Ropień płuca

Ropień płuca - jest to niespecyficzne zapalenie tkanki płucnej, w wyniku czego następuje topienie z tworzeniem ropnych martwych jam. Patogeny wnikają do jamy płucnej drogą bronchogenną. Staphylococcus aureus, Gram-ujemne bakterie tlenowe i beztlenowe beztlenowe drobnoustroje są najczęstszą przyczyną ropienia płuc. W obecności procesów zapalnych w jamie ustnej i nosogardzieli (zapalenie przyzębia, zapalenie migdałków, zapalenie dziąseł itp.) Zwiększa się prawdopodobieństwo infekcji tkanki płucnej. W rzadkich przypadkach przenikanie patogenu do tkanki płucnej następuje przez hematogenezę.

Ropień płuca

Grupa "zakaźnego zniszczenia płuc" lub "niszczycielskiego zapalenia płuc" obejmuje zgorzel i ropień płuc.

Ropień płuca - jest to niespecyficzne zapalenie tkanki płucnej, w wyniku czego następuje topienie z tworzeniem ropnych martwych jam. Patogeny wnikają do jamy płucnej drogą bronchogenną. Staphylococcus aureus, Gram-ujemne bakterie tlenowe i beztlenowe beztlenowe drobnoustroje są najczęstszą przyczyną ropienia płuc. W obecności procesów zapalnych w jamie ustnej i nosogardzieli (zapalenie przyzębia, zapalenie migdałków, zapalenie dziąseł itp.) Zwiększa się prawdopodobieństwo infekcji tkanki płucnej.

Aspiracja przez wymioty, na przykład, w stanie nieświadomości lub w stanie odurzenia, aspiracja przez ciała obce może również powodować ropień płuc.

Warianty zakażenia szlakiem krwiotwórczym, gdy zakażenie dostają się do naczyń włosowatych płuc z bakteriemią (posocznicą) są rzadkie. Wtórna infekcja bronchogenna jest możliwa w przypadku zawału płuca, który występuje z powodu zatoru jednej z gałęzi tętnicy płucnej. Podczas operacji wojskowych i aktów terrorystycznych ropień płuc może być spowodowany bezpośrednim obrażeniem lub uszkodzeniem klatki piersiowej.

Początkowy etap charakteryzuje się ograniczoną infiltracją zapalną tkanki płucnej. Następnie następuje ropiejące topnienie nacieku od środka do obrzeża, w wyniku czego powstaje ubytek. Stopniowo infiltrację wokół wnęki znika, a sama wnęka jest wyłożona ziarninę w przypadku korzystnego przepływu występuje obliteracji ropień płuca wnęki, aby utworzyć część zwłóknienia. Jeżeli w wyniku zakażenia wnękę utworzoną ściany włóknistych, to może być samopodtrzymującego proces ropne czas nieokreślony długi okres czasu (przewlekłe ropień płuca).

Klasyfikacja ropni płuc

Według etiologii ropni płuc są klasyfikowane w zależności od patogenu, klasyfikacja patogenne opiera się na tym, jak zakażenie wystąpiło (oskrzeli, krwiopochodnej, pourazowe i inne sposoby), według lokalizacji w ropnie płuc tkanki ośrodkowego i obwodowego, a ponadto mogą być pojedyncze i wielokrotne, umieszczony w jednym łatwym lub dwukierunkowym.

Czynniki predysponujące

Do grupy ryzyka zalicza się osoby z chorobami, w których zwiększa się ryzyko ropnego zapalenia, na przykład u pacjentów z cukrzycą. W przypadku choroby oskrzelowej istnieje prawdopodobieństwo aspiracji zakażonej plwociny. W przypadku przewlekłego alkoholizmu, przy wymiotach możliwe jest aspiracje, których agresywne chemicznie środowisko może również wywołać ropień płuc.

Objawy ropnia płucnego

Choroba występuje w dwóch okresach: okresie tworzenia ropnia i okresie otwarcia ropnej jamy.

Podczas powstawania ropnego jamy ustnej obserwuje się bóle w okolicy klatki piersiowej, nasilające się z oddychaniem i kaszlem, gorączką, czasami gorączkowym typem, suchym kaszlem, dusznością i gorączką. Ale w niektórych przypadkach objawy kliniczne mogą być łagodne, na przykład z alkoholizmem, ból prawie nie obserwuje się, a temperatura rzadko staje się podatna na podgorączkowanie. Wraz z rozwojem choroby nasilają się objawy zatrucia: ból głowy, utrata apetytu, nudności, ogólne osłabienie. Podczas kontroli wzrokowej część klatki piersiowej z zajętym płucem jest opóźniona podczas oddychania lub, jeśli ropień płucny jest obustronny, ruch klatki piersiowej jest asymetryczny. Pierwszy okres ropnia płuc trwa średnio 7-10 dni, ale może to być przedłużony okres do 2-3 tygodni, lub odwrotnie, rozwój ropnej jamy jest szybki, a następnie w ciągu 2-3 dni rozpoczyna się drugi okres choroby.

Podczas drugiego okresu ropnia płuca, jamę rozcina się, a ropne treści spływają przez oskrzela. Nagle, na tle gorączki, kaszel staje się mokry, a odkrztuszanie flegmy to "pełne usta". W ciągu jednego dnia, do 1 litra i więcej ropnej plwociny, której ilość zależy od objętości jamy.

Objawy gorączki i zatrucia po odstawieniu plwociny zaczynają się zmniejszać, poprawia się samopoczucie pacjenta, badania krwi potwierdzają również wyginięcie procesu zakaźnego. Ale wyraźne oddzielenie okresów nie zawsze jest obserwowane, jeżeli oskrzela oskrzelowa ma małą średnicę, wtedy wydzielina z plwociny może być umiarkowana. Jeśli przyczyną ropnia płuc jest mikroflora gnilna, to z powodu cuchnącego zapachu flegmy, pobyt pacjenta na oddziale ogólnym jest niemożliwy.

Po długotrwałym stałego w zbiorniku występuje plwociny wiązkę: niższe grubą i gęstą warstwę na szaro kroshkovidnym ze szczątków tkanek, warstwa pośrednia składa się z ciekłego ropnej plwociny i śliny zawiera dużą liczbę, a w górnej warstwie jest spieniony płyn surowiczy.

Powikłania ropnia płuc

Jeżeli proces obejmuje jamy opłucnej i opłucnej, ropień ropne zapalenie opłucnej skomplikowane i pneumoempyema, krwotok płucny występuje w ropnych stopienia ścian naczynia. Możliwe jest również rozprzestrzenianie się infekcji, pokonanie zdrowego płuca i tworzenie wielu ropni. Oraz z rozprzestrzenianiem się infekcji poprzez krwiopochodnej - powstawania ropni w innych narządach i tkankach, czyli uogólnienie bakteriemicheskogo zakażenie i szok. Śmiertelność z ropniem płuc jest dość wysoka i obecnie wynosi 5-10%.

Rozpoznanie ropnia płuc

Ogólna analiza krwi, kału, moczu. We krwi występuje wyraźna leukocytoza, przesunięcie ze zmianą stabilika wzoru leukocytów, toksyczna ziarnistość neutrofili, podwyższony poziom ESR. W drugiej fazie ropnia płuc stopniowo poprawia się badanie krwi. Jeśli proces jest przewlekły, wówczas poziom ESR wzrasta, ale pozostaje względnie stabilny, ponieważ istnieją oznaki anemii. Biochemiczna zmiana parametrów krwi - zwiększa się ilość kwasów sialowych, fibryny, seromukoidu, haptoglobin oraz α2- i y-globulin; o przewlekłym procesie jest zmniejszenie albuminy we krwi. W ogólnej analizie moczu - cylindruria, mikrohematuria i albuminuria stopień ekspresji zmian zależy od stopnia zaawansowania ropnia płuca.

Przeprowadzić ogólną analizę plwociny pod kątem występowania włókien elastycznych, komórek atypowych, na obecność prątków gruźlicy, hematoidyn i kwasów tłuszczowych. Bakteriopatię plwociny z kolejnym bapsodem przeprowadza się w celu identyfikacji patogenu i określenia jego wrażliwości na leki przeciwbakteryjne.

Radiografia płuc jest najbardziej wiarygodnym badaniem do diagnozy "ropnia płuc", a także do różnicowania ropnia od innych chorób oskrzelowo-płucnych. W złożonych przypadkach diagnostycznych wykonuje się CT lub MRI płuc. EKG, spirografia, pomiar przepływu szczytowego i bronchoskopia są przepisywane w celu potwierdzenia lub wykluczenia powikłań ropnia płuc. Nakłucie opłucnej wykonuje się, jeśli istnieje podejrzenie zapalenia opłucnej.

Leczenie ropnia płuc

Nasilenie przebiegu choroby determinuje taktykę terapii. Być może zarówno leczenie chirurgiczne, jak i zachowawcze. W każdym razie jest to wykonywane w szpitalu, w warunkach specjalistycznego oddziału pulmonologii. Terapia zachowawcza obejmuje dostosowanie do leżenia w łóżku, co daje pacjentowi pozycję drenażową kilka razy dziennie przez 10-30 minut w celu poprawy wypływu plwociny.

Antybiotykoterapię przepisuje się natychmiast, po określeniu wrażliwości drobnoustrojów, możliwa jest korekta antybiotykoterapii. Aby reaktywować układ odpornościowy, zaleca się autohemotransfuzję i transfuzję składników krwi. Antysafilokok i gamma globulin przepisywane są zgodnie ze wskazaniami.

Jeśli nie ma wystarczającej naturalnej drenażu, przeprowadza się bronchoskopię z aktywnym zasysaniem wnęk i płukaniem roztworami antyseptycznymi (płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe). Możliwe jest również podawanie antybiotyków bezpośrednio do jamy ropnia płuc. Jeśli ropień znajduje się obwodowo i ma duży rozmiar, stosuje się przebycie przezklatkowe. Kiedy leczenie zachowawcze ropnia płuca jest nieskuteczne, a w przypadku powikłań, pokazana jest resekcja płuca, czyli usunięcie jego części.

Rokowanie i zapobieganie ropieniu płuc

Korzystny przebieg ropienia płuc ma stopniowe ustępowanie infiltracji wokół ropnej jamy; Wnęka traci swoje prawidłowe zaokrąglone kontury i przestaje być określana. Jeśli proces nie zajmie długiego lub skomplikowanego charakteru, wówczas powrót do zdrowia nastąpi po 6-8 tygodniach. Około 20% przypadków ropień jest przewlekły.

Nie ma swoistego zapobiegania ropieniu płuc. Niespecyficzne zapobieganie to szybkie leczenie zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli, sanacja ognisk przewlekłego zakażenia i zapobieganie aspiracji dróg oddechowych. Ważnym aspektem zmniejszania zapadalności jest walka z alkoholizmem.

Ropień płuca - objawy, diagnoza i leczenie

Ropień płuca definiowany jest jako martwica tkanki płucnej z utworzeniem wnęk zawierających martwicze tkanki i pozostałości płynowe - produkty zakażenia drobnoustrojami. Tworzenie się licznych małych (mniej niż 2 cm) ropni jest czasem nazywane martwiczym zapaleniem płuc lub zgorzelą płuc.

Obie te patologie mają bardzo podobną manifestację i patogenetyczny wzór. Brak szybkiego diagnozowania i leczenia ropnia płuc wiąże się z niekorzystnym wynikiem klinicznym, najczęściej z powodu śmierci pacjenta.

Przyczyny

Co to jest? Główną przyczyną ropienia w płucach jest sytuacja, w której tkanka płuc całkowicie traci tlen. Pacjenci z ogniskowym zapaleniem płuc są zagrożeni. Ropne procesy martwicze w tkankach płucnych mogą wystąpić z powodu wniknięcia ciał obcych, wymiocin, w jamę górnych dróg oddechowych. Ciała obce, dostające się do płuc, całkowicie pokrywają oskrzela, zapobiegając wlotowi powietrza w odpowiedniej ilości. To w tej przestrzeni ropnie szybko się rozwijają.

Ropień płuca może stać się konsekwencją przeniesionej choroby oskrzelowej, obniżonej odporności. Przyczyny te są dość znaczące dla rozwoju choroby i występowania kolejnych nawrotów. Ropny proces zapalny może wystąpić, gdy pewne drobnoustroje z już istniejących ognisk zapalenia przedostają się do układu krążenia.

Ropień płuca może być spowodowany bolesną mikroflorą u osób cierpiących na choroby dziąseł. Bakterie chorobowe z jamy ustnej dostają się do dróg oddechowych, co wywołuje szybki rozwój infekcji i zapalenia tkanki płucnej. W przyszłości, bez właściwego badania lekarza i przyjmowania leków, martwica postępuje i prowadzi do powstania ropnia.

Objawy ropnia płucnego

Ropień płuca w ostrej postaci według statystyk jest częściej dotknięty silną płcią w wieku 20-50 lat. Prawidłowe płuca, ze względu na duże parametry, częściej zapalają. W tym przypadku ropnie występują w różnych częściach narządu, chociaż górna część płuc jest bardziej podatna na tę chorobę.

Objawy choroby są wykrywane w 1 okresie:

 1. Ból od strony dotkniętego płuca, nasilający się w czasie głębokiego wdechu i kaszlu.
 2. Suchy kaszel.
 3. Zwiększyć częstość oddechów do 30 ruchów oddechowych na minutę lub więcej.
 4. Wzrost temperatury do 39 ° C i powyżej.
 5. Ból głowy.
 6. Ostry spadek apetytu.
 7. Nudności.
 8. Ogólne osłabienie.

Objawy pojawiające się w 2 okresie:

 1. Mokry kaszel.
 2. Produkcja plwociny z "pełnymi ustami" podczas kaszlu.
 3. Obrzydliwy zapach wyładowania (jeśli glebowa mikrofala gnilna była czynnikiem zakaźnym).
 4. Od 1000 ml i więcej ropnego wyładowania dziennie (im bardziej proces wnęki, tym większa objętość oddzielonego).
 5. Zmniejszenie temperatury ciała i ogólne zatrucie.

W zależności od przebiegu choroby i możliwości nawrotu, często dzieli się ropień na przewlekły i ostry.

Przebieg choroby

W przypadku, gdy ropa wdarła się do oskrzeli, ale proces zakaźny został zatrzymany, osoba przechodzi do fazy zdrowienia. Jeśli pacjent nie szuka pomocy lekarskiej, jego stan znacznie się pogarsza i pojawiają się powikłania ropnia. Są one wyrażone jako:

 • szok;
 • sepsa;
 • opłucnowe zapalenie opłucnej;
 • zapalny nekrotyczny skupienie;
 • pyopneuromotorax;
 • krwotok płucny.

Co do zasady krwotok płucny jest najczęstszym powikłaniem ropnia płuc.

Przewlekły ropień płuca

Występuje w przypadku, gdy ostry proces nie kończy się za 2 miesiące. Jest to ułatwione przez cechy samego ropnia - duże rozmiary (ponad 6 cm średnicy), niedostateczny drenaż plwociny, lokalizacja ogniska w dolnej części płuca; osłabienie organizmu - naruszenie w pracy odporności, chorób przewlekłych i tak dalej; błędy w leczeniu ostrego ropnia - niewłaściwie dobrany antybiotyk lub zbyt małe dawki, późne lub niewystarczające leczenie.

Gdy pacjent cierpi na przewlekłe ropnia duszność, kaszel z plwociny cuchnącej i pogorszenie stanu przeplatania normalizacja, zmęczenie, osłabienie, zmęczenie, pocenie się. Stopniowo, ze względu na brak tlenu i stałej zatrucia opracowanego oskrzeli, zwłóknienie płuc, rozedmę płuc, niewydolność układu oddechowego i innych komplikacji. Zmiana wyglądu pacjenta - klatka piersiowa powiększa się, skóra jest blada, cyjanotyczna, kończyny paliczków zagęszczają się, wyglądają jak "podudzia".

Diagnostyka

Rozpoznanie ustala się na podstawie wyników badania pacjenta. Istnieje kilka metod przeprowadzania badania pacjenta. Jednym z nich jest palpacja dotkniętego obszaru. W tym samym czasie wykryto bolesność.

 • Za pomocą promieniowania rentgenowskiego i tomografii komputerowej widać tworzenie nacieku zapalnego, który charakteryzuje się jednorodnym ściemnianiem. Jeśli ropień włamie się do obszaru drzewa oskrzelowego, wówczas ropna plwocina znajduje się w dużych ilościach, które mają nieprzyjemny zapach, czasami występuje domieszka krwi.
 • Najczęściej, gdy ropień pęka, stan pacjenta ulega złagodzeniu, temperatura zaczyna spadać. W tym samym czasie na zdjęciu rentgenowskim widać, że w płucach powstaje oświecenie. Ogromne znaczenie ma stan pacjenta, rozwój choroby, a także dane uzyskane w wyniku badań laboratoryjnych, funkcjonalnych, immunologicznych i radiologicznych.
 • Przewlekły ropień płuc bardzo często ma podobne objawy ze zgorzelą płuc, więc trudno jest je rozróżnić. Dlatego najczęściej diagnoza jest wykonywana po badaniu rentgenowskim. Ogromne znaczenie ma zachowanie CT, które pozwala określić stopień uszkodzenia tkanki płucnej. Ponadto, jeśli podejrzewasz, że jest onkogenny, musisz poddać się biopsji przebicia.

Ropień prawego płuca często przypomina gruźlicę. W tym przypadku, w celu wyjaśnienia, konieczne jest podanie flegmy na hodowlę pałeczki, jak również badanie immunologiczne. Istnieją podobne objawy z rozedmą płuc i odma opłucnowa, ropne torbiele płucne.

Jak leczyć ropień płuc?

Jeśli nie ropień płuca rozpoczęcie leczenia zależy od jej przyczyny, charakteru przepływu (ostre, przewlekłe), mikroorganizm patogenem i jego wrażliwość na antybiotyki, współistniejące choroby płuc.

 • Standardowe leczenie zaczyna się od mianowania penicyliny na 500 000-1000000 ED lepiej dożylnie 6-8 razy dziennie (do 8000000-10000000 jednostek dziennie). W przypadku braku efektu po określeniu wrażliwości flory bakteryjnej, najskuteczniejszy lek jest przepisywany na antybiotyki. Efekt terapeutyczny może dawać morfoklicynę, erytromycynę, metycylinę, lewomycynę, sigmamycynę, oleadomycynę i inne antybiotyki.
 • Bardzo skuteczny jest bronchoskopia z odsysaniem ropnej treści ropnia i późniejszym wprowadzeniem do wnęki antybiotyku, dobranej według antybiotyku. W tym przypadku penicylinę podaje się 300 000-800 000 sztuk co 2-3 dni (łącznie 15), streptomycynę w ilości 500 000 jednostek.
 • Często jest to bardzo skuteczne połączenie antybiotyków z sulfonamidami (sulfadimetoksyną w dawce 1 g na dzień, norsulfazolem lub sulfadimeziną - 1 g 6-8 razy na dobę). Przypisywanie wykrztuśnych. Duże znaczenie ma zapewnienie drenażu, w którym pacjentowi (w zależności od umiejscowienia ropnia) nadano określoną pozycję.
 • Gdy wiele dwustronnych ropnie lub centralnie położone, a także wrzody skomplikowane krwawienie, a także inne zabiegi infuzji antybiotyków stosowanych do tętnicy płucnej. Jako podstawę do przygotowania mieszanin leków powszechnie stosowanych roztworem chlorku sodu (1 L), który rozpuszcza się w dziennej dawce jednego antybiotyku, 5000-10000 IU heparyny, 1000 mg witaminy C, od 25 do 30 mg hydrokortyzonu. Roztwór wstrzykuje się kroplami w sposób ciągły z szybkością 12-15 kropli na minutę.
 • Wymaga leczenie regenerujące: powtarzające transfuzji krwi (100-200 ml co 4-5 dni), witaminy A, C, G i grupy B, dieta wysokokaloryczne (3000-4000 kcal) o wysokiej zawartości białka.

Jeśli w ciągu 1 1/2 - 2 miesięcy leczenie zachowawcze nie przyniesie efektu, pacjent jest kierowany do operacji.

Metody chirurgicznego leczenia

Leczenie chirurgiczne ropnia płuca odbywa się kilkoma metodami:

 1. Przez drenowanie ropnia (torakocenteza, torakotomia i pneumotomia).
 2. Za pomocą resekcji płuca.

Ma na celu szybkie i maksymalne całkowite usunięcie ropy i nekrotycznych obszarów tkanki płucnej.

Zapobieganie

Nie ma swoistego zapobiegania ropieniu płuc. Niespecyficzne zapobieganie to szybkie leczenie zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli, sanacja ognisk przewlekłego zakażenia i zapobieganie aspiracji dróg oddechowych. Ważnym aspektem zmniejszania zapadalności jest walka z alkoholizmem.

Ropień płuca: objawy i leczenie

Ropień płuc to główne objawy:

 • Ból głowy
 • Słabości
 • Podwyższona temperatura
 • Skrócenie oddechu
 • Utrata apetytu
 • Kaszel
 • Pocenie się
 • Ból za mostkiem
 • Kaszel krwią
 • Odurzenie
 • Wyczerpanie
 • Pogorszenie stanu ogólnego
 • Obfite plwociny
 • Wydalanie ropnej plwociny
 • Plwocina z nieprzyjemnym zapachem

Ropień płuca jest niespecyficzną chorobą zapalną układu oddechowego, w wyniku której w płucu tworzy się wnęka o cienkich ścianach, wewnątrz której znajduje się ropny wysięk. Choroba ta częściej zaczyna się rozwijać w przypadku niewystarczającego leczenia zapalenia płuc - w obszarze płuc dochodzi do krachu, a następnie do tkanki martwiczej.

Bardziej rzadko, cienkie ścianki tworzą się po nałożeniu małego zatoru oskrzelowego. W rezultacie, w tym obszarze tlen przestaje płynąć, zapada się, a czynniki zakaźne łatwo przenikają do niego. Na tle tego wszystkiego zaczyna tworzyć ropień. W rzadszych sytuacjach klinicznych ropa z ropą powstaje w wyniku wprowadzenia krwiotwórczego zakażenia do tkanek płucnych zakażenia (z ogniska zapaleń już obecnych w ludzkim ciele).

Etiologia

Ropień płuca jest procesem zakaźnym. Jego rozwój jest promowany przez chorobotwórcze bakterie lub grzyby. Zwykle choroba postępuje z powodu patologicznej aktywności pneumokoków, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, paciorkowców, grzybów. Mikroorganizmy przenikają do płuc przez oskrzela lub przepływ krwi z ognisk zapalnych.

Najczęściej ropień płuc rozwija się:

 • jako powikłanie wcześniej przeniesionego zapalenia płuc;
 • po spożyciu w drogach oddechowych zawartości żołądka;
 • z powodu nakładania się oskrzeli z embolusem;
 • z powodu sepsy. Jest to poważna choroba zakaźna, która charakteryzuje się pojawieniem się ognisk ropnego zapalenia w ważnych organach ludzkiego ciała.
 • palenie;
 • grypa;
 • spożywanie napojów alkoholowych w dużych ilościach;
 • przechłodzenie;
 • zmniejszenie reaktywności organizmu.

Formularze

W medycynie stosuje się kilka klasyfikacji ropnia płucnego, które opierają się na przyczynach patologicznego procesu, jego umiejscowieniu w narządzie, czasie trwania i charakterze przepływu.

 • centralny ropień płuc;
 • peryferyjne. W tym przypadku ognisko zapalne znajduje się bliżej obrzeża płuc.

Z przyczyn, które spowodowały progresję choroby:

 • pierwotny. W tym przypadku główną przyczyną powstawania ogniska patologicznego jest uraz mostka;
 • wtórne.

Od czasu trwania procesu patologicznego:

 • ostry ropień płuca. Czas trwania patologicznego procesu wynosi nie więcej niż 6 tygodni. Z reguły po tym następuje okres naprawy;
 • przewlekły ropień płuca. Czas trwania choroby jest dłuższy niż 6 tygodni. W tej dolegliwości charakterystyczna jest przemiana okresów zaostrzeń i remisji.

Na temat natury choroby:

 • prąd świetlny. Charakterystyczne objawy ropnia płucnego (duszność, kaszel) nie są wyraźne;
 • średnio ciężki. Objawy są umiarkowane;
 • ciężki. Objawy choroby są wyraźne, możliwe jest również rozwój niebezpiecznych komplikacji.

Symptomatologia

Objawy ropnia zależą bezpośrednio od tego, która postać patologii (ostrej lub przewlekłej) rozwinęła się u ludzi. Należy zauważyć, że jeśli na obwodzie narządu powstaje małe patologiczne wgłębienie z ropnym wysiękiem, to nie można zaobserwować charakterystycznych objawów patologii, co znacznie komplikuje diagnozę. Prowadzi to do przewlekłego stanu zapalnego.

Ostra forma

Ta choroba ma dwa etapy kliniczne kursu:

 • okres tworzenia cienkościennej wnęki z ropą;
 • okres autopsji.

W okresie powstawania ropnia obserwuje się następujące objawy:

 • objawy ciężkiego zatrucia;
 • wysoka temperatura;
 • utrata apetytu;
 • duszność;
 • ból głowy;
 • stan pacjenta szybko się pogarsza;
 • kaszel;
 • ból o różnym natężeniu w mostku.

Nasilenie przebiegu patologii zależy od liczby i wielkości uformowanych ropni, od rodzaju patogenu, który spowodował ich powstanie. Określony okres trwa do 10 dni. Warto jednak zauważyć, że jego przebieg może być tak szybki - do 2-3 dni, i powolny - do 2-3 tygodni.

Po tym następuje okres rozbioru ropnia. Przebija się przez skorupę, a ropa zaczyna się wyróżniać przez drogi oddechowe. W tej chwili stan pacjenta ulega znacznemu pogorszeniu. Głównym objawem wskazującym na ten proces jest wilgotny i nagły kaszel, podczas którego uwalniana jest duża ilość ropnej plwociny. Lekarze opisują ten stan jako "odkrztuszanie pełnej plwociny". Jego objętość może osiągnąć jeden litr.

Jak tylko ropień się zepsuje, stan pacjenta stopniowo zacznie się poprawiać. Objawy spadku intoksykacji, normalizacja temperatury, przywrócenie apetytu. Warto jednak zauważyć, że utrzymują się zadyszka, osłabienie i ból w mostku. Czas trwania choroby zależy bezpośrednio od stanu drenażu, a także od prawidłowego leczenia.

Chroniczna forma

Warto mówić o rozwoju tej formy dolegliwości, jeśli ostry proces trwa dłużej niż dwa miesiące. Ponadto postęp patologii jest ułatwiony dzięki dużemu rozmiarowi ropnej formacji, jej umiejscowieniu w dolnej części narządu i słabej wydzielinie z plwociny. Ponadto warto podkreślić następujące przyczyny:

 • zmniejszenie reaktywności organizmu;
 • przewlekłe patologie;
 • niewłaściwe leczenie ostrego ropnia płuc.

Główne objawy tej postaci dolegliwości:

 • duszność;
 • kaszel, podczas którego wytwarzana jest plwocina z cuchnącym zapachem;
 • Okres pogorszenia zastępuje się okresem jego stabilizacji;
 • słabość;
 • wyczerpanie;
 • zwiększone pocenie się.

Diagnostyka

Kiedy pojawią się pierwsze objawy wskazujące na postęp ropienia płuc, należy niezwłocznie skontaktować się z placówką medyczną w celu uzyskania pełnej diagnozy i dokładnej diagnozy. Standardowy program diagnostyczny obejmuje:

 • zbieranie i analiza skarg;
 • ogólne badanie pacjenta;
 • badanie krwi. Ta metoda diagnozy jest konieczna, ponieważ pozwala wykryć oznaki stanu zapalnego w ciele;
 • biochemia krwi;
 • analiza plwociny. Za pomocą tej metody diagnostycznej można zidentyfikować prawdziwy czynnik sprawczy choroby, a także określić jej wrażliwość na antybiotyki;
 • RTG klatki piersiowej - metoda, dzięki której można znaleźć lokalizację lokalizacji formacji z ropą;
 • CT jest najbardziej pouczającą techniką diagnostyczną. Pozwala to określić lokalizację, a także wielkość ropnia;
 • fibrobronchoscopy to metoda diagnozy, która pozwala szczegółowo zbadać drogi oddechowe i określić obecność w nich nienormalnych formacji.

Dopiero po otrzymaniu wyników diagnozy możesz zacząć leczyć ropień płuca.

Leczenie

Zaleca się, aby terapia choroby była przeprowadzana tak wcześnie, jak to możliwe, a szanse na pełne wyleczenie są znacznie zwiększone. Leczenie ropnia płuca odbywa się metodami zachowawczymi i chirurgicznymi.

Leczenie farmakologiczne opiera się na stosowaniu takich leków:

 • antybiotyki;
 • mukolityki;
 • środki antyseptyczne;
 • leki wykrztuśne;
 • immunomodulatory;
 • środki detoksykacyjne;
 • tlenoterapia.

Również podczas konserwatywnych metod leczenia, które pozwalają na usunięcie ropnej plwociny z dróg oddechowych, tak szybko jak to możliwe:

 • drenaż postawy;
 • gimnastyka oddechowa;
 • masaż wibracyjny klatki piersiowej;
 • sanskrologiczna sanacja.

Interwencja chirurgiczna powinna być wskazana, jeśli leczenie nie przyniosło pożądanego efektu. Stosuje się następujące metody:

 • przebicie. Ropień jest przebity specjalną igłą. Ropną zawartość usuwa się, wnękę przemywa się roztworami antyseptycznymi, po czym wprowadza się do niej antybiotyki;
 • torakocenteza i drenaż jamy ropnej;
 • usunięcie pewnej części płuca (płata).

Komplikacje

 • krwotok płucny;
 • ropniaka płuc;
 • niewydolność oddechowa;
 • pyopneuromotorax;
 • septikopyemia;
 • wtórna rozstrzeń oskrzeli.

Jeśli uważasz, że masz Ropień płuc i objawy charakterystyczne dla tej choroby, wtedy lekarze mogą pomóc: pulmonolog, terapeuta.

Sugerujemy również skorzystanie z naszej internetowej usługi diagnostycznej, która na podstawie objawów wybiera prawdopodobne choroby.

Białaczka limfatyczna to złośliwe uszkodzenie, które występuje w tkance limfatycznej. Charakteryzuje się gromadzeniem się limfocytów nowotworowych w węzłach chłonnych, krwi obwodowej i szpiku kostnym. Ostra postać białaczki limfatycznej ostatnio odnosiła się do chorób "dziecięcych" ze względu na podatność głównie na pacjentów w wieku od dwóch do czterech lat. Obecnie białaczka limfatyczna, której objawy charakteryzują się własną specyficznością, obserwuje się częściej u osób dorosłych.

Choroba, która charakteryzuje się ostrym, przewlekłym i nawracającym zapaleniem opłucnej, nazywa się gruźliczym zapaleniem opłucnej. Choroba ta ma szczególną właściwość manifestacji poprzez zakażenie organizmu wirusami gruźlicy. Często zapalenie opłucnej występuje, gdy dana osoba ma skłonność do gruźlicy płuc.

Zapalenie płuc to zakaźne zapalenie płuc, które atakuje pęcherzyki płucne lub inne tkanki płucne. Zapalenie płuc może powstać z różnych patogenów - bakterii, wirusów, grzybów. Dlatego istnieje wiele rodzajów zapalenia płuc, z których każda ma swoje własne objawy i specyficzne cechy perkolacji. W płucach zdrowego człowieka zawsze jest pewna ilość określonych bakterii. W większości przypadków układ odpornościowy z nimi walczy. Ale kiedy ciało jest osłabione i nie radzi sobie z nimi, następuje aktywne zapalenie płuc.

Zapalenie płuc (oficjalnie - zapalenie płuc) jest procesem zapalnym w jednym lub obu narządach oddechowych, który zwykle ma charakter zakaźny i jest powodowany przez różne wirusy, bakterie i grzyby. W czasach starożytnych choroba ta uważana była za jedną z najniebezpieczniejszych i chociaż nowoczesne narzędzia leczenia pozwalają szybko i bez konsekwencji pozbyć się infekcji, dolegliwość nie straciła na znaczeniu. Według oficjalnych danych, w naszym kraju rocznie około miliona osób cierpi na zapalenie płuc w takiej czy innej formie.

Zaporowe zapalenie oskrzeli jest chorobą zapalną, która atakuje oskrzela i jest utrudniona z powodu niedrożności. Patologicznemu procesowi towarzyszy znaczny obrzęk dróg oddechowych, a także pogorszenie zdolności wentylacyjnej płuc. Niedrożność rozwija się rzadziej, bezobjawowe zapalenie oskrzeli lekarzy zdiagnozowano kilkakrotnie częściej.

Przy pomocy ćwiczeń fizycznych i samokontroli większość ludzi może obejść się bez leczenia.

Ropień płuca: objawy i leczenie

Ropień płuca to proces, w wyniku którego powstają ograniczone martwicze ubytki w tkankach. Towarzyszy mu zapalenie i tworzenie się ropy.

Opis choroby

Patologiczny proces jest powodowany przez specyficzne patogeny, które przenikają do płuc przez oskrzela. Może to być liczba bakterii aerobowych Gram-ujemne, bakterie beztlenowe, Staphylococcus aureus, Streptococcus i inne. czynnik obciążający wystają choroby zapalne w nosogardzieli i jamie ustnej, takich jak zapalenie dziąseł, choroby przyzębia i migdałków. Ropień tkanki płuc może wynikać z przenikaniem wymiotów do jamy oskrzeli, co często ma miejsce podczas gdy silne upojenia alkoholowego podczas znieczulenia. Aspiracja może również wystąpić w wyniku wniknięcia ciał obcych do dróg oddechowych i oskrzeli. W niektórych przypadkach ognisko infekcji powstaje w wyniku patologii naczyń włosowatych płuc. Ten wariant charakteryzuje się szybko rozwijającą się sepsą. Zapalenie płuc, wywołane przez zator, jest również niebezpieczne. Proces ten prowadzi do wtórnego zapalenia oskrzeli i rozwoju ropnia. Przyczyną ropnia mogą być urazy rany, nóż i rany postrzałowe w klatce piersiowej.

Odmiany choroby

Klasyfikacja ropni płuc według mechanizmu rozwoju:

 • bronchogeniczne;
 • hematogenny;
 • traumatyczny.

Uwaga: jeśli proces odbywa się w centrum płuc - jest to ropień centralny, jeśli na brzegach - obwodowe. Istnieją również pojedyncze i mnogie ropnie, choroba może dotyczyć tylko jednego płuca lub rozprzestrzeniać się na obie połówki.

Przyczyny i czynniki występowania

Choroba rozwija się z wielu powodów. Najczęściej ropień płuc występuje w konsekwencji:

 • choroby wirusowe i bakteryjne;
 • urazowe uszkodzenie tkanek klatki piersiowej;
 • procesy zapalne w jamie ustnej i gardle.

Często martwica zapalenie płuc, niedobory odporności, zmiany grzybicze, gruźlica, inwazja amoebii mogą prowadzić do ropnia. Inne przyczyny ropnia płuc to:

 • aspiracyjne zapalenie płuc, zawał i septikopyemia płuc;
 • pokonać zatory septyczne, które wpadają do tkanki płucnej od ognisk zapalenia (zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie ucha, zapalenie szpiku);
 • kontakt i rozprzestrzenienie limfogenne czynników zakaźnych (ta ostatnia występuje w przypadku opuchnięć warg śluzowych, śluzówki jamy ustnej);
 • rozpad złośliwego guza w tkance płucnej.

Grupa ryzyka obejmuje pacjentów cierpiących na:

 • nowotwory płuc;
 • cukrzyca;
 • zapalenie zatok;
 • alkoholizm;
 • Choroby żołądkowo-jelitowe, w wyniku których zastosowano interwencję chirurgiczną do narządów jamy klatki piersiowej i jamy brzusznej;
 • choroby niedoboru odporności;
 • epilepsja;
 • narkomania;
 • refluks żołądkowo-przełykowy.

Uwaga: niebezpieczeństwo powstania ropnia płuc to ciała obce wchodzące do oskrzeli, które przyczyniają się do mechanicznego uszkodzenia tkanek, a następnie do powstawania procesów ropno-ropnych.

Objawy i ropień płuca

Ropie płuca towarzyszy obraz kliniczny, który charakteryzuje się następującymi objawami:

 • tachykardia;
 • osłabienie oddychania;
 • trójwarstwowa plwocina z ropą, wodnistą i żółtawą śluzówką;
 • asymetria klatki piersiowej podczas ruchów oddechowych;
 • tłumienie dźwięku perkusyjnego w obszarze ogniska zapalnego;
 • tachypnea;
 • różne mokre rzęsy;

Ostry przebieg ropnia płucnego charakteryzuje się następującymi objawami:

 • kaszel z wyrzutem ropnej plwociny;
 • duszność i duszność;
 • ból w klatce piersiowej;
 • krzywa temperatury typu gorączkowego;
 • duszność.

Przewlekły ropień płuc charakteryzuje się okresowymi zaostrzeniami z tworzeniem ropnej plwociny. Na okres remisji (zanikanie choroby) charakteryzuje się:

 • zwiększone zmęczenie;
 • zmniejszona masa ciała;
 • napadowy kaszel;
 • pocenie;
 • obfite ropne plwociny, które zwiększają objętość, gdy tylko pacjent przyjmie inną pozycję ciała;
 • rozwój niewydolności prawej komory.

Uwaga: Warto wiedzieć, że ropień może przedostać się do tkanki płucnej. Towarzyszy mu nagłe pojawienie się dużej ilości cuchnącej ropy i pewna poprawa stanu pacjenta na jakiś czas. Choroba przebiega w dwóch etapach:

 • pierwszy charakteryzuje się bezpośrednim powstawaniem ogniska zapalnego - ropnia (w tej fazie może wystąpić nieznaczny wzrost temperatury ciała, gorączka, kaszel, duszność);
 • drugi - otwarcie jamy (następuje wzrost objawów pierwszego etapu, a także usunięcie ropnej masy z jamy powstałej w tkance płucnej).

Powikłania choroby

Ropień płuca jest obarczony różnymi komplikacjami. Często prowadzi to do:

 • rozedma płuc;
 • ropień drugiego płuca;
 • przewlekłe zapalenie płuc;
 • pęknięcie wnęki ropnia, której konsekwencje mogą przeniknąć do torebki serca;
 • pyopneumovorax - obejmujący tkankę opłucną w procesie z tworzeniem ropy;
 • ropne przerzuty w mózgu, wątrobie;
 • rozstrzeń oskrzeli (powiększenie i deformacja oskrzeli);
 • skrobiawica narządów wewnętrznych (odkładanie się w tkankach patologicznego kompleksu amyloidowego, powodujące zaburzenie funkcji)

Diagnostyka

W celu rozpoznania ropnia płuc wykonuje się badanie krwi pod kątem leukocytozy obojętnochłonnej, niedokrwistości i hipoalbuminemii. Podano mikroskopowe badanie plwociny w celu wykrycia bakterii patogenów lub neutrofili. Płyn opłucnowy jest również pobierany do badania.

Leczenie ropnia płuc

Terapię ropnia płuc wykonuje się za pomocą leków przeciwbakteryjnych. Wyznaczono leki, które wybiórczo działają na typ bakterii, które doprowadziły do ​​pojawienia się siedliska stanu zapalnego. Często stosuje się antybiotyki beta-laktamowe z inhibitorami beta-laktamazy. Są podawane dożylnie lub domięśniowo, ale przy łagodnym przebiegu choroby możliwe jest podawanie doustne. Również postać tabletki można stosować na etapie powrotu do zdrowia pacjenta. Średni czas trwania ropnia płuc wynosi około 4 tygodnie. Konkretna liczba zależy od ciężkości procesu i etapu, w którym diagnoza została przeprowadzona. Duże ropnie wymagają dłuższego leczenia. Ważne jest, aby wiedzieć, że w tym przypadku nie można zastosować leczenia fizjoterapeutycznego. Grozi rozerwaniem opłucnej i rozprzestrzenianiem się zakażenia na drugie płuco lub inne narządy wewnętrzne. W przypadku ciężkiego osłabienia pacjenta, obecność porażenia lub niewydolności oddechowej wymaga użycia tracheostomii i odsysania wydzieliny. Przeprowadza się drenaż chirurgiczny lub przezskórny. Może istnieć oporność na antybiotykoterapię. Zwykle towarzyszy temu duży ropień i skomplikowana infekcja. Jeśli wskazane jest leczenie chirurgiczne, wykonuje się lobektomię - usunięcie płata płucnego. Przy małych zmianach wykonuje się segmentową resekcję. Jeśli obserwuje się liczne uszkodzenia lub zgorzelinę płucną, w obecności oporności na antybiotyki, wskazana jest pulmonektomia - całkowite usunięcie jednego płuca.

Zapobieganie

Nie istnieje swoiste zapobieganie ropieniu płuc. Ważne jest, aby diagnozować i leczyć zapalenie płuc w odpowiednim czasie, różne choroby zapalne jamy ustnej, gardła i oskrzeli. Konieczne jest zapobieganie przedostawaniu się obcych ciał do wnęki oskrzeli. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci, a także pacjentów z zaburzeniami połykania. Ważne jest, aby właściwie dbać o obłożnie chorych pacjentów po udarze, wylewach krwi do mózgu, wymiotach, martwicy i innych stanach, potencjalnie niebezpiecznych pod względem rozwoju ropienia płucnego.

Dieta

Podczas leczenia ropnia płuc ważną rolę odgrywa terapia dietetyczna, pomagająca wzmocnić organizm podczas walki z chorobą i przyspieszyć powrót do zdrowia. Rozpoczynając leczenie, należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Ogranicz użycie soli. Ponieważ sól zatrzymuje ciecz, która z kolei wywołuje obciążenie układu sercowo-naczyniowego, konieczne jest zmniejszenie jej dziennej ilości w diecie.
 2. Odrzucić alkohol, szkodliwy dla tkanek ciała. W tym przypadku ważne jest, aby ustalić, czy pacjent wcześniej cierpiał na alkoholizm, ponieważ choroba ta wielokrotnie pogarsza rokowanie w leczeniu ropnia płuc.
 3. Regularnie spożywaj pokarmy białkowe pochodzenia zwierzęcego.
 4. Obejmują dietę zawierającą wapń. Może to być wiele produktów mlecznych. Dzienne spożycie tego pierwiastka nie powinno być mniejsze niż półtora gram.
 5. Skoncentruj się na warzywach i owocach bogatych w minerały i witaminy z grup A i B.
 6. Wprowadź drożdże do diety jako dodatek do różnych potraw. Zawierają dużą ilość witaminy B, która jest tak niezbędna podczas leczenia ropnych chorób. Ponadto drożdże zawierają węglowodany, tłuszcze, kwas foliowy, różne minerały. Najlepiej jest wylać drożdże na łaźni wodnej, mieszając z wodą z szybkością 2,5 części cieczy dla jednej części drożdży.

Trofimova Yaroslava, recenzent medyczny

7,109 wyświetleń w sumie, 10 wyświetleń dzisiaj

Objawy i leczenie ropnia płuc

Ropień płuca jest procesem patologicznym, w którym łatwo powstają ropne jamy. Zawsze towarzyszy temu silne zapalenie otaczających tkanek. Najczęściej choroba rozwija się jako powikłanie infekcji. Przedłużający się proces zapalny może prowadzić do zatykania się oskrzeli i zaburzeń odpływu plwociny. Z biegiem czasu komórki na dotkniętym obszarze giną i rozpadają się. W tym przypadku powstają ropne masy, które są oddzielane od zdrowych tkanek przez tak zwaną kapsułkę. Po pewnym czasie ropień pęka, a pacjent może wydalić flegmę. Bliznę uzyskuje się w miejscu ropnia.

Przyczyny choroby

Ropień płuca jest zakaźnym procesem spowodowanym przez bakterie lub grzyby. Ta choroba może mieć inną etiologię. Często patogenami choroby są paciorkowce, Staphylococcus aureus, pneumokoki, Pseudomonas aeruginosa i grzyby. Często przyczyną tej choroby jest mieszana flora. Drobnoustroje wywołujące chorobę wnikają do płuc wraz z krwią z chronicznych ognisk infekcji w organizmie.

Często ropnie występują jako powikłania w takich chorobach:

 • Z zapaleniem płuc, które występuje w ciężkiej postaci.
 • Przy zatkaniu oskrzeli śluzem lub ciałem obcym. Prowadzi to do stagnacji flegmy w dolnych partiach. Kiedy dołączasz do infekcji, rozpoczyna się ropny proces.
 • W chorobach przewodu pokarmowego, gdy zawartość kwasu w żołądku dostaje się do dróg oddechowych.
 • W przypadku sepsy drobnoustroje chorobotwórcze rozprzestrzeniają się w organizmie i prowokują rozwój ropni w różnych narządach.

Lekarze identyfikują szereg czynników predysponujących, które prowokują rozwój tej choroby. Obejmują one:

 • palenie i nadużywanie alkoholu;
 • ciężka hipotermia;
 • zmniejszona odporność ze względu na częste choroby;
 • przewlekłe choroby, takie jak zapalenie oskrzeli lub zapalenie oskrzeli.

Ropień płuc może rozwinąć się wraz z ciężko urodzoną grypą. W tym przypadku, mechanizmy obronne organizmu są zmniejszone, a infekcja bakteryjna często wiąże się z infekcją wirusową.

Ropień płuca jest częściej rozpoznawany u mężczyzn w średnim wieku, a większość z nich pali lub nadużywa alkoholu.

Klasyfikacja choroby

Istnieje kilka rodzajów ropnia płuc. W zależności od etiologii ropień może być:

 • Podstawowa - występuje po urazie klatki piersiowej. Może to być ciężki cios lub obrażenia.
 • Wtórny - występuje w już istniejących chorobach narządów oddechowych. Często zdarza się w zapaleniu płuc i przy niedrożności oskrzeli obce włączenie.

Oddziel proces patologiczny i lokalizację ropnia. Zdarza się:

 • centralny - fokus znajduje się w środku narządu oddechowego;
 • obwodowe - w tym przypadku ropień znajduje się bliżej krawędzi płuca.

W zależności od czasu trwania choroby choroba może mieć dwie formy:

 • Ostry ropień płuca - trwa nie dłużej niż 6 tygodni i prawie zawsze kończy się całkowitym wyzdrowieniem.
 • Przewlekły ropień płuca - trwa ponad 6 tygodni. W tym przypadku okresy remisji występują naprzemiennie z okresami zaostrzenia choroby.

Zgodnie ze specyfiką przebiegu, proces zapalny dzieli się na następujące formy:

 • Lekka forma - w tym przypadku wszystkie objawy kliniczne są słabo wyrażone. Temperatura może być umiarkowanie podwyższona, kaszel i duszność są prawie nieobecne.
 • Średnio ciężka forma - w tym przypadku objawy choroby wyrażane są umiarkowanie.
 • Ciężka forma - z takim przebiegiem objawów jest wyraźna. Istnieje duże prawdopodobieństwo powikłań.

W zależności od postaci choroby, główne objawy różnią się. W niektórych przypadkach stan pacjenta jest praktycznie niezmieniony, w innych wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Ropnie są pojedyncze i wielokrotne. Mogą być w jednym łatwym, lub dwóch na raz.

Objawy

Objawy ropnia płuca przed przełomem ropnia i później są znacząco różne. Zanim ropne masy wyleją się w oskrzelach, pacjent ma takie objawy:

 • stan ludzki jest bardzo trudny ze względu na fakt, że ropa gromadziła się w okolicy płuca;
 • pacjent skarży się na słabość patologiczną, słaby apetyt, nadmierne pocenie się i ogólne złe samopoczucie;
 • podczas słuchania płuc słychać suche rzędy i utrudnione oddychanie;
 • dotykając obszaru płuc, można zauważyć skrócenie dźwięku nad ropniem;
 • Palce puchną, a paliczki znacznie się zagęszczają;
 • w analizie krwi można zauważyć znaczny wzrost poziomu leukocytów i ESR, co wskazuje na silny proces zapalny w organizmie;
 • Na zdjęciu rentgenowskim widać zacieniowany obszar o okrągłym kształcie.

Po ropniu wpadającym do oskrzeli objawy choroby stają się wyraźniejsze:

 • Wiele flegmy pozostawia kaszel. Dzień może osiągnąć nawet 1 litr płynu.
 • W tym okresie temperatura ciała spada, a pacjent zauważa, że ​​jego stan zdrowia poprawił się.
 • Pojawia się apetyt i nie ma pocenia się.
 • Człowiek zauważa, że ​​oddychanie staje się łatwiejsze.
 • Kilka dni po przebiciu ropnia kaszlem idzie ropna plwocina.
 • Podczas słuchania pacjenta obserwuje się wilgotne rzęsy.
 • Po dotknięciu palców obszaru płuc pojawia się charakterystyczny dźwięk perkusji.
 • Zaokrąglony cień jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim. Według wielkości tego cienia można określić, ile ropy pozostało w narządzie oddechowym.

Ropień można rozpoznać po charakterystycznej plwocinie. Składa się z dwóch warstw, górna warstwa jest płynna, a dolna gęsta i plwocista zielonkawa.

Doświadczony lekarz może postawić prawidłową diagnozę na podstawie skarg i badań pacjenta. Ale wiele dodatkowych badań jest obowiązkowych.

Diagnostyka

Na wczesnym etapie diagnozy diagnoza może być trudna. Wynika to z faktu, że symptomatologia choroby jest bardzo podobna do ogniskowego zapalenia płuc. Prawidłowe rozpoznanie jest najczęściej możliwe tylko dzięki wynikom prześwietleń, badań krwi i pobierania danych z płuc.

Zastosuj kilka metod diagnozy, które pomagają zidentyfikować ostry ropień płuc lub przewlekły:

 1. Słuchają skarg pacjenta. Lekarz powinien zaalarmować skargi na wysoką gorączkę, pocenie się i kaszel. Na początku kaszel jest suchy, a następnie wilgotny. Pacjent skarży się na dużą ilość odlatującej plwociny, która często jest cuchnąca.
 2. Zbierz anamnezję. W tym przypadku identyfikuje się powiązane choroby i czynniki prowokujące.
 3. Sprawdź pacjenta. Szczególną uwagę zwraca się na słuchanie płuc za pomocą fonendoskopu i stukanie w nie.
 4. Patrzą na wyniki klinicznego badania krwi. W tym przypadku znacznie wzrasta szybkość sedymentacji erytrocytów i leukocytów.
 5. Analiza plwociny prowadzona jest w celu określenia rodzaju patogenu i jego wrażliwości na antybiotyki.
 6. Pamiętaj, aby wyznaczyć prześwietlenie klatki piersiowej. Zgodnie z rysunkiem można określić położenie ropnia i objętość ropnej treści.

Jeżeli dane z przeprowadzonych badań nie wystarczą do postawienia diagnozy, zalecana jest tomografia komputerowa i fibrobronchoskopia.

W przypadku, gdy odlatująca plwocina jest gnilna, czynnikiem sprawczym są organizmy beztlenowe.

Leczenie

Leczenie ropnia płuc ma na celu usunięcie ropnej treści z tkanek narządów oddechowych i zapobieganie ciężkim powikłaniom.

W trakcie leczenia pacjentowi należy przepisać kilka leków z różnych grup:

 • Antybiotyki - częściej stosowane są preparaty antybakteryjne o szerokim spektrum działania. Wprowadź je dożylnie, aby stężenie we krwi było jak najwyższe.
 • Antyseptyczne.
 • Mukolityki i środki wykrztuśne, w celu ułatwienia wydzielania plwociny.
 • Sorbenty - aby wyeliminować objawy zatrucia organizmu, które zawsze obserwuje się w procesach ropnych.
 • Immunomodulatory. Leki przepisane w celu zwiększenia obrony organizmu.

Można zalecić inhalację czystego tlenu. Ta procedura poprawia wentylację płuc i przyspiesza regenerację.

Podczas leczenia ropnia płuc preferowane są często antybiotyki z serii penicylin. Tylko w przypadku indywidualnej nietolerancji można je zastąpić lekami innej grupy.

Oprócz leczenia medycznego, lekarz koniecznie wyznacza szereg metod, które pomagają usunąć ropę z tkanki płucnej. Ostry i przewlekły ropień płuc leczy się w następujący sposób:

 • Drenaż postawy przenosi się na pacjenta. Jak wiecie, plwocina idzie szybciej, gdy dana osoba leży na przeciwnym ranie na bok.
 • Wykonaj masaż wibracyjny mostka.
 • Przypisać gimnastykę oddechową.

Gdy nieskuteczne konserwatywne metody leczenia odwołują się do metod chirurgicznych. Ropień można nakłuć specjalną igłą. Ropa jest usuwana, jama jest myta i wypełniona antybiotykami. Ten sposób leczenia stosuje się w przypadku, gdy wielkość ropnia nie przekracza 5 cm i znajduje się na obrzeżach płuc.

Jeśli wielkość ropnia jest duża, a stan pacjenta jest poważny, wykonuje się małe nacięcie na trudnej ścianie i wprowadza się rurkę, przez którą wypompowuje się ropę.

W przypadku, gdy ropień przeszedł do postaci przewlekłej, a choroba jest ciężka, można wykonać operację usunięcia części płuc lub całego narządu oddechowego.

Komplikacje

Jeśli ropień płuca nie jest leczony, mogą wystąpić różne poważne komplikacje:

 • choroba staje się przewlekła;
 • jest niedobór tlenu;
 • rozprzestrzenianie się procesu zapalnego na zdrowe płuca;
 • septikopyemia;
 • krwotok płucny;
 • ropień opłucnej.

Ponadto ropień może przebić się w okolicy opłucnej. Gdzie jest zatłoczenie ropnych mas i powietrza.

Zapobieganie ropieniu płuc jest całkowitym odrzuceniem złych nawyków, terminowego leczenia zakaźnych patologii i wzmocnienia odporności. Konieczne jest również unikanie urazów klatki piersiowej i ciężkiej hipotermii.