą chorobą układu oddechowego, taką jak grypa. Na początku rozwoju stanu zapalnego występują objawy ostrego zatrucia organizmu. W szczególności pacjenci skarżą się na złe samopoczucie i osłabienie, podwyższoną temperaturę ciała (czasami nawet do 40 stopni), a także bóle ciała, dreszcze, bóle mięśni. Ponadto mogą wystąpić mdłości, wymioty, utrata apetytu. Niektórzy pacjenci skarżą się na ból w gałkach ocznych.

Objawy wirusowego zapalenia płuc szybko rosną. Występuje ciągły zatkany nos i katar. Następnie pojawia się suchy kaszel, który stopniowo zamienia się w mokry kaszel - następuje uwolnienie śluzu z plwociny. W przypadku mieszania się śluzu z ropą możemy mówić o przywiązaniu do infekcji bakteryjnej.

Z reguły wirusowe zapalenie płuc powoduje obustronne zapalenie. Niektórzy pacjenci skarżą się na duszność. Czasami można zauważyć niebieskie palce i nos, co jest związane z rozwijającą się niedotlenieniem. Ból w klatce piersiowej pojawia się tylko w najcięższych przypadkach.

Wirusowe zapalenie płuc: objawy u dzieci

Jak już wspomniano, w 90% przypadków choroba ta dotyka dzieci. W przypadku braku leczenia choroba ta może być wyjątkowo niebezpieczna. Dlatego ważne jest, aby wezwać lekarza na czas, ponieważ tylko specjalista może postawić dziecko diagnozowane jako "wirusowe zapalenie płuc".

Objawy u dzieci odpowiadają obrazowi klinicznemu choroby u dorosłych. Pomimo tego, że pierwsze objawy można łatwo pomylić z grypą lub inną ostrą chorobą układu oddechowego, niektóre charakterystyczne cechy można jeszcze zauważyć.

Na przykład, w przeciwieństwie do ARVI, temperatura w zapaleniu płuc nie ulega normalizacji po 1-2 dniach. Ponadto dziecko może zaobserwować zauważalną duszność. Ciężka gorączka u dzieci może powodować drgawki i utratę przytomności. W ciężkich postaciach schorzenia można zauważyć, że po inhalacji klatka piersiowa dziecka jest wycofana (zwykle powinna się rozszerzać).

W każdym razie ostre wirusowe zapalenie płuc u dzieci jest pretekstem do wizyty u lekarza tak szybko, jak to możliwe. Brak opieki medycznej może prowadzić do komplikacji, zwłaszcza w przypadku dzieci w wieku dziecięcym.

Influenza pneumonia i jej cechy

Najczęściej przyczyną zapalenia płuc jest właśnie wirus grypy. Ta choroba ma dość charakterystyczny obraz kliniczny - gwałtowny wzrost temperatury, pojawianie się objawów zatrucia, a także suchy kaszel, w którym z czasem śluzowa plwocina zaczyna się rozdzielać.

Ale istnieje również specyficzna forma krwotoczna grypowego zapalenia płuc, która jest uważana za wyjątkowo niebezpieczną. Objawy pojawiają się nagle, a stan pacjenta ulega szybkiemu nasileniu. W oddzielonej flegmie można zauważyć zanieczyszczenia krwi. W ciężkich przypadkach tej dolegliwości towarzyszy obrzęk płuc, rozwój niewydolności oddechowej, a czasami śpiączka.

Zapalenie płuc wywołane przez inne wirusy

Często przyczyną zapalenia są inne wirusy, a objawy choroby mogą zależeć dokładnie od natury patogenu:

 • Gdy obraz kliniczny paragrypy jest podobny do klinicznego zapalenia płuc, objawy są słabsze, a stan pacjenta nie jest tak poważny.
 • Jeśli przyczyna zapalenia są adenowirusy, choroba cechuje się utrzymującym się gorączką, obrzękiem węzłów chłonnych w szyjce, jak i przedłużonego kaszel, zapalenie tchawicy, kaszel, zapalenie spojówek krwi.
 • W przypadku syncytialnego zapalenia płuc, występuje ciągły wzrost temperatury ciała, a także silny ból w okolicy klatki piersiowej.

Nowoczesne metody diagnostyczne

Oczywiście, w obecności opisanych powyżej objawów, warto natychmiast udać się do lekarza. Podczas badania specjalista powinien dowiedzieć się, jakie zaburzenia zaburzają pacjenta. Po badaniu lekarskim lekarz przepisze dodatkowe badania, które pomogą w postawieniu właściwej diagnozy.

W szczególności obowiązkowym badaniem dotyczącym podejrzenia zapalenia płuc jest radiografia - obrazy pokazują śródmiąższowe zmiany w tkance płucnej. Ponadto konieczne jest przedłożenie próbek krwi. Ogólna analiza potwierdzi obecność procesu zapalnego. Również we krwi pacjentów wzrasta liczba mian przeciwciał dla tych lub innych wirusów.

Czasami pacjenci pobierają próbki śluzu z nosa i gardła - są następnie badane za pomocą metody immunofluorescencji.

Jakie leczenie oferuje współczesna medycyna?

Wirusowe zapalenie płuc u dorosłych i dzieci wymaga odpowiedniego leczenia. Na początek lekarz rozważy kwestię hospitalizacji. Leczenie noworodków, osób starszych, a także pacjentów z ciężkimi chorobami sercowo-naczyniowymi powinno być leczone w szpitalu. Dzięki łatwemu przebiegowi choroby możliwe jest prowadzenie ambulatoryjnej terapii w domu.

Na początek należy zauważyć, że pacjent potrzebuje odpoczynku w łóżku i odpowiedniego odżywiania. Również obfity, ciepły napój jest niezwykle ważny - przyspiesza proces uwalniania toksyn z organizmu.

W ciągu pierwszych 48 godzin po rozpoczęciu przyjmowania, zaleca się leki przeciwwirusowe na przykład „Ingavirin”, „Tamiflu” (w przypadku zapalenia płuc grypy) lub „acyklowiru” (stosowane, gdy wirus jest czynnikiem powodującym ospę).

Terapia antywirusowa nie jest jedyną aktywnością prowadzoną w przypadku choroby zwanej "wirusowym zapaleniem płuc". Leczenie obejmuje również leki przeciwgorączkowe, takie jak „Nurofen” lub „Paracetamol”, który nie tylko eliminuje gorączkę, ale mają działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Aby ułatwić proces uwalniania plwociny, stosuje się takie środki wykrztuśne jak "Lazolvan", "Fluidite", "Bronchicum", "Ambrobene". Jeśli wirusowe zapalenie płuc jest powikłane infekcją bakteryjną, antybiotyki są dodatkowo uwzględniane w trakcie leczenia.

Czy możliwe są powikłania?

Wirusowe zapalenie płuc jest poważną chorobą. Jeśli pacjentowi zapewniono terminową opiekę medyczną wysokiej jakości, prognozy są całkiem korzystne. Powikłania występują tylko wtedy, gdy pacjent odmawia leczenia lub gdy występują ciężkie postacie choroby.

Najczęstsze powikłania to zniszczenie płuc. W niektórych przypadkach zapalenie płuc sprzyja rozwojowi zapalenia opłucnej - chorobie towarzyszącej zapaleniu błony opłucnej. Czasami u pacjentów rozwija się niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Zapobiegawcze środki ostrożności

Istnieją pewne zalecenia, obserwując, które, możliwe jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia wirusowej postaci zapalenia płuc. Przede wszystkim lekarze zalecają szczepienia przeciwko odrze i grypie na czas. Jeśli to możliwe, staraj się unikać kontaktu z zarażonymi ludźmi. W warunkach niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej konieczne jest ograniczenie do minimum czasu spędzanego w miejscach publicznych lub noszenie indywidualnego wyposażenia ochronnego, na przykład masek medycznych.

Naturalnie należy zwrócić uwagę na wzmocnienie układu odpornościowego - aby monitorować odżywianie, ćwiczenia, temperować ciało, przyjmować kompleksy multiwitaminowe itp. Podobnie jak w każdym innym przypadku, ważne jest przestrzeganie zasad higieny osobistej. I nie zapominaj, że wirusowe zapalenie płuc wymaga odpowiedniego leczenia, więc nie ignoruj ​​zaleceń lekarza.

Wirusowe zapalenie płuc: objawy i leczenie

Wirusowe zapalenie płuc to główne objawy:

 • Ból głowy
 • Konwulsje
 • Ból w jamie brzusznej
 • Podwyższona temperatura
 • Skrócenie oddechu
 • Wymioty
 • Chilliness
 • Ból w klatce piersiowej
 • Kaszel
 • Ból gardła
 • Katar
 • Zaczerwienienie oczu
 • Utrata przytomności
 • Plwocina z krwią
 • Ból w mięśniach
 • Zaburzenie oddychania
 • Sinica skóry twarzy
 • Zapalenie stawów w stawach
 • Niebieskie koniuszki palców

Zapalenie płuc o etiologii wirusowej nosi nazwę wirusowego zapalenia płuc w praktyce medycznej. Najczęściej ta patologia rozwija się w dzieciństwie, a u dorosłych, gdy pod wpływem wirusów na ciele, zapalenie płuc ma mieszany charakter i staje się wirusowo-bakteryjny. Dzieje się tak dlatego, że wirus osłabia funkcje ochronne organizmu, tak że infekcja bakteryjna rozmnaża się bez przeszkód i powoduje stan zapalny tkanki płucnej.

Objawy

Wirusowe zapalenie płuc ma wyraźną symptomatologię i towarzyszy mu rozwój zespołu bólowego. Jeśli dana osoba rozwinie wirusowe zapalenie płuc, objawy choroby nie pojawią się natychmiast, ponieważ okres inkubacji trwa kilka dni. Pierwsze kliniczne objawy patologii to:

 • gwałtowny wzrost temperatury ciała do wysokiego poziomu;
 • silny obrzęk gardła i ból w klatce piersiowej;
 • ból głowy;
 • dreszcze i duszność;
 • nieproduktywny kaszel;
 • może pojawić się katar.

Ten stan trwa kilka dni, a potem kaszel staje się mokry, z rozlewaniem krwawej plwociny.

Pierwsze dni choroby najcięższego - pacjent skarży się na objawy, takie jak bóle w stawach, bóle mięśni, zaczerwienienie twardówki, dreszcze i bóle głowy, które jest ciężkie objawy zatrucia. U pacjentów obserwuje się niebieskie oczy i opuszki palców, a także ból i duszność. Podczas osłuchiwania słyszy się wilgotne rzęsy w zajętym narządzie.

Wirusowe zapalenie płuc występuje u dzieci z podobnymi objawami, ale istnieją inne objawy, które nie występują u dorosłych. W szczególności u dzieci mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty, naruszenie głębi i rytmu oddychania, aż do zatrzymania. Ponadto małe dzieci często tracą przytomność lub zauważają naruszenie z powodu silnego wzrostu temperatury, a nawet drgawki rozwijają się.

Czas trwania choroby o łagodnej postaci i zapaleniu płuc o średnim nasileniu jest rzędu 20 dni. W ciężkich przypadkach pacjent wymaga reanimacji.

Przyczyny

Infekcja wirusami odbywa się za pomocą powietrznych kropelek, czyli ludzi wdychających je razem z powietrzem. U dzieci choroba ta najczęściej jest powodowana przez adenowirusa lub wirusa grypy i paragrypy.

U dorosłych, wirusowe zapalenie występuje w wyniku oddziaływania na korpusie ospy wietrznej wirus i grypy A i B. Ponadto, jak wspomniano powyżej, jest mocowany do wirusowego i bakteryjnego zakażenia więcej, więc objawy wirusowego zapalenia płuc u dorosłych jest podobne do bakterii form objawów. Wirus cytomegalii i wirus opryszczki pospolitej są również zdolne do wywoływania wirusowego zapalenia płuc u dorosłych, w tym przypadku obraz kliniczny choroby jest bardzo ciężki.

W zależności od czynnika zakaźnego okres inkubacji wirusowego zapalenia płuc może być różny. Na przykład, w przypadku infekcji wirusa paragrypy okres utajonego jest 2-4 dni, a gdy ciało syncytialny wirus układu oddechowego, choroba nie może objawów w tygodniu. Średnio okres utajony trwa 1-3 dni, po czym pojawiają się pierwsze oznaki choroby.

Diagnostyka

Rozpoznanie choroby opiera się na badaniu zewnętrznym, zebraniu wywiadu, osłuchiwaniu i perkusji. Ponadto pacjent musi zostać wysłany na zdjęcie rentgenowskie, które zidentyfikuje ogniska zmian w płucach i określi stadium choroby. Pacjentowi przepisuje się ogólny kliniczny test krwi, w którym wykrywa się leukocytozę i wzrost liczby neutrofili.

Funkcje leczenia

Leczenie wirusowego zapalenia płuc polega na stosowaniu leków antywirusowych. Za najbardziej skuteczne obecnie uważa się:

 • Remantadynę;
 • Amantadyna;
 • Zanamivir i inni.

W żadnym przypadku nie można leczyć leków przeciwbakteryjnych w tej patologii, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia odporności i pogorszenia stanu pacjenta.

Należy pamiętać, że w przypadku choroby o łagodnej postaci leczenie może być ambulatoryjne, a choroba średnia i ciężka jest leczona trwale. Małe dzieci, a także osoby z osłabionym ciałem z powodu wcześniejszych chorób, w każdym przypadku są leczone pod nadzorem lekarza w szpitalu. Leczenie obejmuje także wzmocnienie odporności, więc pacjenci otrzymują leki witaminowe i immunostymulujące.

Przyjmowanie leków zależy od objawów. Tak więc, podczas kaszlu, leki wykrztuśne są przepisywane w celu rozrzedzenia plwociny. Środki przeciwgorączkowe są wskazane ze wzrostem temperatury ciała powyżej 38,5 stopnia, a leki rozszerzające oskrzela są przepisywane w celu wyeliminowania skurczu oskrzeli.

Obowiązkowe jest przyjmowanie leków przeciwhistaminowych i probiotyków, które pomagają utrzymać mikroflorę jelitową. Leki antybiotykowe są rzadko, ale przepisywane, głównie w przypadkach, gdy wirusowe zapalenie płuc jest skomplikowane przez infekcję bakteryjną, co potwierdzają testy laboratoryjne. W niektórych przypadkach leczenie obejmuje dotlenienie (gdy oddychanie jest trudne dla pacjenta).

Zapobieganie patologii to ostrożne podejście do innych i do siebie. Trzeba być mniej zatłoczonym w okresach epidemii, regularnie myć ręce i myć nos lub płukać usta solą fizjologiczną. Ponadto dobry efekt profilaktyczny obejmuje coroczne szczepienia przeciwko wirusowi grypy.

Jeśli uważasz, że masz Wirusowe zapalenie płuc a objawy typowe dla tej choroby, możesz pomóc lekarzom: terapeucie, pediatrze, pulmonologowi.

Sugerujemy również skorzystanie z naszej internetowej usługi diagnostycznej, która na podstawie objawów wybiera prawdopodobne choroby.

Grypa H1N1 lub "świńska grypa" jest ostrą chorobą wirusową, która dotyka w równym stopniu zarówno dorosłych, jak i dzieci. Nazwa "świńska grypa" jest spowodowana pierwszą manifestacją u zwierząt domowych. W szczególności to świnie. Początkowo grypa H1N1 była typowa tylko dla Stanów Zjednoczonych, Afryki i Japonii. Ostatnio grypa świń w Rosji również stała się dość powszechną dolegliwością. Największym niebezpieczeństwem dolegliwości jest to, że wirus jest zdolny do mutacji. Żaden wyjątek nie jest śmiertelny.

Poważne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest ostrym procesem zapalnym, który rozwija się w miękkiej skorupie mózgu. W niektórych przypadkach klinicznych proces zapalny może dotykać rdzenia kręgowego. W głównej grupie ryzyka dzieci poniżej 10 roku życia. Wynika to z faktu, że układ odpornościowy w tym wieku nie jest w stanie przeciwstawić się wirusowi tego rodzaju. Ale choroba może być zdiagnozowana u dorosłych.

Grypa jest ciężką ostrą chorobą zakaźną, która charakteryzuje się poważną toksycznością, nieżytem i nieżytem oskrzeli. Grypa, której objawy występują u osób bez względu na wiek i płeć, objawia się co roku w postaci epidemii, częściej w zimnych porach roku, a dotyczy to około 15% światowej populacji.

Nietypowe zapalenie płuc jest procesem zapalnym w płucach, którego etiologia nie jest typowa. Oznacza to, że choroba ta nie jest spowodowana przez bakterie, głównie kokcy, jak to ma miejsce w przypadku typowego zapalenia płuc, ale mikroorganizmów i wirusów.

Infekcja enterowirusowa to grupa chorób zakaźnych o ostrym przebiegu, które dotykają nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Cechą charakterystyczną tego zaburzenia jest to, że enterowirusy początkowo mnożą się w narządach żołądkowo-jelitowych, ale nie powodują ekspresji objawów chorób jelitowych. Drugim miejscem lokalizacji rozmnażania bakterii są błony śluzowe narządów oddechowych. Często bakterie rozprzestrzeniają się i wpływają na skórę, serce, rdzeń kręgowy lub mózg. Aktywność wirusów może powodować zarówno poważne pogorszenie stanu zdrowia dziecka, jak i powodować niewielkie złe samopoczucie. Okres inkubacji trwa od dwóch do trzydziestu dni, ale często nie jest dłuższy niż tydzień. Często choroba dotyka dzieci i młodzież.