Optymalna metoda leczenia zapalenia płuc za pomocą ceftrikasonu

Zapalenie płuc nazywa się infekcyjno-zapalną chorobą płuc. Zapalenie płuc może powodować różnego rodzaju mikroorganizmy (wirusy, grzyby, pierwotniaki), z których najczęstszymi są bakterie.

Warunkiem skutecznego leczenia zapalenia płuc jest antybiotykoterapia (leczenie etiotropowe). Wśród antybiotyków stosowanych w zapaleniu płuc wyróżnia się:

 • penicyliny;
 • cefalosporyny;
 • makrolidy;
 • fluorochinolony;
 • karbapenemy;
 • linkozamidy itp.

Szczególne miejsce wśród tych leków należy do przedstawiciela grupy cefalosporyn - ceftriaksonu.

Właściwości farmakologiczne

Ceftriakson jest antybiotykiem beta-laktamowym trzeciej generacji grupy cefalosporyn o szerokim spektrum działania. Ostatnio jest jednym z leków z wyboru w leczeniu zapalenia płuc u dorosłych i dzieci. Antybiotyki z grupy ceftriaksonu otrzymano najpierw z grzybów z rodzaju Cephalosporium wyizolowanych z wody morskiej w pobliżu miejsca odprowadzania ścieków we Włoszech.

Ceftriakson nie tylko hamuje wzrost i reprodukcję mikroorganizmów, ale powoduje ich śmierć (ma działanie bakteriobójcze). Jest to spowodowane naruszeniem tworzenia ściany komórkowej.

Ceftriakson działa na następujące potencjalne patogeny:

 • aerobowe bakterie Gram-ujemne: pręt hemofilny, enterobakterie, E. coli, acinetobacter, klebsiella, proteus itp.;
 • aerobowe bakterie Gram-dodatnie: streptococcus, Staphylococcus aureus, naskórkowy gronkowiec, Pseudomonas aeruginosa, itp.;
 • beztlenowce: Peptostreptococci, bakteroidy itp.

ODNIESIENIE! Niektóre bakterie mają zdolność wytwarzania beta-laktamaz - enzymów mających na celu powstrzymanie działania antybiotyków. Ważną zaletą ceftriaksonu jest jego odporność na beta-laktamazę.

Ceftriakson jest dostępny w postaci lekkiego proszku, który rozpuszcza się w soli fizjologicznej przed użyciem. Jest podawany drogą dożylną lub domięśniową.

Przebieg leczenia i dawkowanie dla dorosłych i dzieci

Wyznaczając ceftriakson (jak również wszelkie leki przeciwbakteryjne) w przypadku zapalenia płuc, należy przestrzegać następujących zasad:

 • jak najwcześniej rozpoczęcie leczenia ceftriaksonem, nawet przed identyfikacją patogenu;
 • terapia powinna być prowadzona przy optymalnych dawkach ceftriaksonu, biorąc pod uwagę odstępy czasowe wydalania leku z organizmu w ogólności i miąższu płuc w szczególności;
 • czas trwania leczenia zależy od rodzaju drobnoustroju;
 • kuracja antybakteryjna z ceftriaksonem trwa przez 3-4 dni po normalizacji temperatury ciała, redukcji objawów klinicznych i dodatniej dynamiki zgodnie z badaniem rentgenowskim;
 • niedopuszczalne niekontrolowane stosowanie ceftriaksonu w związku z możliwym rozwojem oporności;
 • konieczne jest monitorowanie stanu mikroflory jelit ze względu na ryzyko dysbiozy i poważniejszych zaburzeń (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy);
 • w przypadku braku efektu od ceftriaksonu przez kilka dni należy rozważyć zmianę leku przeciwbakteryjnego;
 • połączenie ceftriaksonu z innymi grupami antybiotyków jest możliwe w celu zwiększenia skuteczności.

Ponieważ stosowanie ceftriaksonu wiąże się z podawaniem pozajelitowym (domięśniowym lub dożylnym), leczenie jego zastosowaniem odbywa się głównie w szpitalu. I tylko w wyjątkowych przypadkach jest to możliwe w warunkach ambulatoryjnych.

WAŻNE! Długi okres półtrwania pozwala na podawanie ceftriaksonu raz w ciągu dnia.

Ile dni ma zastrzyk z zapaleniem płuc

Ile dni, aby pchnąć lek dla dorosłych i dzieci, zależy od ciężkości choroby i wieku pacjenta. Średni czas trwania iniekcji ceftriaksonu w niepowikłanym zapaleniu płuc wynosi około 7 dni, z zapaleniem płuc o ciężkim nasileniu - około 10 dni.

Kiedy lek zacznie działać

Ocenę skuteczności leczenia przeprowadza się po 2 dniach od początku, gdy spodziewany jest spadek temperatury ciała, dodatnia dynamika w stanie pacjenta.

Większość pacjentów odnotowuje znaczną poprawę samopoczucia po kilku dniach. Ukończenie antybiotykoterapii należy przeprowadzić w następujących warunkach przez 48-72 godziny:

 • normalizacja temperatury ciała (

WAŻNE! Decyzję o powołaniu ceftriaksonu, jego zaprzestaniu lub zmianie na inny lek przeciwbakteryjny należy podejmować wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Jeśli ta kombinacja antybiotyków nie jest skuteczne, konieczne jest, aby rozwiązać kwestię radykalnej zmiany ceftriaksonu z innymi antybiotykami (fluorochinolony, karbapenemy, etc.), a także rozważyć możliwość alternatywnego diagnozę: gruźlica, ropień płuc, zapalenie płuc, wirusowe i inne.

Funkcje terapii

Podczas stosowania ceftriaksonu jako głównej terapii zapalenia płuc ważne jest, aby pamiętać o następujących szczególnych cechach:

 1. Jeśli stopień zapalenia płuc jest ciężki, dożylna droga podawania jest korzystniejsza niż domięśniowa ze względu na większą dostępność biologiczną i szybki początek działania.
 2. Jeśli u pacjenta występowały w przeszłości reakcje alergiczne na penicyliny (amoksycylinę, ampicylinę), istnieje duże prawdopodobieństwo alergii krzyżowej na ceftriakson.
 3. Przy dobrej skuteczności i tolerancji ceftriaksonu można prowadzić etapową terapię, tj. następnie przeniesienie pacjenta do podawania preparatów tabletkowych z grupy cefalosporyn.
 4. W przypadku podejrzenia SARS u niektórych pacjentów wskazane jest stosowanie początkowej terapii w postaci kombinacji ceftriaksonu i makrolidów (erytromycyna, azytromycyna).

Stosować u matek w ciąży i matek karmiących

Ceftriakson jest w stanie przenikać przez łożysko. Dlatego jego stosowanie w leczeniu zapalenia płuc u kobiet w ciąży jest możliwe pod warunkiem, że oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ewentualne szkody dla nienarodzonego dziecka.

WAŻNE! Zgodnie z klasyfikacją amerykańskiej organizacji FDA, ceftriakson jest preparatem z grupy B, tj. w doświadczeniach na zwierzętach laboratoryjnych nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na płód, a badania kliniczne z udziałem kobiet w ciąży nie były prowadzone.

Podczas laktacji ceftriakson występuje w mleku kobiecym w niskich stężeniach. Jego stosowanie u kobiet karmiących wymaga ostrożności lub przejściowej abstynencji w karmieniu piersią.

Przeciwwskazania, działania niepożądane i przedawkowanie

Lista przeciwwskazań podczas leczenia ceftriaksonem jest raczej wąska. Absolutnymi przeciwwskazaniami są w przeszłości reakcje alergiczne i nadwrażliwość na ceftriakson.

Względne przeciwwskazanie - zwiększona wrażliwość na inne antybiotyki beta-laktamowe (karbapenemy, monobaktamy, cefalosporyny innych pokoleń).

Leczenie ceftriaksonem u dzieci w wieku poniżej 1 miesiąca (szczególnie wcześniaków) ze zwiększonym stężeniem bilirubiny we krwi należy wykonywać ostrożnie pod nadzorem lekarza prowadzącego.

Stosowanie ceftriaksonu powinno być ograniczone do sytuacji ekstremalnych w przypadku niewyrównania upośledzona czynność wątroby i nerek: konieczne jest monitorowanie stężenia antybiotyku we krwi i w razie potrzeby dostosowanie dawki. Uszkodzenia przewodu pokarmowego związane z antybiotykoterapią w przeszłości mogą stanowić ograniczenie w leczeniu ceftriaksonu: zapalenie okrężnicy, zapalenie jelit.

Ceftriakson ma dobrą tolerancję, więc rozwój działań niepożądanych jest rzadki. Możliwe działania niepożądane przedstawiono w poniższej tabeli:

Leczenie zapalenia płuc za pomocą ceftriaksonu

Ceftriakson jest silnym środkiem przeciwbakteryjnym, który stosuje się w leczeniu chorób zakaźnych w różnych lokalizacjach, w szczególności w leczeniu zapalnych dróg oddechowych. Jak stosować ceftriakson w leczeniu zapalenia płuc? Ten problem dotyczy wielu pacjentów. Wszakże jak każdy lek, antybiotyk ma przeciwwskazania i dawkę.

Zapalenie płuc (zapalenie płuc) jest chorobą, w której dochodzi do zapalenia tkanki płucnej w wyniku przedostania się patogennych mikroorganizmów. Jeśli leczenie nie zostanie rozpoczęte na czas, zapalenie płuc może spowodować poważne komplikacje, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.

Dawkowanie

Po badaniu i rozpoznaniu "zapalenia płuc" lekarz przepisze odpowiedni schemat leczenia ceftriaksonem. Standardowa dawka leku na zapalenie płuc jest następująca.

W przypadku zapalenia płuc u dzieci w wieku od urodzenia do 14 dni zaleca się dawkę od 20 do 50 mg na kg masy ciała na dobę. Nie zwiększaj dawki, ponieważ układ enzymatyczny u noworodków nie jest wystarczająco dojrzały.

Dla dzieci w wieku od 14 dni do 12 lat, 20 do 75 mg na kg masy ciała na dzień stosuje się w leczeniu zapalenia płuc. Jeśli masa ciała dziecka przekracza 50 kg, zalecana jest dawka dorosłego leku.

Dorosła dawka ceftriaksonu na zapalenie płuc wynosi 1-2 g na dzień. W ciężkiej chorobie można zwiększyć dawkę do 4 g.

Do leczenia zapalenia płuc Ceftriakson stosuje się w postaci wstrzyknięć dożylnych i domięśniowych (wstrzyknięć). A także przy pomocy kroplówki infuzyjnej.

W celu wstrzyknięcia domięśniowego ceftriaksonu, proszek zawarty w fiolce (1 g) należy rozcieńczyć w 3,6 ml rozpuszczalnika. W 1 ml gotowego produktu - 250 mg substancji aktywnej.

W przypadku iniekcji dożylnych 1 g proszku rozpuszcza się w 9,6 ml rozpuszczalnika. W 1 ml powstałego produktu - 100 mg ceftriaksonu. Procedurę podawania prowadzi się przez 2 do 4 minut.

Do infuzji 2 g leku należy rozcieńczyć w 40 ml rozpuszczalnika (można stosować specjalne roztwory, które nie zawierają wapnia w swoim składzie). Procedurę prowadzi się przez 30 minut.

W przypadku zapalenia płuc u dorosłych, ceftriakson należy kłuć przez co najmniej 5 dni. W ciężkiej chorobie możliwe jest przedłużenie kuracji do 14 dni.

W przypadku patologii czynności nerek i wątroby korekcja i redukcja dawki ceftriaksonu nie jest konieczna. Jednak w leczeniu zapalenia płuc u pacjentów z wywiadem kombinacji nerek i niewydolności wątroby, ciężką monitorowania stężenia we krwi antybiotyku powinien być regularnie przeprowadzane. Zgodnie z badaniem wymagana dawka jest zmniejszana lub zwiększana.

Przeciwwskazania i skutki uboczne

Przed użyciem ceftriaksonu na zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli należy upewnić się, że nie ma nadwrażliwości na lek. W tym celu należy wykonać test skórny, polegający na podskórnym podaniu niewielkiej ilości leku. Jeśli w ciągu 30 minut nie zostaną wykryte żadne reakcje alergiczne, lek można stosować w terapii.

Podczas terapeutycznego przebiegu ceftriaksonu w leczeniu zapalenia płuc pacjent może odczuwać następujące działania niepożądane:

 • występowanie zawrotów głowy, bólów głowy i konwulsyjnych objawów;
 • rozwój zaburzeń czynnościowych układu krwiotwórczego (w szczególności obniżenie poziomu leukocytów, płytek krwi i innych składników krwi);
 • pojawienie się bólu w jamie brzusznej, rozwój nudności, wymioty i zmiany aktywności enzymów wątrobowych;
 • rozwój reakcji alergicznych;
 • pojawienie się bolesnych wrażeń w miejscu wstrzyknięcia.

Wraz z pojawieniem się objawów działań niepożądanych konieczne jest przerwanie terapii i uzyskanie porady lekarskiej od lekarza.

Jeśli zapalenie płuc Celates Cechtriaxone 5 - 7 dni, wówczas możliwość wystąpienia negatywnych objawów jest minimalna. Dłuższe leczenie powinno być przeprowadzane pod ścisłym nadzorem lekarza, który może dostosować wymaganą dawkę leku lub zastąpić go analogiem.

Najczęściej przy przedłużonym leczeniu antybiotykami do schematu leczenia dodaje się leki przeciwgrzybicze. Pomaga to zapobiegać rozwojowi zakażeń grzybiczych spowodowanych uciskiem normalnej flory ciała ludzkiego.

Kompleksowa terapia zapalenia płuc

W leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc jest najczęściej wykonywane terapii skojarzonej, który zawiera antybiotyki, leki przeciwhistaminowe i leki anty-gorączka, jak również immunomodulatory i przeciwutleniacze. Jeśli to konieczne, do tego kompleksu dodaje się środki przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze.

Zazwyczaj leczenie zapalenia płuc za pomocą ceftriaksonu daje trwały pozytywny efekt i zapobiega rozwojowi powikłań.

Interakcje leków

Podczas leczenia ceftriaksonem lekarz powinien zostać poinformowany o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta. Jest to konieczne, ponieważ lek może mieć interakcje terapeutyczne z niektórymi substancjami.

W szczególności równoczesne stosowanie aminoglikozydów zwiększa wzajemnie skuteczność obu leków.

Wspólna terapia ceftriaksonem z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa możliwość wystąpienia krwawienia.

Kompleksowa terapia lekami moczopędnymi i nefrotoksycznymi zwiększa ryzyko upośledzenia czynności nerek.

Stosowanie ceftriaksonu w pozaszpitalnym zapaleniu płuc nie jest zalecane w przypadku leczenia skojarzonego z innymi antybiotykami.

Lek nie jest zgodny z alkoholem etylowym, probenecydem i roztworami zawierającymi wapń.

Stosowanie leku w czasie ciąży i laktacji

Ceftriakson Leczenie zapalenia płuc u pacjentów w ciąży i laktacji jest przeprowadzane tylko w sytuacji, gdy jest pilnie potrzebna taka terapia oraz ryzyko negatywnego wpływu antybiotyku jest mniej niż możliwych następstw choroby.

Podczas stosowania leku w okresie karmienia piersią, karmienie piersią należy przerwać na okres kursu terapeutycznego.

Wniosek

Według licznych opinii lekarzy i pacjentów, ceftriakson pomaga w zapaleniu płuc i pomaga zapobiegać poważnym powikłaniom tej choroby. Terapia ceftriaksonem daje bardzo szybki pozytywny efekt.

Ponieważ antybiotyk ma najsilniejszą aktywność przeciw zapaleniu płuc, konieczne jest poddanie się testowi i otrzymanie wizyty u lekarza przed rozpoczęciem leczenia. Jedną z zalet tego leku jest prawie całkowity brak przeciwwskazań. Ograniczeniem w użyciu jest obecność indywidualnej nietolerancji substancji, które tworzą Ceftriakson.

Podczas leczenia zapalenia płuc, działania niepożądane mogą wystąpić w bardzo rzadkich przypadkach, w obecności których konieczne jest przerwanie leczenia i skonsultowanie się z lekarzem.

Jeśli lekarz wyznaczył na zapalenie płuc w celu nakłucia ceftriaksonu, należy przestrzegać schematu leczenia i dawkowania. Czas trwania leczenia wynosi zwykle od 5 do 7 dni. Jednak w razie potrzeby kurs terapeutyczny można przedłużyć do 14 dni.

Podczas długotrwałej terapii leki przeciwgrzybicze są często dodawane do leczenia zapalenia płuc, aby zapobiec rozwojowi infekcji grzybiczych. Dzieje się tak dlatego, że ceftriakson jest środkiem przeciwbakteryjnym i hamuje aktywność nie tylko chorobotwórczej, ale także normalnej flory, która może powodować wzrost aktywności grzybów.

Ceftriakson jest zatwierdzony do leczenia zapalenia płuc w pediatrii i jest stosowany u dzieci, począwszy od momentu urodzenia.

Nie zaleca się stosowania ceftriaksonu w leczeniu zapalenia płuc podczas ciąży, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na rozwój wewnątrzmaciczny dziecka i zdrowie matki oczekującej.

Aby zmaksymalizować skuteczność terapii, należy ściśle przestrzegać instrukcji lekarza prowadzącego.

Znalazłeś błąd? Wybierz i naciśnij Ctrl + Enter

Zastosowanie ceftriaksonu w zapaleniu oskrzeli

Wytyczne dotyczące leczenia chorób układu oddechowego zalecają stosowanie ceftriaksonu w zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc. Instrukcje użytkowania powiedzieć, że lek ma szeroki zakres skutków na czynniki sprawcze różnych chorób. Dlatego jego stosowanie jest tak powszechne w placówkach medycznych.

Skład i forma uwalniania antybiotyków

Ceftriakson należy do grupy sztucznie syntetyzowanych antybiotyków nowej generacji. Zgodnie ze strukturą chemiczną należy do cefalosporyn. Jego działanie ocenia się jako bakteriostatyczne - hamuje rozmnażanie i rozwój mikroorganizmów, co prowadzi do wyzdrowienia. Ceftriakson skutecznie działa na gronkowce, neyerii, paciorkowce i niektóre bakterie beztlenowe.

Lek jest produkowany w Rosji, więc jest sprzedawany w prawie każdej aptece. Wydawany jest bez recepty. Jednak stosowanie antybiotyków w przypadku choroby bez wizyty prowadzi do rozwoju oporności, a tym samym do zmniejszenia skuteczności ewentualnego dalszego leczenia.

Postać uwalniania ceftriaksonu to jedna - lekki proszek w szklanych butelkach o gramaturze 1 gr. aktywny składnik. Jest stosowany jako zastrzyk i do terapii infuzyjnej w przypadku chorób pochodzenia bakteryjnego.

Wskazania do stosowania

Ceftriakson w zapaleniu oskrzeli nie jest zalecany we wszystkich przypadkach. Wymaga to specjalnego świadectwa:

 • ciężka niedrożność dróg oddechowych;
 • wiek do 1 roku (ze względu na zalety postaci zastrzyku w postaci syropu i tabletek do leczenia dzieci);
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli w ostrej fazie;
 • bronchoobstrukcja u małych dzieci;
 • brak reakcji na leczenie u pacjenta przez 3-4 dni;
 • starszy i starszy wiek pacjenta (ponad 60 lat);
 • współistniejące zapalenie tkanki płucnej (odoskrzelowe zapalenie płuc).

W obecności jednego z przedmiotów i czynnika sprawczego o charakterze bakteryjnym, pacjentowi przepisuje się antybiotykoterapię. Wstrzykiwanie ceftriaksonu jest uważane za najskuteczniejszą metodę leczenia. Ta metoda podawania leku przyspiesza jego wejście do krwi i pozwala natychmiast uzyskać efekt terapii.

Przygotowanie roztworu do wstrzykiwań

Ponieważ lek jest dostępny w postaci proszku, należy go rozcieńczyć, aby wstrzyknąć. Roztwór przygotowuje się na kilka sposobów, w zależności od poziomu wrażliwości na ból pacjenta:

 • W przypadku iniekcji domięśniowych proszek ceftriaksonu rozcieńcza się oczyszczoną wodą z ampułek, sprzedawanych w aptece, w ilości 3 ml lub więcej.
 • Jeśli pacjent ma niewielki próg bólu, gotowy roztwór do wstrzykiwań w strzykawce powinien zostać rozcieńczony 1% novocaine lub lidokainą.

W gotowym do użycia roztworze do iniekcji ceftriakson wraz ze środkiem znieczulającym zawiera 250 mg substancji czynnej. Wstrzyknięcie przeprowadza się w górnej górnej części prawego pośladka.

Iniekcje ceftriaksonu podaje się dożylnie z mniej stężonym roztworem. W tym celu lek rozcieńcza się wodą o objętości 10 ml lub więcej. Tempo podawania leku powinno być niewielkie, cała procedura trwa co najmniej 4 minuty.

Możliwe jest wykonanie terapii infuzyjnej za pomocą ceftriaksonu. W tym przypadku preparat rozcieńcza się 10 ml wody i wstrzykuje do izotonicznego roztworu o objętości 200 ml lub 400 ml, procedura trwa około 30 minut. Gotowy do użycia antybiotyk nie jest przechowywany, stosuje się go natychmiast po rozcieńczeniu, niezależnie od sposobu podawania.

Instrukcje

Ceftriakson w zapaleniu oskrzeli może być przepisywany tylko przez lekarza. Niezależne stosowanie antybiotyków bez niezbędnych wskazań powoduje odporność organizmu na ich działanie. To znacznie zmniejsza zakres wyboru leków w przyszłości w czasie choroby. Próby wyboru schematu leczenia choroby mogą zakończyć się przedawkowaniem.

Przed rozpoczęciem leczenia zapalenia oskrzeli ceftriaksonem należy sprawdzić brak reakcji alergicznej na lek. W tym celu wprowadzono mikrodozę i obserwowano przez 40 minut. Jest to maksymalny czas reakcji. Jeśli lek jest dobrze postrzegany przez organizm, można przepisać Ceftriakson w zapaleniu oskrzeli.

Istnieje kilka zasad aplikacji:

 • Lek jest rozcieńczany ilością płynu, która jest wymagana dla każdego konkretnego sposobu podawania.
 • Więcej niż 1 gr. substancja czynna (1 ampułka) nie jest podawana jednocześnie i w jednym mięśniu, aby uniknąć rozwoju powikłań.
 • Średnia dawka obliczana jest w następujący sposób: na 1 kg ciała - 50 mg antybiotyku.
 • Jeśli konieczne jest przekroczenie średniej dawki, stosuje się dożylne podawanie kroplowe.
 • Maksymalna całkowita dawka ceftriaksonu w zapaleniu oskrzeli na dobę dla osób w wieku poniżej 12 lat wynosi 80 mg na 1 kg ciała, po 12 latach - 4 g.
 • W przypadku niewydolności nerek maksymalna dawka leku na dzień dla dorosłych spada do 2 g.
 • Gotowe roztwory antybiotyków nie przechowują dłużej niż 6 godzin (najlepiej świeżo).
 • Wielokrotność podawania ceftriaksonu w zapaleniu oskrzeli wynosi 1 raz dziennie.

Zgodność ze stosowaniem leku zmniejsza odsetek możliwych powikłań i przedawkowania.

Przeciwwskazania

Stosowanie ceftriaksonu w zapaleniu oskrzeli nie jest możliwe u osób z reakcją alergiczną na grupę β-laktamową. W przeciwnym razie pojawienie się obrzęku Quincke. W takim przypadku pacjent będzie potrzebował specjalistycznej pomocy medycznej. Ceftriakson należy stosować w zapaleniu oskrzeli tylko po uzyskaniu negatywnych wyników podczas wykonywania alergenów.

W przewlekłej niewydolności nerek lub wątroby nie zaleca się również stosowania tego leku. Leczenie może powodować jeszcze większe zakłócenia w funkcjonowaniu narządów, aż do całkowitego niepowodzenia.

Jeśli dziecko ma hiperbilirubinemię ("żółtą") noworodka, lek nie jest stosowany. Spowoduje to duże obciążenie wątroby, która nie wytrzyma, i będzie funkcjonalna niewydolność i różne choroby ciała.

Jeśli pacjent cierpi na chorobę żołądkowo-jelitową (zapalenie jelit, zapalenie żołądka, chorobę wrzodową), nie zaleca się stosowania antybiotyków. W obecności wskazań i powołania lekarza, ceftriakson w zapaleniu oskrzeli u takich pacjentów łączy się z otoczkami. Chroni to błony śluzowe przewodu pokarmowego przed uszkodzeniem spowodowanym przez antybiotyk podczas leczenia choroby.

Ciąża nie dotyczy bezwzględnych przeciwwskazań. Ale powołanie Ceftriaksonu bierze pod uwagę stan matki i zagrożenia dla płodu. W pierwszym trymestrze ciąży stosowanie Ceftriaksonu w zapaleniu płuc lub zapaleniu oskrzeli jest surowo zabronione. Może to pociągać za sobą zmiany w systemach narządów, które dopiero zaczynają się układać.

Komplikacje

Stosowanie ceftriaksonu w chorobach układu oddechowego w dzieciństwie może wywołać krwawienie w przypadku patologii układu krwiotwórczego. Jeśli istnieje dziedziczna predyspozycja do tego typu chorób, należy zachować szczególną ostrożność.

Leczenie ceftriaksonem w zapaleniu oskrzeli pochodzenia bakteryjnego przez długi czas u osób starszych może prowadzić do niedoboru witaminy K. Lekarz powinien to wziąć pod uwagę przy przepisywaniu leku. Oprócz antybiotyku, który leczy chorobę, zalecany jest cykl leczenia witaminowego. Zapobiega to rozwojowi powikłań.

Nie zaleca się leczenia tej choroby dwoma rodzajami antybiotyków ani łączenia ich z innych powodów. To powoduje duże obciążenie wątroby, które może ulec uszkodzeniu.

Analogi

Ceftriakson należy do grupy cefalosporyn. W przypadku reakcji alergicznej na ten lek rozważane są metody leczenia choroby za pomocą jej analogów. Ta lista obejmuje:

Zastosowanie ceftriaksonu w zapaleniu płuc

Stosowanie antybiotyków jest integralną częścią leczenia różnych chorób. Ostatnio ceftriakson jest coraz częściej stosowany w zapaleniu płuc. Ceftriakson jest skutecznym i stosunkowo niedrogim środkiem do leczenia płucnego zapalenia płuc.

Antybiotyki na zapalenie płuc

Leczenie dolegliwości wymaga hospitalizacji pacjenta w oddziale terapeutycznym lub na oddziale intensywnej terapii, w zależności od stanu pacjenta. Pacjent powinien przyjmować dużo płynów, dobrze jeść, brać witaminy i spać w łóżku.

Zapalenie płuc jest spowodowane niektórymi typami mikroorganizmów, więc można leczyć tylko za pomocą antybiotyków. Wprowadzane są do żyły lub domięśniowo, ponieważ ta metoda pozwala utrzymać dobrą koncentrację leku w organizmie, co umożliwia zwalczanie bakterii.

Aby pozbyć się choroby, stosuj 2 rodzaje antybiotyków, takie jak:

 • makrolidy;
 • preparaty seria fluorochinolonów.

Są przepisane, aby wziąć specjalny system. Początkowo są one przyjmowane pozajelitowo, a następnie dla większej skuteczności są przepisywane w tabletkach. W aptekach można znaleźć duży wybór antybiotyków, ale nie przyjmują one leków, ponieważ może to doprowadzić do śmierci. Pamiętaj, aby zdać testy i udać się do lekarza, specjalista od wyników wypisze odpowiednie leki, które będą odpowiednie dla chorego. Proces identyfikacji patogenu może trwać nawet tydzień, więc początkowo przepisywane są antybiotyki o dużym spektrum działania.

Które antybiotyki są lepsze?

Najbardziej skuteczny lek to taki, na który bakterie są bardziej wrażliwe. W celu jej ujawnienia przeprowadza się wiele badań i analiz pacjenta, takich jak hodowla plwociny i próbka wrażliwości na lek. Terapia antybiotykowa jest głównym kierunkiem w walce z zapaleniem płuc. Na początkowym etapie przepisuje się leki o szerokim spektrum działania. Jeśli pacjent otrzymuje terapię w domu, można mu przepisać makrolidy, penicylinę lub cefalosporyny pierwszego pokolenia.

Jeśli choroba wymaga hospitalizacji pacjenta, przepisać penicylinę, cefalosporyny 3 pokolenia, gentamycynę i tienam. Cały kompleks składa się z kombinacji leków 2 lub 3 gatunków, ma na celu proces wydalania plwociny i przywrócenie drenażu oskrzeli. Kiedy leczenie jest konieczne, stosowanie witamin, które przyczyniają się do zwiększenia odporności organizmu.

Wspólne zapalenie płuc jest najczęstszą chorobą zakaźną. Większość tej choroby objawia się u dzieci, u dorosłych osób starszych oraz u wielu osób cierpiących na choroby przewlekłe. Przebieg lekarstw w takich przypadkach jest przypisany kompleksowi, koniecznie obejmuje przyjmowanie leków o działaniu antybakteryjnym. Wiele leków na dziś jest przestarzałych i nieskutecznych. W przeciwieństwie do dużej liczby leków ceftriakson spełnia współczesne wymagania.

Zastosowanie ceftriaksonu w leczeniu zapalenia płuc

Działanie bakteriobójcze tego leku osiąga się poprzez hamowanie syntezy komórek bakteryjnych przez ścianki pewnych określonych związków.

Ten lek ma duże spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego.

Jedną z najlepszych cech tego leku jest wyraźne działanie przeciwko różnym bakteryjnym patogenom zapalenia płuc, takie jak:

 • pneumokoki;
 • pręty hemofilne;
 • gronkowce.

Podczas leczenia domu można napotkać problem, który powoduje, że nawet przy przyjmowaniu antybiotyków liczba mikroorganizmów zaczyna wzrastać. Ceftriakson jest najlepszym antybiotykiem w tym podejściu, ponieważ większość drobnoustrojów jest na niego wrażliwa.

Ten antybiotyk jest zalecany do stosowania w zapaleniu płuc przez większość rosyjskich specjalistów medycznych. Lek jest uważany za kompleksowe narzędzie do leczenia zapalenia płuc w domu.

Próby kliniczne leku w naszym kraju i za granicą wykazały, że ceftriakson jest najlepszym lekiem na kompleksowe leczenie w przypadku choroby, takiej jak zapalenie płuc. Zaletą tego antybiotyku jest to, że mogą go przyjmować zarówno ludzie młodzi, jak i osoby starsze.

Istnieją 2 czynniki, które mogą ograniczyć stosowanie tego leku:

 • cena;
 • Rozprzestrzenianie się mikroorganizmów odpornych na ten typ antybiotyku.

Co do zasady koszt antybiotyków w przypadku zakażeń stanowi niewielką część środków z całego kosztu leczenia choroby. Cena leku zależy od dawki.

Ceftriakson ma doskonałą zdolność przenikania i magazynowania. Bardzo dobrze gromadzi się w narządach oddechowych, co jest ważne w pozbyciu się zapalenia płuc.

Ten antybiotyk, ze względu na swoje właściwości antybakteryjne, stał się najpopularniejszym w użyciu w leczeniu bakteryjnego zapalenia płuc. Pacjenci, po wyzdrowieniu, dają dobre opinie na temat wpływu na organizm tego leku.

Antybiotyki w chorobie u dorosłych i dzieci

Cel leczenia osób dorosłych i dawkowanie leków na zapalenie płuc zależy od wieku pacjenta, stadium zaniedbania choroby. Przy pierwszym powrocie do lekarza pacjentowi przepisuje się leki o szerokim spektrum działania. Specjaliści określają, czy pacjent pali, czy wcześniej wystąpiło jakiekolwiek leczenie takich objawów, czy istnieją choroby przewlekłe. Osoby w podeszłym wieku, które mają patogeny w organizmie, mogą się różnić, zalecić inne leczenie. Taką różnicą może być na przykład różnica w dawce antybiotyku. Ile dni muszę pchać leki? Na to pytanie może odpowiedzieć tylko lekarz prowadzący, ponieważ nie zaleca się samodzielnego leczenia.

Antybiotyk nie może być zmieniony w ciągu pierwszych kilku dni terapii, ponieważ w tym okresie nagromadzenie leku w organizmie i zaczyna działać w środowisku bakterii.

Jeśli zapalenie płuc występuje u dziecka, lek należy przyjąć natychmiast po potwierdzeniu choroby przez wykwalifikowanego lekarza. Pilna hospitalizacja powinna być w takich przypadkach:

 • u dziecka zdiagnozowano lobar pneumonia;
 • dotyczy to więcej niż jednego płuca (do 5 lat);
 • dziecko poniżej 2 miesięcy;
 • zapalenie płuc rozwija się u dzieci z wadą serca;
 • są przewlekłe choroby.

Przy łagodnej postaci choroby można przyjmować antybiotyki penicylinowe (syntetyczne i naturalne). Można je przyjmować do czasu, gdy nie zostaną uzyskane wyniki testu, po uzyskaniu wyników lekarstwa i ich dawkowanie są przepisywane przez lekarza indywidualnie.

Po zażyciu antybiotyków

Przy normalnym przebiegu choroby antybiotyki są przyjmowane przed spadkiem temperatury, a następnie przez kolejne 3 dni. W przypadku długotrwałego zapalenia płuc okres ten może trwać do 6 tygodni. Jeśli po tym okresie nie nastąpi poprawa, oznacza to, że zalecono niewłaściwe leczenie przeciwbakteryjne. W tej sytuacji musisz ponownie przeprowadzić egzamin. Po badaniu receptury są korygowane. Istnieją 2 czynniki, które wymagają dodatkowej terapii:

 • częste zmiany w antybiotykach;
 • niewłaściwie wybrane leczenie.

Jeśli pacjent zachoruje ponownie, wymagany jest dodatkowy cykl leków. Może to wystąpić z powodu przedłużonego leczenia antybiotykami, ponieważ po zastosowaniu tych leków zmniejsza się odporność.

Film opowiada o leczeniu zapalenia płuc w domu i w szpitalu:

Ponowne leczenie choroby po zażyciu antybiotyków powinno odbywać się w szpitalu.

W rzadkich przypadkach dopuszcza się stosowanie kombinacji leków. W szpitalach nie zaleca się stosowania więcej niż jednego leku, ponieważ narządy wewnętrzne mają duży ładunek ze względu na dużą ilość toksyn. Z tego powodu najskuteczniejszym leczeniem jest pojedynczy lek.

Kombinacje leków są dozwolone tylko w przypadku niektórych wskazań:

 • wtórna dolegliwość;
 • z mieszaną infekcją;
 • jeśli pacjent ma raka;
 • jeśli istnieje podejrzenie oporności na antybiotyk.

Ten film odnosi się do hodowli ceftriaksonu:

Zabronione jest przyjmowanie leków samoleczących, ponieważ przyjmowanie kilku antybiotyków nie przyniesie pozytywnych rezultatów, może dojść do marskości, dysbakteriozy, choroby nerek i innych dolegliwości.

Ceftriakson: instrukcje użytkowania

Przed zakupem antybiotyk ceftriakson należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, sposoby stosowania i dawkowania, jak również inne przydatne informacje na ceftriakson narkotyków. Na stronie "Encyklopedia chorób" znajdziesz wszystkie niezbędne informacje: instrukcje właściwego stosowania, zalecane dawkowanie, przeciwwskazania, a także recenzje pacjentów, którzy już używali tego leku.

Rosyjska nazwa: Ceftriakson

Łacińska nazwa substancji Ceftriaxone: Ceftriaxonum (rodzaj Ceftriaxoni)

Nazwa chemiczna [6R- [6alfa, 7beta (Z)]] - 7 - [[(2-amino-4-tiazolilo) (metoksyimino) acetylo] amino] -8-okso-3 - [[(1,2, 5,6-tetrahydro-2-metylo-5,6-diokso-1,2,4-triazyn-3-ylo) tio] metylo] -5-tia-1-azabicyklo [4.2.0] okt-2-enu Kwas 2-karboksylowy (i sól disodowa)

Grupa farmakologiczna substancji Ceftriakson: cefalosporyny

Ceftriakson Czy antybiotyk cefalosporyn trzeciej generacji do stosowania pozajelitowego.

Ceftriakson sodowy to krystaliczny proszek o barwie białej do żółtawo-pomarańczowej, łatwo rozpuszczalny w wodzie, umiarkowanie w metanolu, bardzo nieznacznie w etanolu. Wartość pH 1% roztworu wodnego wynosi około 6,7. Kolor roztworu zmienia się od lekko żółtego do bursztynowego i zależy od czasu przechowywania, stężenia i stosowanego rozpuszczalnika. Masa cząsteczkowa 661,61.

Forma wydania, skład i opakowanie

Proszek do sporządzania roztworu do dożylnego i / lub iniekcji krystalicznej, prawie białej lub żółtawej barwy.

1 f. ceftriakson (w postaci soli sodowej) 1 g

Szklane butelki (1) - opakowania kartonowe.

Ceftriakson - działanie farmakologiczne

Farmakologiczne działanie substancji jest bakteriobójcze, przeciwbakteryjne o szerokim spektrum działania.

Wykorzystuje transpeptydazę, zakłóca biosyntezę mukopeptydu ściany komórkowej bakterii. Ma szerokie spektrum działania, jest stabilny w obecności większości beta-laktamaz.

Jest aktywny wobec tlenowych bakterii Gram-dodatnich - Staphylococcus aureus (w tym penicylinazę wytwarzania), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, viridans grupa Streptococci) tlenowych bakterii Gram-ujemnych - Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Acinetobacter calcoaceticus, Haemophilus influenzae (w tym opornych na ampicylinę i szczepy wytwarzające beta-laktamazy), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (w tym beta-laktamazy szczepy), Morganella morganii, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae (obejmujące szczepy penitsillinazoobrazuyuschie), Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcesc ens, wiele szczepów Pseudomonas aeruginosa, bakterie beztlenowe - Bacteroides fragilis, Clostridium spp. (najbardziej odporne szczepy Clostridium difficile), Peptostreptococcus spr., Peptococcus spp.

Ma aktywność in vitro wobec wielu szczepów następujących mikroorganizmów, a bezpieczeństwo ceftriakson i skuteczność w leczeniu chorób spowodowanych przez takie mikroorganizmy, w odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań klinicznych nie jest zainstalowane: aerobowe Gram-ujemnych organizmów - Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Providencia spp. (w tym Providencia rettgeri), Salmonella spp. (W tym Salmonella typhi), Shigella spp, Gram-dodatnie mikroorganizmy aerobowe. - Streptococcus agalactiae, mikroorganizmów beztlenowych - Prevotella (Bacteroides) bivius, Porphyromonas (Bacteroides) melaninogenicus.

Może działać na oporne na wiele leków szczepy tolerujące penicyliny i cefalosporyny pierwszego pokolenia i aminoglikozydy.

Po całkowitym wchłonięciu / m, Tmax osiąga się po 2-3 godzinach z pojedynczą infuzją dożylną przez 30 minut stężenia ceftriaksonu w osoczu w dawkach 0,5; 1 i 2 g mają wartość 82, 151 i 257 ug / ml. Cmax w osoczu po pojedynczym wstrzyknięciu IM w dawkach 0,5 i 1 g - 38 i 76 μg / ml. Nagromadzenie po wielokrotnych wstrzyknięciach IV lub IM w dawkach od 0,5 do 2 gw odstępach 12 i 24 godzin wynosi 15-36% w porównaniu z pojedynczym wstrzyknięciem. W sposób odwracalny wiąże się z białkami osocza: w stężeniu mniejszym niż 25 μg / ml - 95%, w stężeniu 300 μg / ml - 85%. Wnika dobrze w narządy, płyny ustrojowe (śródmiąższowe, otrzewnowe, maziowe, ze stanem zapalnym opon mózgowo-rdzeniowych - w rdzeń kręgowy), tkankę kostną. Mleko matki wykazuje stężenie 3-4% w surowicy krwi (więcej w przypadku IM, niż przy wprowadzaniu dożylnym). W dawkach 0,15-3 g zdrowych ochotników T1 / 2 - 5,8-8,7 godziny; pozorna objętość dystrybucji wynosi 5,78-13,5 litra; Cl osocza - 0,58-1,45 l / h; Cl nerkowy - 0,32-0,73 l / h. Od 30 do 67% jest wydalane w postaci niezmienionej w nerkach, reszta - z żółcią. Około 50% to wynik w ciągu 48 godzin.

Ceftriakson - Wskazania do stosowania

Jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez mikroorganizmy wrażliwe na substancję czynną, a mianowicie:

- rozsiana borelioza Lyme (stadium wczesne i późne choroby);

- infekcje jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej, infekcje dróg żółciowych i przewodu żołądkowo-jelitowego);

- infekcje kości i stawów;

- infekcje skóry i tkanek miękkich;

- infekcje u pacjentów z osłabioną odpornością;

- infekcje narządów miednicy;

- infekcje nerek i dróg moczowych;

- infekcje dróg oddechowych (zwłaszcza zapalenie płuc);

- infekcje narządów płciowych, w tym rzeżączka.

Zapobieganie zakażeniom w okresie pooperacyjnym.

Ceftriakson - Dawkowanie

Lek podaje się w / m lub / in.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat są przepisywane 1-2 gramów 1 raz dziennie (co 24 godziny). W ciężkich przypadkach lub zakażeniach, których czynniki wywołujące mają jedynie umiarkowaną wrażliwość na ceftriakson, dawkę dzienną można zwiększyć do 4 gramów.

Noworodek (do 2 tygodni) wyznacza 20-50 mg / kg masy ciała 1 raz / dobę. Dzienna dawka nie powinna przekraczać 50 mg / kg masy ciała. Przy ustalaniu dawki nie należy rozróżniać dzieci pełnych i wcześniaków.

Niemowlętom i małym dzieciom (od 15 dni do 12 lat) przepisuje się 20-80 mg / kg masy ciała 1 raz dziennie.

Dzieci o masie ciała> 50 kg to przepisane dawki przeznaczone dla osób dorosłych.

W przypadku podawania dożylnego w dawce 50 mg / kg lub więcej należy podawać kroplówkę przez co najmniej 30 minut.

Starszym pacjentom należy podawać zwykłe dawki przeznaczone dla dorosłych, bez dostosowywania do wieku.

Czas trwania leczenia zależy od przebiegu choroby. Ceftriakson należy kontynuować przez co najmniej 48-72 godziny po normalizacji temperatury i potwierdzeniu eradykacji patogenu.

W bakteryjnym zapaleniu opon mózgowych u niemowląt i małych dzieci leczenie rozpoczyna się od dawki 100 mg / kg (ale nie więcej niż 4 g) 1 raz dziennie. Po zidentyfikowaniu patogenu i określeniu jego czułości dawkę można odpowiednio zmniejszyć.

Z meningokokowe zapalenie opon Najlepsze wyniki uzyskano przy czasie 4 dni leczenia, zapaleniem opon mózgowych wywoływanym przez Haemophilus influenzae - 6 dni, Streptococcus pneumoniae, - 7 dni.

Z boreliozą Lyme: dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat przepisują 50 mg / kg mc. Raz dziennie przez 14 dni; maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g.

Z rzeżączką (wywołaną przez tworzące się szczepy i nieleczoną penicylinazą) - jednorazowo / w dawce 250 mg.

W celu zapobiegania zakażeniom pooperacyjnym, w zależności od stopnia ryzyka infekcji, lek podaje się w dawce 1-2 g raz na 30-90 minut przed operacją.

W operacjach na okrężnicy i odbytnicy - skutecznie równoczesne (ale oddzielne) podawanie ceftriaksonu i jednego z 5-nitroimidazoli, na przykład, ornidazolu.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma potrzeby zmniejszania dawki, jeśli czynność wątroby pozostaje prawidłowa. W przypadkach przedwczesnej niewydolności nerek w stopniu ciężkim z QC

Ceftriakson

Opis jest aktualny 07/21/2015

 • Nazwa łacińska: Ceftriakson
 • Kod ATX: J01DD04
 • Składnik aktywny: Ceftriakson
 • Producent: ZAO Firma farmaceutyczna Darnitsa (Ukraina), Shreya Life Sciences Pvt. Ltd. (Indie), ZAO LEKKO (Rosja)

Skład

Skład leku jest ceftriakson - antybiotyk z klasy cefalosporyn (antybiotyki β-laktamowe, których struktura chemiczna oparta jest na 7-ACS).

Co to jest Ceftriakson?

Według Wikipedii, ceftriakson jest antybiotyk, którego działanie bakteriobójcze wynika z jego zdolności do zakłócania syntezy ścian komórek bakteryjnych peptydoglikanu.

Substancja jest lekko higroskopijnym, drobnokrystalicznym proszkiem w kolorze żółtawym lub białym. Jedna butelka zawiera 0,25, 0,5, 1 lub 2 gramy sterylnej soli sodowej ceftriaksonu.

Forma wydania

Proszek 0,25 / 0,5 / 1/2 g do gotowania:

 • roztwór d / u;
 • roztwór do terapii infuzyjnej.

Ceftriakson nie jest dostępny w tabletkach lub syropie.

Działanie farmakologiczne

Bakteriobójcze. Przygotowanie trzeciej generacji z grupy antybiotyków "Cefalosporyny".

Farmakodynamika i farmakokinetyka

Uniwersalny środek przeciwbakteryjny, którego mechanizm działania wynika z możliwości tłumienia syntezy ściany komórkowej bakterii. Lek wykazuje większą oporność na większość mikroorganizmów β-laktamazowych Gram (+) i Gram (-).

Aktywny w stosunku do:

 • Gram (+) tlenowe - St. aureus (w tym w odniesieniu do szczepów wytwarzających penicylinazę) oraz Epidermidis, Streptococcus (pneumoniae, pyogenes, grupy viridans);
 • Gram (-) aerobowe - Enterobacter aerogenes i cloacae, Acinetobacter calcoaceticus, Haemophilus influenzae (w tym w odniesieniu do szczepów wytwarzających penicylinazę) oraz parainfluenzae, Borrelia burgdorferi, Klebsiella spp. (w tym pneumoniae), Escherichia coli, Moraxella catarrhalis i rodzaj diplococcus Neisseria (w tym szczepy wytwarzające penicylinazę), Morganella morganii, wulgarne białko i prote mirabilis, Neisseria meningitidis, Serratia spp., niektóre szczepy Pseudomonas aeruginosa;
 • beztlenowce - Clostridium spp. (wyjątek - Clostridium difficile), Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus spp..

In vitro (znaczenie kliniczne pozostaje nieznane), aktywność odnotowano dla szczepów następujących bakterii: Citrobacter diversus i freundii, Salmonella spp. (w tym w odniesieniu do Salmonella typhi), Providencia spp. (w tym w odniesieniu do Providencia rettgeri), Shigella spp.; Bacteroides bivius, Streptococcus agalactiae, Bacteroides melaninogenicus.

Odporny na metycylina Staphylococcus, wiele szczepów Enterococcus (w tym Str. faecalis) i Streptococcus grupa D do antybiotyki cefalosporynowe (w tym ceftriakson) są stabilne.

 • biodostępność - 100%;
 • Т Сmax przy wprowadzeniu ceftriaksonu dożylnie - pod koniec wlewu, z iniekcją domięśniową - 2-3 godziny;
 • komunikacja z białkami osocza - od 83 do 96%;
 • T1 / 2 z wprowadzeniem a / m - od 5,8 do 8,7 godzin, z wprowadzeniem IV - od 4,3 do 15,7 godzin (w zależności od choroby, wieku pacjenta i stanu jego nerek).

U osób dorosłych stężenie ceftriaksonu w płynie mózgowo-rdzeniowym po podaniu dawki 50 mg / kg po 2-24 godzinach jest wielokrotnie wyższe niż MIC (minimalne stężenie hamujące) w przypadku najczęstszych patogenów zakażenie meningokokami. Lek przenika dobrze do płynu mózgowo-rdzeniowego ze stanem zapalnym błon mózgowych.

Ceftriakson jest wydalany w postaci niezmienionej:

 • nerki - o 33-67% (u noworodków odsetek ten wynosi 70%);
 • z żółcią w jelicie (gdzie lek jest inaktywowany) - o 40-50%.

Wskazania do stosowania ceftriaksonu

Adnotacja stwierdza, że ​​wskazaniami do stosowania ceftriaksonu są infekcje wywołane przez bakterie wrażliwe na leki. Dożylne infuzje i zastrzyki leków są przepisywane w celu leczenia:

 • infekcje jamy brzusznej (w tym ropniaka pęcherzyka żółciowego, angiocholit, zapalenie otrzewnej), Narządy ENT i drogi oddechowe (ropniak opłucnowy, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, ropień płuc itp.), tkanki kostnej i stawowej, tkanek miękkich i skóry, dróg moczowo-płciowych (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek, pyelit, zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie pęcherza, zapalenie najądrza);
 • zapalenie nagłośni;
 • zakażone oparzenia / rany;
 • zakaźne zmiany w okolicy szczękowo-twarzowej;
 • posocznica bakteryjna;
 • posocznica;
 • bakteryjne zapalenie wsierdzia;
 • bakteryjne zapalenie opon mózgowych;
 • kiła;
 • chancroid;
 • borelioza kleszczowa (Choroba z Lyme);
 • nieskomplikowana rzeżączka(w tym w przypadkach, gdy choroba jest wywoływana przez mikroorganizmy uwalniające penicylinazę);
 • salmonelloza / salmonella;
 • dur brzuszny.

Lek stosuje się także w zapobieganiu okołooperacyjnym oraz w leczeniu pacjentów z zaburzeniami odporność.

Co to jest Ceftriakson stosowany w leczeniu kiły?

Pomimo tego, że w różnych formach kiła lekiem z wyboru penicylina, w niektórych przypadkach jego skuteczność może być ograniczona.

Do aplikacji antybiotyki-cefalosporyny uciekł się do opcji kopii zapasowej dla nietolerancji leków grupa penicylin.

Cenne właściwości leku to:

 • obecność w swoim składzie chemikaliów, które mają zdolność do hamowania tworzenia się błon komórkowych i syntezy mukopeptydów w ścianach komórek bakteryjnych;
 • zdolność do szybkiego przenikania do narządów, płynów i tkanek organizmu, a w szczególności w mózgowy, które u pacjentów z kiłą ulega wielu specyficznym zmianom;
 • możliwość złożenia wniosku o leczenie kobiet w ciąży.

Najskuteczniejszy lek w przypadkach, gdy przyczyną jest choroba Treponema pallidum, ponieważ cechą charakterystyczną ceftriaksonu jest wysoka aktywność treponemobójcza. Pozytywny efekt jest szczególnie wyraźny po wstrzyknięciu leku.

Leczenie kiła przy użyciu leku daje dobre wyniki nie tylko we wczesnych stadiach choroby, ale także w zaniedbanych przypadkach: kiedy kiła, a także wtórne i ukryte kiła.

Ponieważ T1 / 2 ceftriaksonu trwa około 8 godzin, lek może być równie skuteczny zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i ambulatoryjnym. Lek należy podawać tylko raz dziennie.

Do leczenia zapobiegawczego środek podaje się przez 5 dni, z pierwotnym kiła - Kurs 10-dniowy, wczesny ukryty i wtórny kiła są leczone przez 3 tygodnie.

Kiedy formularze nie są kiła pacjent przez 20 dni wstrzykiwany raz na 1-2 g ceftriaksonu, w późnych stadiach choroby, lek podaje się w dawce 1 g / dzień. przez 3 tygodnie, po czym utrzymuje się 14-dniową przerwę i traktuje w tej samej dawce przez 10 dni.

Kiedy jest ostry uogólnione zapalenie opon mózgowych i syfilityczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych zwiększenie dawki do 5 g / dobę.

Nagrody Ceftriakson: od tego, co lek jest przepisywany na dusznicę bolesną u dorosłych i dzieci?

Pomimo tego antybiotyk Skuteczny dla różnych zmian nosogardła (w tym kiedy dławica piersiowa i z zapalenie zatok), jest zwykle rzadko stosowany jako lek z wyboru, szczególnie w pediatrii.

Kiedy dławica piersiowa lek może wchodzić przez zakraplacz w żyle lub w postaci zwykłych zastrzyków w mięśniu. Jednak w zdecydowanej większości przypadków pacjentowi przepisuje się zastrzyki domięśniowe. Roztwór przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem. Gotowa mieszanina w temperaturze pokojowej pozostaje stabilna przez 6 godzin po przygotowaniu.

Dzieci w dławica piersiowa Ceftriakson podaje się w wyjątkowych przypadkach, gdy ostra dławica piersiowa jest powikłany ostrym ropieniem i stanem zapalnym.

Odpowiednia dawka jest określana przez lekarza prowadzącego.

W czasie ciąży lek jest przepisywany w przypadkach, w których nie jest skuteczny antybiotyki z grupy penicylin. Chociaż lek przenika przez barierę łożyskową, nie ma znaczącego wpływu na zdrowie i rozwój płodu.

Leczenie zapalenia zatok przy pomocy ceftriaksonu

Kiedy zapalenie zatok leki przeciwbakteryjne są lekami pierwszego rzutu. Całkowicie penetrując krew, ceftriakson pozostaje w centrum stanu zapalnego w odpowiednich stężeniach.

Z reguły lek jest przepisywany w skojarzeniu z mukolityki, zwężający naczynia krwionośne i tak dalej.

Jak zabrudzić lek zapalenie zatok? Zazwyczaj pacjentowi przepisuje się ceftriakson w celu wstrzyknięcia mięśnia dwa razy na dobę 0,5-1 g. Przed wstrzyknięciem proszek miesza się z Lidokaina (najlepiej stosuje się 1% roztwór) lub wodę d / u.

Leczenie trwa co najmniej 1 tydzień.

Przeciwwskazania

Ceftriakson nie jest przepisywany ze znaną nadwrażliwością na antybiotyki cefalosporynowe lub pomocnicze składniki preparatu.

 • okres noworodkowy, jeśli dziecko ma hiperbilirubinemia;
 • wcześniactwo;
 • niewydolność nerek / wątroby;
 • zapalenie jelit, NJC lub zapalenie okrężnicy, związane z aplikacją środki przeciwbakteryjne;
 • ciąża;
 • laktacja.

Skutki uboczne ceftriaksonu

Skutki uboczne leku pojawiają się jako:

 • reakcje nadwrażliwości - eozynofilia, gorączka, swędzenie, pokrzywka, obrzęk, wysypki na skórze, wielopostaciowe (w niektórych przypadkach złośliwe) wysiękowy rumień,choroba surowicy, wstrząs anafilaktyczny, dreszcze;
 • bóle głowy i zawroty głowy;
 • oliguria;
 • zaburzenia czynności układu pokarmowego (nudności, wymioty, wzdęcia, naruszenie smaku, zapalenie jamy ustnej, biegunka, zapalenie języka, tworzenie się szlamu w woreczku żółciowym i pseudocholithiasis, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, dysbioza, candidymy i inne superinfekcje);
 • naruszenia hemopoeza (anemia, w tym hemolityczny;limfo-, leuko-, neutrono-, małopłytkowość, granulocytopenia; zakrzepyileukocytoza,krwiomocz, bazofilia, krwawienie z nosa).

Jeśli lek podaje się dożylnie, może wystąpić zapalenie ściany żylnej, a także tkliwość wzdłuż żył. Wprowadzeniu leku do mięśnia towarzyszy bolesność w miejscu wstrzyknięcia.

Ceftriakson (wstrzyknięcia i infuzja dożylna) może również wpływać na wyniki laboratoryjne. Pacjent zmniejsza (lub zwiększa) czas protrombinowy, zwiększa aktywność fosfatazy alkalicznej i transaminaz wątrobowych, a także stężenie mocznika, rozwija się nadmierna aktywność aminowa, hiperbilirubinemia, glukozurię.

Recenzje skutków ubocznych ceftriakson, prowadzą do wniosku, że wraz z wprowadzeniem / m leku jest prawie 100% pacjentów skarży się na ciężką zastrzyku ból, niektórzy twierdzą, że ból mięśni, zawroty głowy, dreszcze, zmęczenie, świąd i wysypka.

Najprostszy sposób na tolerowanie wstrzyknięć, jeśli rozcieńczasz proszek za pomocą środka znieczulającego. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie badania zarówno na samym leku, jak i na znieczuleniu.

Instrukcje dotyczące stosowania ceftriaksonu. Niż ceftriakson do wstrzykiwań?

W instrukcjach producenta i instrukcji Vidala wskazano, że lek można wstrzykiwać do żyły lub do mięśnia.

Dawkowanie u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat - 1-2 g / dobę. Antybiotyk podaje się raz lub co 12 godzin w połowie dawki.

W szczególnie poważnych przypadkach, a także jeśli infekcja jest wywoływana przez łagodnie wrażliwy środek na ceftriakson, dawkę zwiększa się do 4 g / dzień.

Kiedy rzeżączka Zaleca się pojedyncze wstrzyknięcie 250 mg leku do mięśnia.

W celach profilaktycznych, przed zakażoną lub prawdopodobnie zakażoną operacją, w zależności od stopnia zagrożenia powikłaniami infekcyjnymi, pacjent powinien przyjmować 1-2 g ceftriaksonu raz na 0,5-1,5 godziny przed operacją.

W przypadku dzieci w pierwszych 2 tygodniach życia lek podaje się 1 r./dzień. Dawka jest obliczana według wzoru 20-50 mg / kg / dzień. Najwyższa dawka wynosi 50 mg / kg (co jest związane z niedorozwojem układu enzymatycznego).

Optymalna dawka dla dzieci poniżej 12 lat (w tym niemowląt) jest również dobierana w zależności od wagi. Dzienna dawka waha się od 20 do 75 mg / kg. Dzieci o masie ciała powyżej 50 kg, ceftriakson podaje się w tej samej dawce co dorośli.

Przekroczenie dawki 50 mg / kg należy podawać we wlewie dożylnym trwającym co najmniej 30 minut.

Kiedy bakteryjne zapalenie opon mózgowych leczenie rozpoczyna się od pojedynczego wstrzyknięcia 100 mg / kg / dobę. Najwyższa dawka wynosi 4 g. Po wyizolowaniu patogenu i określeniu jego wrażliwości na lek dawka zostaje zmniejszona.

Opinie na temat leku (w szczególności, jego stosowanie u dzieci) pozwalają stwierdzić, że środek jest bardzo skuteczny i jest dostępny, ale jego znaczącą wadą jest silny ból w ukola.Chto Jeśli chodzi o skutki uboczne, są, w ocenie samych pacjentów, już nie, niż przy użyciu jakiegokolwiek innego antybiotyku.

Ile dni trzeba wbić narkotyk?

Czas trwania leczenia zależy od tego, która patogenna mikroflora jest spowodowana chorobą, a także od charakterystyki obrazu klinicznego. Jeśli czynnikiem sprawczym jest Gram (-) diplococcus genus Neisseria, Najlepsze wyniki można uzyskać w ciągu 4 dni, jeśli bakterie jelitowe są wrażliwe na lek, przez 10-14 dni.

Wstrzyknięcia ceftriaksonu: instrukcje użytkowania. Niż do rozcieńczenia preparatu?

Aby rozcieńczyć antybiotyk, roztwór Lidokaina (1 lub 2%) lub woda do wstrzykiwań (d / s).

Podczas stosowania wody należy pamiętać, że wstrzyknięcia IM leku są bardzo bolesne, więc jeśli rozpuszczalnikiem jest woda, dyskomfort będzie zarówno podczas wstrzykiwania, jak i po pewnym czasie.

Woda do rozcieńczania proszku jest zwykle pobierana w przypadkach, w których użycie Lidokaina jest to niemożliwe z powodu obecności pacjenta alergie na niego.

Optymalna opcja to 1% rozwiązanie Lidokaina. Woda d / i jest lepiej używać jako pomoc, z rozcieńczeniem leku Lidokaina 2%.

Czy mogę rozcieńczać Novocaine Ceftriakson?

Novocaine gdy jest używany do rozcieńczania leku zmniejsza aktywność antybiotyk, jednocześnie z tym zwiększającym prawdopodobieństwo rozwoju u pacjenta wstrząs anafilaktyczny.

Jeśli zaczniemy od opinii samych pacjentów, zauważą to Lidokaina lepiej niż Novocaine, łagodzi ból podczas podawania ceftriaksonu.

Ponadto zastosowanie świeżo przygotowanego roztworu ceftriaksonu za pomocą Novocain, pomaga zwiększyć ból podczas wstrzyknięcia (roztwór pozostaje stabilny przez 6 godzin po przygotowaniu).

Jak hodować Novocaine Ceftriakson?

Jeśli rozpuszczalnik jest nadal używany Novocaine, bierze się go w 1 ml leku w objętości 5 ml. Jeśli weźmiesz mniejszą kwotę Novokaina, Proszek może nie całkowicie się rozpuścić, a igła strzykawki zostanie zatkana grudkami leku.

Hodowla z lidokainą 1%

W celu wstrzyknięcia do mięśnia 0,5 g leku rozpuszcza się w 2 ml 1% roztworu Lidokaina (zawartość jednej ampułki); Rozpuszcza się 3,6 g rozpuszczalnika na 1 g preparatu.

Dawkę 0,25 g rozcieńcza się w taki sam sposób jak 0,5 g, to znaczy 1% zawartości ampułki 1% Lidokaina. Następnie gotowy roztwór zbiera się w różnych strzykawkach o połowę objętości w każdym z nich.

Lek jest wstrzykiwany głęboko do mięśnia pośladkowego (nie więcej niż 1 g na każdy pośladek).

Rozwiedziony Lidokaina lek nie jest przeznaczony do podawania dożylnego. Może być wstrzyknięty wyłącznie do mięśnia.

Jak rozcieńczyć zastrzyki Ceftriaxone Lidocaine 2%?

Aby rozcieńczyć 1 g leku, weź 1,8 ml wody d / i 2% Lidokaina. Aby rozcieńczyć 0,5 g preparatu, 1,8 ml Lidokaina z 1,8 ml wody d / u, ale do rozpuszczenia stosuje się tylko połowę uzyskanego roztworu (1,8 ml). Aby rozcieńczyć 0,25 g preparatu, pobrano 0,9 ml podobnie przygotowanego rozpuszczalnika.

Ceftriakson: jak rozmnażać dzieci w celu wstrzyknięcia domięśniowego?

Uzyskana technika wykonywania iniekcji domięśniowych praktycznie nie jest stosowana w praktyce pediatrycznej, ponieważ ceftriakson novocain może spowodować silne dziecko wstrząs anafilaktyczny, ale w połączeniu z lidokaina - mogą przyczynić się do powstania drgawki i zakłócenie serca.

Z tego powodu optymalnym rozpuszczalnikiem w przypadku stosowania leku u dzieci jest zwykła woda d / u. Niemożliwość zastosowania znieczulenia w dzieciństwie wymaga jeszcze wolniejszego i dokładniejszego podawania leku, aby zmniejszyć ból podczas wstrzyknięcia.

Rozcieńczanie do podawania dożylnego

W przypadku podawania dożylnego 1 g leku rozpuszcza się w 10 ml wody destylowanej (sterylnej). Lek wstrzykuje się powoli przez 2-4 minuty.

Hodowla do infuzji dożylnej

Podczas przeprowadzania terapii infuzyjnej lek podaje się przez co najmniej pół godziny. Aby przygotować roztwór, 2 g proszku rozcieńcza się w 40 ml roztworu bez Ca: dekstroza (5 lub 10%), NaCl (0,9%), fruktoza (5%).

Zaawansowane

Ceftriakson jest przeznaczony wyłącznie do podawania pozajelitowego: producenci nie uwalniają tabletek i zawiesin, ponieważ antybiotyk kontakt z tkankami organizmu, wykazuje dużą aktywność i silnie je drażni.

Dawki dla zwierząt

Dawkę dla kotów i psów wybiera się biorąc pod uwagę masę ciała zwierzęcia. Z reguły jest to 30-50 mg / kg.

Jeśli używana jest butelka 0,5 g, należy wstrzyknąć 1 ml 2% Lidokaina i 1 ml wody d / i (lub 2 ml Lidokaina 1%). Po energicznym wstrząśnięciu, aż grudki zostaną całkowicie rozpuszczone, wstrzyknie się je do strzykawki i wstrzyknie do chorego zwierzęcia w mięsień lub pod skórę.

Dawkowanie kota (0,5 g ceftriakson zwykle stosowane do małych zwierząt - koty, koty, itd.), Jeżeli waga 1 kg podaje Lekarz przepisał ceftriakson 40 mg, 0,16 ml / kg.

W przypadku psów (i innych dużych zwierząt) pobrać 1 g butelek Rozpuszczalnik pobrać w objętości 4 ml (2 ml Lidokaina 2% + 2 ml wody q / u). Pies ważący 10 kg, jeśli dawka wynosi 40 mg / kg, należy wprowadzić 1,6 ml gotowego roztworu.

Jeśli ceftriakson ma być podany iv, przez cewnik do rozcieńczania jest używana sterylna woda destylowana.

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania leku to drgawki i pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. Dializa otrzewnowa i hemodializa Nieskuteczne w zmniejszaniu stężenia ceftriaksonu. Lek nie zawiera antidotum.

Interakcja

W jednej objętości jest on niezgodny farmaceutycznie z innymi środki przeciwdrobnoustrojowe.

Tłumienie mikroflory jelit, zapobiega tworzeniu się ciała witamina K. Z tego powodu stosowanie leku w połączeniu ze środkami zmniejszającymi agregację płytek krwi (sulfinpyrazon, NLPZ) może wywoływać krwawienie.

Ta sama funkcja ceftriaksonu pomaga wzmocnić działanie antykoagulantów, gdy są stosowane razem.

W połączeniu z diuretyki pętlowe zwiększone ryzyko rozwoju nefrotoksyczność.

Warunki sprzedaży

Aby kupić przepis, wymagana jest łacina.

Przepis po łacinie (przykład):
Rp.: Ceftriaxoni 0,5
D.t.d.N.10
S. W załączonym rozpuszczalniku. In / m, 1 p. / Dzień.

Warunki przechowywania

Chronić przed światłem. Optymalna temperatura przechowywania wynosi do 25 ° C.

Po zastosowaniu bez kontroli lekowej lek może powodować komplikacje, dlatego butelki z proszkiem należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Data wygaśnięcia

Instrukcje specjalne

Lek jest stosowany w szpitalu. Pacjenci, którzy są na hemodializa, jak również z jednoczesnym ciężkim wątrobowy i niewydolność nerek, należy monitorować stężenie ceftriaksonu w osoczu.

Przy długotrwałym leczeniu wymaga regularnego monitorowania obrazu krwi obwodowej i wskaźników, które charakteryzują funkcję nerek i wątroby.

Czasem (rzadko) z USG pęcherzyka żółciowego może wystąpić ciemnienie, które wskazuje na obecność osadu. Ciemnienie znika po zaprzestaniu leczenia.

Słabi pacjenci i pacjenci w podeszłym wieku w wielu przypadkach wskazane jest wyznaczenie oprócz ceftriaksonu witamina K.

Kiedy zaburzona jest równowaga wody i elektrolitów, a także kiedy nadciśnienie tętnicze powinien monitorować poziom sodu w osoczu krwi. Jeśli leczenie zostanie przedłużone, pacjentowi zostanie przedstawione ogólne badanie krwi.

Podobnie jak inne cefalosporyny, lek ma zdolność do wypierania związanego z nim bilirubina albuminy surowicy, w związku z czym jest stosowany z ostrożnością u noworodków z hiperbilirubinemia (a w szczególności u wcześniaków).

Lek nie ma wpływu na szybkość przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Analogi ceftriaksonu: co może zastąpić lek?

Analogi ceftriaksonu w zastrzykach: Ceftriakson-LEXM (Kabi, Jodas, ILC, Promed, Vial, Elf), Ceftriaball, Cepheon, Cefaxon, TOROZEF, Chizon, Cefogram, Medaxon, Loraxon, Iphietsef.

Analogi w tabletach: Panzef, Supraks Solutab, Ceforal Solutab, Cefpotec, Spectrate.

Ceftriakson lub Cefazolina - co jest lepsze?

Oba leki należą do grupy "Cefalosporyny", Ale Ceftriakson jest antybiotyk III pokolenie, i Cefazolin Jest przygotowaniem pierwszej generacji.

Ważna funkcja antybiotyki cefalosporynowe Generowanie jest to, że nie są skuteczne przeciwko Listeria i enterokoki, mają wąskie spektrum działania i niski poziom aktywności przeciwko bakteriom Gram (-).

Cefazolin są stosowane głównie w chirurgii w profilaktyce okołooperacyjnej, a także w leczeniu zakażeń tkanek miękkich i skóry.

Jego cel leczenia zakażeń układu moczowo-płciowego i dróg oddechowych nie może być uznany za uzasadniony, co wiąże się z wąskim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego i wysoką odpornością na niego wśród potencjalnych patogenów.

Co jest lepsze: Ceftriakson lub Cefotaksym?

Cefotaksym i Ceftriakson są podstawowe środki przeciwdrobnoustrojowe z grupy cefalosporyn III pokolenie. Preparaty są prawie identyczne pod względem właściwości bakteriobójczych.

Kompatybilność z alkoholem

Nie spożywaj alkoholu podczas leczenia lekiem. Połączenie "Ceftriakson + etanol"Może powodować objawy podobne do objawów ciężkiego zatrucia, aw niektórych przypadkach prowadzić do śmierci pacjenta.

Ceftriakson w okresie ciąży i karmienia piersią

Lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. Jeśli konieczne jest wyznaczenie kobiety karmiącej, dziecko powinno zostać przeniesione do mieszanki.

Recenzje ceftriaxone podczas ciąży potwierdzają, że lek jest naprawdę bardzo silny i bardzo skuteczny środek przeciwbakteryjny, który jest w stanie nie tylko wyleczyć chorobę, ale także zapobiegać rozwojowi jej powikłań.

Biorąc pod uwagę, że lek (podobnie jak inne antybiotyki) ma skutki uboczne, jest przepisywany tylko w przypadkach, gdy potencjalnie możliwe powikłania choroby mogą wyrządzić więcej szkody niż użycie leku (w szczególności, infekcje układu moczowo-płciowego, które są bardzo podatne na ciężarne kobiety).

Recenzje Ceftriaxone

Ceftriakson - opinie lekarzy potwierdzają ten fakt - to jest silny antybiotyk, który pomaga wyleczyć chorobę w krótkim czasie i przy minimalnych efektach ubocznych. Zezwala się na stosowanie u dzieci oraz w czasie ciąży (z wyjątkiem 1 trymestru).

Według samych pacjentów główną wadą leku jest to, że zastrzyki są bardzo bolesne.

W odpowiedziach na zastrzyki ceftriaksonu u dzieci w celu ułatwienia zabiegu matki (zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego), zaleca się stosowanie kremu Emla, który jest lokalny znieczulający. Stosuje się go przez około pół godziny do planowanego miejsca wstrzyknięcia.

Ile kosztuje antybiotyk w rosyjskich aptekach?

Cena iniekcji ceftriaksonu jest różna w zależności od firmy, w której jest produkowany, a także liczby ampułek w każdym opakowaniu i stężenia substancji czynnej w fiolce.

cena ceftriakson na Ukrainie - o 6,6 UAH za fiolki 0,5 g W tym przypadku znaczna różnica między cenami w aptekach stolicy i apteki innych miastach (Charków, Dniepropietrowsk, Lwów) nr.

Cena ceftriaksonu w rosyjskich aptekach wynosi 17 rubli za butelkę.

Nie możesz kupić tabletek ceftriaksonu. Lek jest przeznaczony wyłącznie do podawania pozajelitowego.